(11.10 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Ani ne dvě minuty, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Jen drobná poznámka. Měl jsem v této chvíli, když mluvil předřečník pan ministr Kühnl pocit, že se snad vládní koalice přece jenom dohodla, že premiérem bude někdo jiný. Já mám dojem, že za vládu pořád ještě mluví stávající premiér. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyčerpali jsme vše kromě poslední - hlásí se paní poslankyně Orgnoníková? Mám tomu rozumět, že to je faktická? Prosím, je to faktická poznámka.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já budu velice stručná. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já budu citovat z dnešního tisku, abychom se dostali trochu do reálu.

"Vládní krize v České republice je vnímána v Evropské unii coby soukromá domácí bouře bez valného dopadu v eurokontextu. Řekl to prof. Luc Bernard z Katolické univerzity v Lovani. Upozornil, že navzdory odchodu lidovců z vlády koruna vůči euru dál zpevnila a pražská burza zaznamenala jen malý pokles. Podle Bernarda v Bruselu nebude nikoho zvlášť vzrušovat, pokud sociální demokracie sestaví menšinovou vládu s podporou komunistů. Panuje pochopení, že v obtížné chvíli je třeba se spojit s méně vhodnými partnery, dodal Bernard. A teď ten závěr. Horší by bylo, kdyby vláda padla, přišly předčasné volby a moci by se rychle ujala ODS. Vládu ČSSD s podporou komunistů by z hlediska ústavy a Evropské unie vůbec považoval za menší zlo."

Děkuji. (Hlasitá reakce ve Sněmovně.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: V této chvíli slovo má Svatopluk Karásek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom kratičkou poznámku. Koaliční vláda už neexistuje a něčemu neexistentnímu nemohu vyjádřit ani nedůvěru, ani důvěru. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych teď požádal předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse, aby přednesl své vystoupení. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem si bedlivě vyposlechl rozpravu a padala v ní spousta zajímavých argumentů. Nicméně reagovat na všechno, co zde zaznělo, možné není, tak mi dovolte, abych své vystoupení rozdělil do několika částí.

Nejprve bych chtěl ale navázat na to, o čem hovořil ministr obrany vlády, kterou mám tu čest vést, pan kolega Kühnl. A já musím říci, že to, co zde zaznělo od pana ministra obrany Kühnla, v zásadě platí a vláda České republiky, pokud bude pokračovat, tak platí naplňování těch tezí, které zde kolega Kühnl vyslovil. A říkám to zcela jasně s tím, že netvrdím, že to je jediný akcent vlády, o těch dalších budu hovořit. Ale nebylo by férové, abych vám v tuto chvíli řekl, že tady budu nějak ta slova, která zazněla, relativizovat. Nechci vést vládu, která by upouštěla od programových zásad, na kterých vznikla, protože to by se teprve dalo považovat za skutečný podvod. A já takový podvod prostě dělat nebudu a byl bych rád, kdyby před konečným hlasováním tedy každý se rozhodoval na základě takovýchto informací, které budou podány zcela zřetelně.

Jasně také říkám, že není pravda to, co zde zaznívalo, a to, co se bude snažit někdo podsouvat, tak aby se znevěrohodnila pozice vlády, pokud bude mít příležitost pokračovat ve své práci. Já jsem u nikoho nežebral o podporu této vlády a nikoho jsem neprosil o podporu této vlády. A pokud jsem s někým jednal, a jednal jsem napříč celým politickým spektrem, tak si myslím, že mi to mohou partneři v těchto jednáních potvrdit. Někteří se chovali způsobem, si myslím, odpovědnějším, jiní se chovali způsobem, který podřídili tomu, co je v zájmu jejich konkrétní politické strany, to znamená rychleji se dostat k moci, tak aby mohli uplatňovat své plány a své zájmy. A já za ty odpovědnější přístupy bych chtěl poděkovat, protože pro rozhodování mé, jak se v této situaci zachovám, byly také důležité, protože jsem rád, že na politické scéně existují i lidé, kterým záleží na osudu této země a na životě lidí, kteří v této zemi tráví svůj život a budou zde žít.

Začal bych své vystoupení tím, že bych rád polemizoval s těmi největšími argumenty, které zde zaznívaly, to znamená, že pokud to shrnu, sociální demokracie a současná vláda škodí této zemi. Je to rétorika, kterou Občanská demokratická strana užívá již poměrně dlouhou dobu. Je to rétorika, která svojí jednoduchostí samozřejmě působí na určitou část veřejnosti, protože stokrát opakovaná lež se samozřejmě do určité míry může pro některé lidi stát pravdou, pokud mají životní starosti jiné a jenom občas sledují některé politické zprávy. A pokud v nich zaznívají takovéto signály dostatečně hlučně, dostatečně často, tak to samozřejmě může na lidi působit.

Nicméně já bych rád hovořil o faktech, nikoli o virtuální realitě. Pokud půjdu k faktům, tak ta jsou následující. Sociální demokraté přebírali odpovědnost v této zemi v roce 1998, v období, které se nedalo nazvat jinak nežli obdobím ekonomické krize, a sociální demokraté nesou hlavní tíhu vládní odpovědnosti v době, která se dá těžko nazvat jinak nežli obdobím ekonomické prosperity. Za celé to období sedmi let nesou odpovědnost sociální demokraté a já jsem rád, že na části této pouti nás doprovázeli i křesťanští demokraté, a jsem rád, že nás na části této pouti doprovázeli, a myslím si, že je možnost, aby doprovázeli i dále, kolegové z Unie svobody. Není to cesta jednoduchá, protože problémy, které se musely řešit po roce 1998, byly opravdu velké. A kdo to nechce přiznat, tak prostě lže. To se těžko dá nazvat jinak.

Jsme v tuto chvíli v situaci, kdy Česká republika má nejvyšší hospodářský růst za posledních osm let. A co je podstatné, je, že poprvé od roku 1990 tento růst ekonomiky stojí na zdravých základech, kdy hlavní část tohoto růstu nebo podporou tohoto růstu jsou investice a je export. Pokud se podíváme na příliv zahraničních investic, za období, o kterém jsem zde hovořil, se z České republiky, která tehdy byla v pozici jakési popelky, stal šampion, který poráží všechny konkurenty, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, ten dnešní svět je o poměrně velké konkurenci včetně konkurence toho praktického typu, kde se postaví jaká továrna a kde vznikne těch dva tisíce, tři tisíce nebo tisíc pracovních příležitostí. A mimochodem receptem, který chtějí představit kolegové ODS a který již představili tím, že předložili příslušný zákon do Sněmovny, došlo k tomu, že se odstraní jeden z nástrojů, který je pilířem tohoto hospodářského růstu. Mám teď na mysli systém investičních pobídek jak pro tuzemské, tak pro zahraniční investory.

Pokud se podíváme na vývoj inflace, trochu zjednodušeně řečeno zdražování v České republice, tak v době, kdy jsme přicházeli k vládní odpovědnosti, tak tato inflace byla dvouciferná. V poslední období je inflace nízká a v některých letech byla dokonce tak nízká, až to z makroekonomického pohledu nebylo příliš dobré.

Pokud se podíváme na jiné ukazatele. Klesla spotřeba vlády. Přestává platit a neplatí argument ODS, že vláda je nehospodárná. Možná že to bylo i díky tlaku našich koaličních partnerů, že jsme přistoupili k některým krokům, nad kterými jsme třeba určitý čas váhali. Ale i to je hodnota koaliční vlády a i to je hodnota koaličního projektu a nechtěl bych tak jednoduše hodnotu tohoto projektu prostě házet do koše, protože jsme všichni k němu přispěli nějakým způsobem. A jsem přesvědčený, že ten výsledek prostě je dobrý, ať se to dneska komu hodí politicky do karet nebo nehodí do karet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP