Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k vystoupení pana poslance Kvapila. Skutečně mohu potvrdit skutečnosti, které ve svém vystoupení uvedl, zejména to, že Ministerstvo financí vydalo současně dva pokyny. Prvním pokynem odložilo datum pro podání daňového přiznání u daně z pozemků do 30. dubna letošního roku a současně vydalo druhý pokyn, ve kterém Ministerstvo financí stanoví, že v letošním roce při podání daňového přiznání daně z pozemků nelze uplatňovat sankce nebo penalizaci v případě, že toto přiznání bude podáno i po termínu stanoveném pro podání přiznání k této dani. V zásadě tedy platí, že pokud poplatník podá toto přiznání až v termínu do konce letošního kalendářního roku za letošní rok, neměla by tady být uplatňována žádná sankce.

Ten upravený režim, který je obsažen v této novele zákona, jasně říká, že nájemce bude mít prostor v rozsahu 150 dnů pro to, aby finančnímu úřadu doložil, že bylo dosaženo dohody mezi majitelem pozemku a nájemcem o tom, že daň bude v příštích letech hradit nájemce pozemku. Lhůta 150 dnů běží od data účinnosti zákona, to znamená ode dne, kdy zákon vyjde ve Sbírce. Je to tedy dostatečný prostor pro to, aby nájemce tuto dohodu mohl doložit. V řadě případů by se jednalo pouze o dodatky ke stávajícím smlouvám, někde to již ve stávajících smlouvách upraveno je. Tento režim by mohl paralelně běžet vedle režimu, který byl založen změnou zákona k 1. lednu letošního roku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Sobotkovi. O slovo se přihlásil předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že vás zdržím, ale potřebuji, abychom sjednotili svůj postup na následující hlasování, a po dohodě i s ostatními kluby bych požádal o přerušení jednání do 18 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jednání Sněmovny je přerušeno do 18. hodiny, kdy budeme pokračovat hlasováním o usnesení ze Senátu a dále.

 

(Jednání přerušeno v 17.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP