Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, dámy a pánové, ještě jednou vás žádám, abyste se posadili. Věřím, že se akustické poměry změnily k lepšímu. Doufám, že mě slyšíte. (Stále hluk v sále.) Prosím, abyste se posadili.

Už jsme určili ověřovatele této schůze a nyní vám dám informaci o tom, kdo žádá o omluvu z neúčasti na jednání této schůze.

Paní poslankyně Nedvědová má náhradní kartu číslo 30.

O omluvu žádá pan poslanec Petr Braný, který je na zahraniční cestě, stejně jako pan poslanec Josef Vícha. Z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Miloslava Vostrá, omlouvají se také členové vlády Martin Jahn, Karel Kühnl a ministr Petr Zgarba.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 5. Pan ministr Zgarba má náhradní kartu číslo 32.

A pan ministr Zgarba se, jak upřesňuje, omlouvá po projednání senátních návrhů, kdy bude přijímat dánského ministra zemědělství.

Tolik omluvy a nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 44. schůze. Teď vás prosím, abyste se opravdu ztišili. (Velký hluk v sále. Předsedající zvoní.) Prosím vás, posaďte se, musíme projednat pořad 44. schůze a je důležité, abyste vyslechli věci, na kterých jsme se dohodli v grémiu a jak náš program budeme upravovat. Prosím o klid všechny.

Nejdřív vás chci informovat, že předseda výboru pro evropské záležitosti poslanec Pavel Svoboda mě požádal o zařazení nového bodu do pořadu schůze. Je to "Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - závěry zasedání Evropské rady". Navrhuji zařadit tento bod - je to sněmovní tisk 968-E - před blok smlouvy jako bod 62 návrhu pořadu. To je první věc, o kterou navrhuji rozšířit náš program.

A nyní, pokud jde o celkový průběh projednávání schváleného pořadu schůze, shodli jsme se na dnešním grémiu na následujícím. První věc, na které jsme se shodli teď před začátkem schůze, je, že by Sněmovna v pátek nejednala. Sněmovna, opakuji, by v pátek nejednala, ale o tomto návrhu samozřejmě budeme hlasovat. Nicméně dohoda je, že podpoříme návrh na to, abychom se v pátek plně věnovali 60. výročí osvobození republiky.To je první bod.

Ten další, na kterém jsme se dohodli, je, že v tomto týdnu nebudeme projednávat odpovědi na písemné interpelace s tím, že jejich projednávání přesuneme na pátek 12. května.

Pan poslanec Vykydal má náhradní kartu číslo 1.

A teď, vážení kolegové, prosím, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Ale mám tady už písemné přihlášky. Je tady přihlášena paní poslankyně Rujbrová, pan poslanec Kalousek, paní poslankyně Vojtilová a poslanec Dub. Hlásí se také pan poslanec Krákora a zřejmě i další. Vidím řadu dalších. Prosím, jak to tady mám, první paní poslankyně Rujbrová přednese svůj návrh.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vám tlumočila prosbu veřejného ochránce práv, se kterou se ztotožňuji, aby body, které se jeho úřadu bezprostředně dotýkají a u kterých lze předpokládat jeho účast, byly s ohledem na jeho další povinnosti v Senátu a na zahraniční cestě zařazeny na pevný termín. Jedná se o bod číslo 30, sněmovní tisk 751, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejném ochránci práv, který navrhuji zařadit na čtvrtek 5. května jako první bod našeho jednání, a dále o bod číslo 117, sněmovní tisk 35, souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004, kterou navrhuji zařadit na čtvrtek 12. května jako první bod po polední přestávce. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, ten čtvrtek 5. 5. - to byl první bod také po polední přestávce? (Ano.) Také po polední přestávce, oba dva po polední přestávce. Paní poslankyně, ale říkáte čtvrtek první bod po poledni, to jsou ale pokaždé interpelace.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, odpolední jednání obvykle začíná ve 14 hodin. Já předpokládám, že tento bod bude velmi krátký, ale jinak samozřejmě jako první bod po obligatorně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Pan poslanec Miroslav Kalousek je další přihlášený a pak paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrý den, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte stručný návrh. Dovoluji si navrhnout vyřazení bodu 47, novela zákona 361, z pořadu této schůze. Ještě jednou opakuji: navrhuji bod 47 vyřadit z tohoto pořadu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, mám to. Prosím paní poslankyni Jitku Vojtilovou, připraví se Tomáš Dub.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji vyřadit z programu této schůze bod číslo 32, tisk 787, druhé čtení, a zároveň číslo 102, tisk 787, třetí čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bylo by dobré vždycky říci i důvod vyřazení. Prosím pana poslance Tomáše Duba, připraví se…

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, prosil bych body 37, tisk 811, což je novela občanského zákoníka, a 38, tisk 812, což je novela zákona o regulaci reklamy - jsou to oba návrhy zastupitelstva hlavního města Prahy - pevně zařadit jako první a druhý bod ve čtvrtek 5. května ráno. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím čísla těch bodů. (Poslanec Dub: 37 a 38.) Čtvrtek 5. května ráno, pevně. Prosím nyní pana poslance Waltra Bartoše, připraví se Miloslav Vlček.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva návrhy na pořad schůze. Ten první bych rád přednesl z titulu předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a týká se bodu číslo 28, sněmovní tisk 737, návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších. Je to návrh zákona o televizních a rozhlasových poplatcích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP