Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)
(pokračuje Recman)

Chci jen připomenout, že situaci o svých majetkových poměrech musí předkládat také občané, kteří žádají o sociální dávky nebo o sociální příspěvky. Majetkové poměry dokládají rovněž občané, kteří žádají např. z titulu zastávané funkce o vydání osvědčení o možnosti přístupu k důvěrným, tajným či přísně tajným informacím. Tak tomu je alespoň podle mých informací a podkladů, které jsem získal.

Jsem proto přesvědčen o tom, že zákon má patnáctileté zpoždění. Jsem přesvědčen o tom, že měl být přijat jako jeden z prvních zákonů po listopadu 1989, zejména před spuštěním malé a velké privatizace, tzn. před procesem, který znamenal obrovské majetkové přesuny v Československé a později v České republice. Potřeba tohoto zákona je, a pokud by byl býval přijat před patnácti lety, a bohužel nebyl, mohli jsme si ušetřit celou řadu problémů i politických a společenských afér, až po ty dnešní, které ohrožují fungování současné koaliční vlády, které ohrožují chod i práci Poslanecké sněmovny, které hrozí - a to, vážené kolegyně a kolegové, od roku 1998 již podruhé - předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny.

Poslanci KSČM vnímají v této souvislosti pozitivně zejména vystoupení předsedy vlády pana Stanislava Grosse, které bylo prezentováno v médiích včetně televize, že vláda zpracuje a předloží do Poslanecké sněmovny návrh zákona o majetkových přiznáních, přičemž předseda vlády hovořil o tom, že by to mělo být v dohledné neboli brzké době. K tomuto tématu rovněž vystoupil a vyjádřil se i první místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach, i celá řada kolegů a kolegyň poslanců, senátorů, dalších ústavních činitelů, zástupců samospráv i občanů České republiky. Drtivá většina z nich vystupovala s tím, že podporují projednání a schválení takového zákona, který by vnesl alespoň určitý řád a přehled do této oblasti u těch funkcionářů a činitelů, kteří jsou napojeni na veřejné finance.

Jistě si mnozí z vás vzpomenou, že v minulosti byly do Poslanecké sněmovny předloženy minimálně dva takovéto návrhy. Chci z tohoto místa jen potvrdit tu skutečnost, že poslanci KSČM návrhy zákonů podpořili, přesto ale ani jeden z nich nezískal potřebnou většinu ve Sněmovně, a žádný z nich tedy nebyl přijat. Chci z tohoto místa rovněž potvrdit, že KSČM dlouhodobě prosazuje, aby Parlament takovýto zákon schválil, a předložení a projednání takovéhoto návrhu zákona je z pohledu komunistických poslanců určitý kontinuální proces, který podporujeme.

Komunisté jsou připraveni v případě, že vláda nepředloží text takového zákona v dohledné době, předložit vlastní verzi zákona o majetkových poměrech, na které v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme. Samozřejmě využíváme podněty a návrhy, které byly předloženy v minulosti v souvislosti s mnou vzpomenutými dvěma tisky. V případě, že vláda v dohledné době nepředloží tento návrh, poslaneckých klub KSČM předloží návrh zákona o majetkových poměrech do Poslanecké sněmovny formou poslanecké iniciativy.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu zařazení tohoto bodu na program 42. schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost i nepozornost vám všem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh jsem zaregistroval. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miloslav Vlček, pak to bude paní poslankyně Jitka Vojtilová.

Upozorňuji vás, kolegové, že by stálo za to (zvoní), kdyby se tady vytvořilo prostředí, ve kterém by se dalo slyšet toho, kdo přednáší svůj návrh.

Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já navrhl pevně zařadit body 3, 4 a 5, tedy tisky 835, 883 a 884, jako body 4, 5 a 6 zítřejšího jednání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zítřejšího, tzn. po těch bodech, které navrhoval pan ministr Dostál, pokud budou zařazeny. Pak by to byl tedy 4., 5. a 6. bod, za pevně stanovenými body pana ministra Dostála. Dobře, rozumím.

Dále hovoří paní poslankyně Jitka Vojtilová a pak bude hovořit pan poslanec Skopal.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji vyřadit z pořadu 42. schůze bod č. 13, tisk 787, zákon o živnostním minimu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tedy vyřazení bodu 13 - je to jasné, děkuji.

Prosím nyní pana poslance Skopala.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Navrhuji vyřadit zároveň ale také třetí čtení, tj. bod č. 57.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bod č. 57 také, mám poznamenáno.

Hovoří tedy pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a poslanci, dovoluji si navrhnout zařadit nový bod programu jednání této schůze, což je volba předsedy aozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a členů Státního zemědělského intervenčního fondu, protože na minulé schůzi jsme je nezvolili. Chápu, že je potřeba dát určitý termín, kdy se přihlásí kandidáti, plus 10 dnů od ukončení tohoto termínu. Pokud nebude třetí týden této schůze, pak doporučuji s tím, aby tento bod pak byl zařazen na příští schůzi. Vzhledem k tomu, ale že je potřeba kvůli ukončení mandátu předcházejících členů tento bod co nejrychleji projednat, žádám o zařazení tohoto bodu. Navrhuji zařadit jej do bloku zpráv kamkoliv. Bude ovšem záležet na tom, jak na to bude reagovat předseda volební komise, který, pokud to bude schváleno, na to určitě bude reagovat, protože jsme tak domluveni.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže lze obecně hlasovat o zařazení do bloku zpráv. Ano.

Prosím nyní pana poslance Tomáše Duba a pak se přihlásila paní poslankyně Lucie Talmanová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP