Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ptám se - a ještě paní poslankyně Šojdrová.

Pořád si musím stěžovat na ten zvuk. Požádal bych techniky, aby se snížila podle mne intenzita zvuku z obou bočních reproduktorů, protože jsme tady pořádat jako na nějakém nádražním vestibulu.

Prosím, paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla zařazení bodu číslo 23 tisk 674 jako pátý bod příští týden v úterý. Měl by to být bod, který by následoval po pevně zařazených bodech, jak požadoval pan poslanec Krákora. Vystupuji nyní jménem předkladatelů tohoto návrhu zákona. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně, protože i já mám se sluchem problémy - bod 23 jak pátý bod příští týden v úterý? (Ano.) Říkám to dobře. (Děkuji.) Také děkuji. To byla paní poslankyně Šojdrová jako poslední.

Ne - zapomněl jsem na pana poslance Římana. Na toho jsem zapomněl celkem třikrát. (Veselost v sále.) Prosím, pane poslanče, přesto máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo, za vaši pozornost, kterou mi věnujete. Dovolil bych si požádat o pevné zařazení bodu číslo 56, tisk 919, návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, z jednoho jediného důvodu a tím je logistika předkladatele, to znamená možnost se sem dostat na jistý pevný čas. Navrhuji zítra 4. května první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jen uvažuji, že tam snad nemáme něco jako první bod zítra odpoledne. Snad ne. To je všechno. Opravdu se nikdo nehlásí? Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podávány. Zazvoním. Prosím, abyste se posadili. (Zvoní.) Budeme hlasovat. Všechny prosím na místě.

 

Budeme hlasovat nejdříve o tom, co jsem sám předložil jako první návrhy. Připomenu, že nejdříve jsem navrhl, abychom bod, který navrhl předseda výboru pro evropské záležitosti Pavel Svoboda - Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - zařadili před bod smlouvy, to znamená jako 62. bod návrhu pořadu. To je první bod, o kterém navrhuji hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit projednání Lisabonské strategie jako 62. bod do pořadu naší schůze? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2 - přítomno 190, pro hlasovalo 172, proti 3. Tento bod byl přijat.

 

Budeme hlasovat o dalším bodu, a to je návrh, že se v pátek jednat nebude. Pátek tento týden by nebyl jednacím dnem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby se v pátek nejednalo, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3 - přítomno 192, pro hlasovalo 125, proti 33. Návrh byl přijat. Jen opakuji, že se v pátek jednat nebude.

 

Další návrh - písemné interpelace přesunout na čtvrtek 12. května.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, písemné interpelace zařadit ve čtvrtek 12. května po ústních, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4 - přítomno 192, pro hlasovalo 145, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Teď už byly vaše návrhy. Návrh paní poslankyně Rujbrové se týkal bodu 30 a 117. To jsou věci, které se týkají ombudsmana. Paní poslankyně navrhovala pevně zařadit bod 30 na čtvrtek 5. 1. po poledni jako první bod, zároveň navrhovala bod 117 zařadit na čtvrtek 12. května také jako první bod po poledni. Je to tak správně, ptám se paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně, možná že to není správně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Omlouvám se, pane předsedo, ale akustika je taková, že jsem vám nerozuměla. První bod se týkal čtvrtka 5. května - jako první bod ráno, druhý ve čtvrtek 12. května - první bod po polední přestávce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod po polední přestávce ve čtvrtek 12. května, takže bod 117 - čtvrtek dvanáctého jako první bod po polední, bod 30 čtvrtek 5. 1. jako první bod ráno. Jestli nikdo nic nenamítá, budeme to hlasovat najednou. Vidím, že nikdo nic nenamítá. Hlasujeme najednou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro obě věci najednou, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5 - přítomno 192, pro hlasovalo 150, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní je tu návrh pana poslance Kalouska - vyřadit bod 47, což je služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 47, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6 - přítomno 192, pro hlasovalo 171, proti 1, takže návrh na vyřazení byl přijat.

 

Pak je to návrh paní poslankyně Vojtilové, která navrhovala také vyřazovat, a to byl bod 31 - vládní návrh zákona o životním minimu, pak také bod 102 - zákon o prodejní době v maloobchodě. (Protesty.) To není? Co to je? Aha, to je stejné. Tak to můžeme pravděpodobně hlasovat. Takže v tom případě je to 101. Třicet a sto jedna. Je to v obou případech životní minimum. Můžeme hlasovat najednou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP