Stenografický zápis 44. schůze, 18. května 2005


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


105. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Místopředseda PSP Jan Kasal


94. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - třetí čtení

Poslanec Radim Turek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


103. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 850/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Alfréd Michalík


122. Návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic, silnic a tranzitních železničních koridorů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/8/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jaromír Schling
Senátor Igor Petrov
Poslanec František Pelc
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Hanuš


123. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/4/ - vrácený Senátem

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Pavel Hojda
Senátor Vladimír Schovánek


124. Návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 766/3/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Senátorka Soňa Paukrtová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda


105. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Pavel Hojda


106. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda


106. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Pavel Hojda


105. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze skončila v 13.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP