Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Palečková)

To je tedy jedna věc. Pozměnili jsme tam původní návrh poslanecké novely ze Sněmovny. A zároveň při projednávání tohoto zákona došlo k tomu, protože se jednalo o školkách, a vy to všichni víte, že ten poslední neplacený rok docházky do školky před nástupem do regulérní školní docházky působí velké problémy starostům obcí, kteří nemají finanční prostředky na to, aby toto všem eventuálním zájemcům umožnili. Zároveň to způsobuje to, že se navyšují platby za tuto školkovou docházku dětem, které tam z nějakých závažných důvodů chodí už i v mladším věku. Je to mediálně známá věc, tak se o tom nebudu dále tady rozpovídávat a jenom tím zdůvodňuji, proč se tam ocitla novela i dalšího zákona, že byl otevřen další zákon, a to zákon školský.

Poprosím vás tedy o podporu obou těchto návrhů a rozhodování je na vás. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní senátorce. Vidím pana poslance Zemana se hlásit do rozpravy jako dalšího. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Jinou přihlášku nemám.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych všechny požádat, abychom teď chvíli zapomněli na určitá ideologická schémata. Je zde mezi vámi mnoho těch, kteří již měli možnost jezdit po světě, jezdit po Evropě. Chtěl bych všechny vás poprosit, abyste si uvědomili, že vyspělé státy, i ta druhá skupina těch ambiciózních států, které sice nepatří k úplné špičce, ale mají ambice k ní patřit, považuje tuto oblast, tedy mateřské školy, za jednu z klíčových oblastí rozvoje svých zemí.

Jestliže my dnes držíme světový rekord v tom, že máme více než 98 procent dětí předškolního věku, respektive toho posledního předškolního ročníku začleněno v tomto typu vzdělávání, tak to prosím vás, a prosím zejména kolegy zprava, aby to tak vnímali, není žádný komunistický přežitek, není to nic, co by mělo rozbíjet rodiny. Je to něco, co představuje obecnou světovou perspektivu, něco, co nám v mnoha případech svět závidí. Nejde o to, abychom brali děti rodinám; jde o to, že alespoň ten poslední rok předškolní výchovy je velmi důležitý pro integraci dětí do škol. Je velmi důležitý z hlediska všech vyspělých zemí pro to, jak se bude vyvíjet jejich školní docházka.

Prosím všechny, aby zapomněli na ideologická hlediska a zvažovali, že máme něco, co nám svět závidí, v čem jsme dobří, v čem držíme světový rekord, a kde to chceme dále rozvíjet. Prosím, nezkazme si to. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Abych pravdu řekl, tak jsem nezachytil ono meritum sdělení kolegy Zemana. Domnívám se, že to, co trápí nás všechny, je to, umožnit maminkám, aby neztratily odbornost v době své mateřské dovolené. Z toho důvodu jednoznačně vítám návrh Senátu, který v podstatě umožňuje to, aby právě ženy, které potřebují svoji kvalifikaci udržet několik celých dnů v měsíci, tak právě tento návrh jim to umožní. Myslím si, že to je opravdu téma apolitické, čili se domnívám, že naopak kolega Zeman tím apelem na pravou část politického spektra jako by to do té politické role položil. Není tomu tak. Domnívám se, že každý rozumný člověk, který se v této oblasti pohybuje, musí senátní návrh podpořit, protože to je větší komfort pro maminky s dětmi, a proto se i KDU-ČSL za tento pozměňovací návrh staví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní jsem viděl paní poslankyni Orgoníkovou se hlásit a pak paní poslankyni Páralovou. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jenom velice stručně: V podstatě musím říci, že nesouhlasím ani s jedním ze svých předřečníků, a to z toho důvodu, že to, o čem hovořil pan poslanec Janeček, tak to není o tom, aby byly děti odloženy do mateřské školky a rodiče se mohli věnovat svým záležitostem. O tom to skutečně není. Tento zákon je ve prospěch dětí, nikoliv ve prospěch rodičů.

A co se týká poznámky pana poslance Zemana, tak já jsem pro to, abychom hovořili o ideologii. Mám takový pocit, že ODS chce kapitalismus se socialistickými výhodami. (Šum v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášenou je paní poslankyně Páralová a pak paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, původní návrh zákona ODS nepodpořila, protože jednak zvyšuje náklady pro obce, aniž jim stát cokoliv přispěje, jednak jsme se domnívali, že tento návrh více prospěje zaměstnankyním školek, jejichž lobbistickým tlakem návrh vznikl, než rodinám s dětmi. Není to návrh ve prospěch dětí. Návrh se týká pouze rodičů na rodičovské dovolené, kteří mají dítě mezi třetím a čtvrtým rokem věku.

Doposud bylo v zákoně, že rodič neztratí nárok na rodičovský příspěvek, pokud bude dítě maximálně pět dnů v měsíci ve školce. Návrh Poslanecké sněmovny mění pět dnů v měsíci na čtyři hodiny denně. Senát tím, že navrhuje místo čtyř hodin denně 80 hodin měsíčně, navrhuje v podstatě velmi liberální úpravu, která dovoluje rodičům a školce rozhodnout se podle potřeb dítěte a rodiny.

Senát navíc navrhuje zrušit bezplatný pobyt předškolních dětí ve školce, který způsobuje nevyvážené platby pro mladší a starší děti. Jak trefně řekl v rozpravě v Senátu pan senátor Kubera, nic není bezplatné, nic není zadarmo, jde jen o to, kdo to zaplatí. Paní poslankyně Orgoníková si tímto svým návrhem dává zahrát a obce to zaplatí.

Občanská demokratická strana pokládá pozměňující návrhy Senátu za správné a podpoří senátní verzi. Naopak nebude hlasovat pro poslaneckou verzi.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím paní poslankyni Čurdovou.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že některým z nás by prospělo, abychom se vrátili do dob, kdy jsme sami měli děti a tyto děti navštěvovaly mateřskou školu, eventuálně jsme byli na rodičovských dovolených, a víme tedy, jakým způsobem jsme potom sháněli nebo nesháněli zaměstnání.

Nemohu tedy v této chvíli naprosto souhlasit s tím, co tady řekla paní kolegyně Páralová, protože v tomto zákoně jde skutečně v první řadě o děti. A sama si velice dobře pamatuji na to, když jsem byla s druhým dítětem na mateřské dovolené a to první nemohlo chodit do mateřské školy, jaké scény jsem doma prožívala, protože ono prostě do té mateřské školy jít chtělo.

To, že tam je další efekt, že pomůžeme těm, kteří jsou na rodičovské dovolené, eventuálně se vzdělávat, eventuálně vyřizovat své záležitosti, to je vedlejší efekt, který návrh tohoto zákona s sebou přináší. Musím jednoznačně odmítnout, že by učitelky nebo zaměstnankyně, pedagogičtí pracovníci mateřských škol lobbovali, aby tento návrh zákona byl přijat. On je totiž ve prospěch dětí, ve prospěch rodičů, ve prospěch v podstatě celé této společnosti.

Konzultovala jsem i návrh, který nám předložil zmodralý Senát. Ptala jsem se, jakým způsobem by tyto věci byly potom řešeny administrativně v rámci výuky v mateřské škole.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP