Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Senátor Milan Balabán: Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, budu velice stručný, i když počet pozměňovacích návrhů, které jsme vám poslali, je docela rozsáhlý. V převážné části se jedná o legislativní a technické úpravy. Přesto je tam několik věcných úprav, které mají určitý charakter polidštění.

První se týká v bodě 17 administrativy výrobců vína a snižování administrativy nejen výrobcům, ale i druhé straně, tzn. správcům daně.

Pak je tam skupina pozměňovacích návrhů 18, 19, 20, 21, a 22, které upravují prodej tabáku, resp. prodej lihovin. V Senátu jsem uváděl pro odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu příklad, který umožňuje, aby v rámci sportovních a kulturních akcí byl prodáván takový alkohol, že bych nechtěl, aby se vrátila situace, kdy např. na sokolském plese v malé obci by prodávali alkohol za plentou tak, aby mohli hlídat současně, jestli nepřichází kontrolní orgán.

Co je velice důležité a co je v bodech 21, 22. Myslím, že by bylo příliš přísné trestat kupujícího za to, že si nevšiml, jaká cena je uvedena na kolku a za jakou cenu výrobek nakupuje. Dokonce se domnívám, že při větším nákupu je pod rozlišovací schopnost každého z nás při deseti položkách zjistit, že cigarety jsme koupili za nižší cenu. To by znamenalo vystavit tohoto člověka pokutě do 100 tis. Kč.

Dále jsme tam udělali drobné úpravy týkající se náběhu zvýšených daní u tabáku a zpřesnili jsme oblast daně z nemovitosti.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi několik slov k projednávanému návrhu zákona. Jedná se o zákon, který novelizuje spotřební daně, ale součástí projednávaného tisku je také otázka daně z nemovitosti. Chtěl bych udělat malou rekapitulaci.

Od 1. ledna letošního roku platí právní úprava, podle které jsou povinni tuto daň v případě, že byl digitalizován katastr nemovitostí, platit vlastníci pozemků. Tato novela byla přijata na sklonku minulého roku a její aplikace způsobila poměrně značné problémy u veřejnosti a u majitelů, kterých se toto ustanovení týká. Chtěl bych poděkovat Ministerstvu financí za velmi rychlou reakci na tento stav. Pan ministr Sobotka vydal pokyn, podle kterého bylo možné odsunout přiznání k dani z nemovitosti, k pozemkům, o nichž jsem hovořil, a současně odsunout platbu této daně do 30. dubna. Tím byl vytvořen prostor pro Sněmovnu a Senát, aby se nad uvedeným problémem znovu tyto instituce zamyslely. Sněmovna přijala jakousi možnou změnu, a to tak, aby v případě že se majitel s nájemcem dohodne, až do roku 2007 bylo možné opět ponechat původní režim a mohl tuto daň platit nájemce. Bohužel, shodou okolností nestihl se termín 30. duben. Ten jsme díky legislativnímu procesu prošvihli. V tuto chvíli původní režim na tyto majitele jakoby padá.

Ministr Sobotka vydal další pokyn, kterým prominul zvýšení daně v případě, že daňové přiznání není podáno nebo zaplacena daň, a také penále na této dani z nemovitosti. Tím je vytvořen dostatečný prostor, aby tato novela, kterou projednáváme, ať už v senátní nebo v původní sněmovní verzi, byla schválena a publikována ve Sbírce. Její text je takový, že bude možné novelu vztáhnout na celé zdaňovací období roku 2005.

V tomto případě není žádný problém a je všechno v pořádku, nicméně mnozí občané se setkávají s tím, že úředníci na finančních úřadech nemají dostatečné informace, že takto lze postupovat, pokud majitelé chtějí, a argumentují tím, že budou muset toto penále a zvýšenou daň zaplatit. Chtěl bych proto jen využít této příležitosti a požádat pana ministra, aby se k této problematice sám vyjádřil. Myslím, že to bude dostatečný signál pro veřejnost i pro finanční úřady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Pan ministr kývá, že se vyjádří. Ještě před ním vystoupí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, nejsem odborník na spotřební daně, ale co mě zarazilo v usnesení Senátu, je zvláštnost, kdy Senát říká, že lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti při příslušných sportovních a veřejných kulturních akcích. Je to něco, co je proti mému vnímání sportu. Dosud je prodávání a distribuce alkoholu, i rozlévaného, na sportovních akcích zakázána. Když vidím někdy policejní zásahy na našich sportovištích, tak nevím, jak to bude vypadat, když na těchto sportovních akcích ještě umožníme distribuci rozlévaného alkoholu.

Rozumím tomu, že sportovní průmysl v České republice může mít určité ekonomické problémy, že tento průmysl potřebuje další finanční zdroje, možná z pronájmu stánků, z prodeje alkoholických nápojů. Nedomnívám se však, že je to cesta správným směrem. Domnívám se, že to, čím jsme nyní v Evropě zajímaví, je obrovská spotřeba alkoholu na jednoho občana v České republice. Domnívám se, že to není nic, na co bychom měli být hrdi, ale měli bychom se možná zabývat tím, jak kultivovaným způsobem tuto spotřebu snižovat.

Také se nedomnívám, že alkohol a sport jsou věci, které k tomu patří, spíše jsem se domníval, že opak je pravdou. Proto mě trochu zarazil postup Senátu, a to ještě v té věci, že do tohoto ustanovení dal odrážku, že pokud jiný předpis nestanoví jinak. Tím jiným předpisem je zákon 37/1989 Sb., který však distribuci alkoholu na sportovních akcích jednoznačně zakazuje. Je to velmi zajímavá sofistikovaná věc, protože mohou být i různé právní názory, zda norma novější nemá větší sílu než norma starší a jak to vlastně je, jestli stejná věc je upravena velmi různým způsobem. Tato alibistická odvolávka může zadat velmi složité právní disputace o tom, co vlastně platí. Jedině že by v úmyslu senátorů a těch, kteří to navrhli, bylo elegantním způsobem část zákona 37/1989 zlikvidovat, nebo využít toho, že v současné době je projednáván zákon, který by se měl týkat i kontroly alkoholu, a vynutit si speciální znění, neboť tímto novým zákonem je zákon 37/1989 likvidován.

Někdy to vypadá, že to jsou maličkosti, ale mohou za tím být velké peníze. Myslím si, že to je něco, co nesvědčí o kultivaci našeho sportovního prostředí.

Znovu opakuji: Nedomnívám se, že obrovské skupiny fanoušků pod vlivem alkoholu budou ozdobou českého sportu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, rozpravu končím.

V tuto chvíli vystoupí pan místopředseda vlády a ministr vlády Bohuslav Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP