Neautorizováno !


 

Začátek schůze Poslanecké sněmovny
3. května 2005 ve 14.03 hodin

Přítomno: 193 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně a páni poslanci, členové vlády, zahajuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji dobré odpoledne.

Tato schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 21. dubna. Pozvánky byly rozeslány v pátek 22. dubna.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych mezi námi přivítal novou vládu České republiky a premiéra Jiřího Paroubka. (Potlesk.) Před chvílí jsme se s panem premiérem domluvili, že členy vlády představí až v souvislosti se žádostí o důvěru, která bude předložena.

Nyní vás prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili jako paní poslankyně Lucie Talmanová, že má náhradní kartu číslo 3.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Taťánu Fischerovou a Lucii Talmanovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Pokud ne, budeme hlasovat o návrhu na ověřovatele.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 1 se vyjádřilo z přítomných 130 poslanců pro 111, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovali 44. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Taťánu Fischerovou a paní poslankyni Lucii Talmanovou.

 

Pan poslanec Tlustý se může přihlásit kdykoliv. Dám mu slovo i v této chvíli. Prosím o klid. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážený pane premiére, v tento neobvyklý okamžik jsem se přihlásil proto, že jsem chtěl bezprostředně navázat na přivítání vlády a pana premiéra. Dovolte mi v úvodu konstatovat, že si nepamatuji, že by v našem čele seděla vláda, která nemá vyslovenu důvěru, ale hlavně která o to ještě nepožádala. Chtěl bych v tuto chvíli požádat pana premiéra, aby nám naznačil nebo řekl, kdy napíše dopis panu předsedovi Sněmovny a jaký v něm bude uvedený termín, abychom s ním mohli počítat a abychom se s faktem, že v tuto chvíli nevíme, kdy se bude o důvěře vládě hlasovat, nějak formálně vypořádali. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Sděluji, že paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 5.

Pan premiér Jiří Paroubek bude reagovat na toto oslovení. Máte, pane premiére, slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, především bych chtěl říci, že jsem pana předsedu Tlustého skoro neslyšel. Přimlouval bych se, kdyby bylo možné něco udělat s akustikou. Nicméně pan předseda byl tak laskav, že mi otázku zopakoval. Otázka je v zásadě směrována k tomu, kdy proběhne hlasování o důvěře nové vládě. Předpokládám, že hlasování proběhne v pátek 13. 5.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: I já registruji, že něco je v této sněmovně špatné se zvukem.Vyhlásím desetiminutovou pauzu, abych zjistil, co se stalo. V této sněmovně je špatně slyšet. Ve 14.20 budeme pokračovat. Pokusím se zjistit, proč není slyšet vlastního slova.

 

(Jednání přerušeno ve 14.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP