Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Protože výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přerušil toto projednávání a nemá hotovo usnesení, dovoluji si z tohoto důvodu navrhnout vypuštění tohoto bodu z jednání Sněmovny. To je můj první návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili bod 28 vyřadit, ano.

 

Poslanec Walter Bartoš: A druhý návrh bych rád zdůvodnil - to už není z pozice předsedy výboru, ale hlas poslance, který navrhuje návrh zákona zařadit na konec prvních čtení, novelu zákona o dani z příjmů a zákoníku práce, sněmovní tisk 931. Je to zákon o studentských brigádách, který se mnou navrhují kolegové z ODS.

Důvod je tento. Zákon se týká studentských brigád, a protože nabídka příležitostné práce pro studenty klesá, neboť zaměstnavatelům se práce studentů díky novele zákona o zaměstnanosti, která byla přijata v minulém roce, zdražila. Najímání studentů se navíc stalo administrativně mnohem náročnější. To je první důvod. A druhý důvod - blíží se prázdniny a hrozí nebezpečí, že studenti, kteří jsou na příležitostných výdělcích závislí nebo z nich financují další rok studia, si nic nevydělají. Takže si dovoluji navrhnout tento bod na konec prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ten bod v této chvíli je v pořadu naší schůze? Vy to zařazujete jako nový bod? A je to sněmovní tisk?

 

Poslanec Walter Bartoš: Sněmovní tisk číslo 931, stanovisko vlády už poslanci obdrželi, takže to má všechny náležitosti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, já tady mám, pane poslanče, informaci, že tisk 931 nemá lhůtu, takže nemohu v tom případě o něm nechat hlasovat. Možná během schůze, když se o to pokusíte, ale v této chvíli o tom nemůžeme nechat hlasovat. Takže ta první část.

Další je přihlášen pan poslanec Miloslav Vlček a pak Tomáš Vrbík.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu 116 - Zpráva o činnosti finančního arbitra, a to variantně. Byl by to první bod po polední přestávce a vždy v pátek, buď tedy v pátek 6. května, anebo v pátek 13. května. Dávám tuto alternativu z toho důvodu, protože 6. května navrhl pan předseda, že by 6. květen nebyl jednacím dnem. Pokud by byl, tak by to bylo 6. května, pokud jednacím dnem nebude, byl by to pátek 13. května, bod 116. Jde o podobné zdůvodnění, jako bylo u veřejného ochránce práv, aby i finanční arbitr měl pevně stanovený termín, aby nemusel ve sněmovně čekat, kdy přijde na řadu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže první bod po polední přestávce číslo 116 v pátek 13. května. Děkuji je to jasné.

Čili prosím nyní pana poslance Vrbíka a pak to bude Josef Hojdar.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych požádal o vyřazení bodu 46 - návrhu poslanců Vrbíka, Kühnla a Vokáče na vydání zákona o příspěvku na nájemné. Důvod je ten, že jsem byl informován, že výbor pro regionální rozvoj a veřejnou správu pořádá 25. května seminář na téma bytové politiky, a já mám pocit, že by asi i zkrácení debaty tady na plénu prospělo, kdybychom si to ještě nejprve na tomto semináři prodiskutovali. Takže bych to chtěl projednávat až na příští schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili v této chvíli vyřadit bod 46. Prosím pana poslance Hojdara.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Navrhuji Poslanecké sněmovně vyřadit z programu jednání bod číslo 19, je to tisk 936 - Výroční zpráva o činnosti a účetní uzávěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004. Je to z důvodu neprojednání na hospodářském výboru pro pozdní dodání.

A dále tisk č. 15, jinak má číslo 833… (Dohadování.)

Já se omlouvám, v našem materiálu mám číslo 119 u předchozího bodu a je to číslo 118. Takže prosím vás, opravuji se: tisk 936 a je to číslo 119.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, teď jsem úplně zmatený.

 

Poslanec Josef Hojdar: Ještě jednou, pane předsedo: místo č. 119 je číslo 118, takže opravuji. Číslo 118 našeho jednání, tisk 936, vyřadit z programu schůze. A číslo 15 našeho programu, což je tisk 833, to je vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích, přesunout na konec bloku druhého čtení. Je to z toho důvodu, že hospodářský výbor dnes tento tisk doprojednává a musíme dodržet lhůty k předložení. Takže to je vše ode mne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Kavana.

Rád bych ale vzkázal technikům, že se mi nezdá, že by zde byla úplná akustická pohoda. Já pořád slyším echa a ozvuky, takže zdá se mi, že i když to nové bylo vypnuto, tak mně připadá, že to není na té úrovni, jako byla akustika stará. Takže jenom pro techniky sděluji, že by bylo dobré, kdyby se něco učinilo s tím zvukem, protože to stále není zdaleka ideální.

Prosím, pan poslanec Kavan má slovo.

 

Poslanec Jan Kavan: Pane předsedo, páni poslanci, paní poslankyně, chtěl by požádat o zařazení bodu, respektive přeřazení bodu 82 týkajícího se výpovědi smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou jako první bod ráno ve čtvrtek 5. 5., a to z toho důvodu, že pokud nebude tato smlouva vypovězena, tak automaticky dojde k prodloužení platnosti smlouvy o dalších pět let. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ještě jednou. Bod 82 jako první bod ve čtvrtek 5. 5. ráno. (Posl. Kavan: První bod ve čtvrtek 5. 5. ráno.) Dobře.

A nyní prosím pana poslance Krákoru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte abych přednesl návrh do programu této schůze, a to na přeřazení bodu 36 - ve třetím čtením je to potom bod 105, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, sněmovní tisk 810 - přemístit na příští úterý 10. května na této schůzi jako třetí bod. A bod číslo 39 ve třetím čtení 108 o zaměstnanosti, sněmovní tisk 850, přemístit též jako čtvrtý bod na úterý 10. května 2005. Důvod je, že zítra, 4. 5., probíhá k oběma těmto bodům ještě schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže bod 36 dát kam? Dát na úterý 10. května jako třetí bod.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Na úterý jako třetí bod, a bod číslo 39 na úterý jako čtvrtý bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Úterý čtvrtý bod, také 10. 5. Už tomu rozumím. A ještě máte další návrhy?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Ještě mám bod k zařazení. Dovolte mi, abych navrhl ochranu veřejného zdraví, kde bylo již druhé čtení zákona dokončeno na minulé schůzi, tak ho doporučuji zařadit na začátek bloku třetích čtení, to znamená na zítra. Je to sněmovní tisk 824, ochrana veřejného zdraví, který byl vyřazen, tak chci, aby byl zařazen zítra jako první bod třetího čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zítra třetí čtení zřejmě nebudou, protože žádná nejsou. Takže jde o to, zařadit to zítra jako první bod ráno, jestli to správně chápu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP