(Jednání pokračovalo ve 13.15 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, ověřovatelé jsou se svou prací hotovi, takže vás prosím, abyste se vrátili na svá místa ve sněmovně. (Velký hluk v sále.) Ještě jednou vás prosím, abyste zaujali místa.

A teď prosím o vystoupení někoho z určených ověřovatelů, který nás seznámí s výsledkem hlasování. (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážené členky a členové vlády České republiky, vážené kolegyně, kolegové, pro návrh se vyjádřilo 78 kolegyň a kolegů, poslankyň a poslanců, proti návrhu 76 a zdrželo se 44 poslankyň a poslanců.

Návrh Občanské demokratické strany na vyslovení nedůvěry vládě nebyl přijat. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom zopakuji konstatování, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala.

O slovo mě požádal předseda klubu poslanců ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, pane premiére, vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi zopakovat výsledek hlasování. 78 poslanců této Sněmovny se vyslovilo pro vyslovení nedůvěry vládě Stanislava Grosse. O 2 hlasy méně, 76 poslanců, se naopak vyslovilo pro vládu Stanislava Grosse a vyslovili mu svou důvěru. Vyplývá z toho, že v této chvíli vláda, která po volbách v červnu roku 2002 získala svůj mandát na základě většiny v Poslanecké sněmovně, na základě 101 hlasů, tento mandát tímto hlasováním definitivně ztratila. (Potlesk poslanců ODS.)

V této Poslanecké sněmovně je o dva poslance více těch, kteří se domnívají, že tato vláda má odejít.

Tato vláda dnešní den přečkala díky tomu, že 44 poslanců této Sněmovny se zdržením hlasování přiklonilo k názoru, že má dále existovat. Abych použil přesnou formulaci - dnes komunisté podrželi Stanislava Grosse u moci. Podrželi ho ve funkci premiéra.

Ve svém úvodním vystoupení jsem řekl, že Stanislav Gross si vzal jako rukojmí své nekonečné mocichtivosti napřed celou stranu sociálně demokratickou, pak celou Českou republiku a její občany. Dnes si jeho jako rukojmí vzali komunisté.

Děkuji za pozornost. (Bouřlivý potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil předseda klubu sociálních demokratů pan poslanec Michal Kraus, pak ještě pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, pane předsedo. Poprosil bych všechny kolegy poslance, aby se podívali na ceduli, o čem se dnes hlasovalo. Bod se jmenoval "nedůvěra vládě". Pro tento bod hlasovalo z 200 poslanců 78. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, já bych v reakci na osočení panem kolegou Tlustým chtěl jako současný komunista prohlásit, že my rukojmí nebereme. (Veselost a potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přátelé, klid prosím. (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: A to ani v případě předsedy vlády Stanislava Grosse či sociální demokracie. Ale jak už tady jednou zaznělo, ani v případě prezidenta České republiky Václava Klause. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, ještě pan poslanec Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, vznikla tady velmi zajímavá situace, kdy pan předseda Tlustý interpretuje výsledek našeho hlasování jedním způsobem, pan předseda Kraus druhým způsobem.

Já jsem hluboce přesvědčen, že se přiblížíme pravdě tehdy, pokud předseda vlády dostane odvahu a požádá tuto Sněmovnu o vyslovení důvěry. Věřím, že tuto odvahu najde. (Bouřlivý a dlouhotrvající potlesk poslanců ODS a KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení poslanci, kolegyně a kolegové, zdá se mi, že jsme vyčerpali téma 43. schůze i celý bod. Končím 43. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila ve 13.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP