Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

Společnou je také povrchnost zdůvodnění a některé velmi komplikované, spíše zcela nenaplnitelné přísliby naší veřejnosti, která nám naslouchá. V tomto případě, tedy v případě návrhu na zavedení registračních pokladen je to příslib vyššího výběru daní, narovnání pravidel hospodářské soutěže, zvýšení právní jistoty jak zákazníků, tak i prodávajících.

Dovolte mi říci, že v žádné zemi, kde jsou registrační pokladny užívány, nepřevýšil nárůst daňového inkasa náklady, resp. nárůst nákladů správce daně. Česká republika není žádnou daňovou džunglí, měříme-li výši daňových nedoplatků k absolutní výši vybraných daní. Plátci daní v České republice jsou nadáni stejnou míru daňové kázně i daňového uličnictví, jako jsou jí nadáni i plátci tzv. starých členských zemí Evropské unie. Přitom výsledky v těch zemích, kde byly registrační pokladny zavedeny, hovoří zcela jasně. Výše daňového inkasa, resp. navýšení výběru daní je nižší než náklady spojené s provozem systému. Česká republika se však blíží k vrcholu šampionů - což je oblíbený příměr někoho jiného z úplně jiného pohledu - komplikovaností, těžkopádností systému výběru a správy daní, vysokými náklady na jednotku daňového inkasa. Je třeba říci, že zavedením tohoto zákona se však systém ještě prodraží. A podotýkám, že v důsledku reorganizace ve výběru, správy daní a poplatků tyto náklady prudce rostou již nyní.

Tvrdím, že správce daní má v České republice dostatek efektivních nástrojů k zajištění důkazní kázně daňových poplatků, a tedy nepotřebuje ani další.

Znovu zdůrazňuji, že sankce, tedy úroky z prodlení a penále užívané právě naším daňovým systémem, nemá srovnání s praxí v okolních zemích. Už několikrát zde byly uváděny údaje o tom, jakými sankcemi jsou zpoplatněny nedoplatky daní v České republice, jak vysoké sazby penále jsou uplatňovány v našem systému správy daní a poplatků. Bylo by velmi zajímavé přezkoušet každého z poslanců a poslankyň tohoto sboru, zda vůbec mají povědomost o tom, jak vysoká penalizace je uplatňována v České republice. Podtrhuji, že je nesrovnatelná s praxí v okolních zemích.

Myslím si, že to všechno jsou důvody pro to, abychom zvážili stanovisko Senátu. Jsou to minimálně dostatečné důvody pro to, abychom nepřijímali další restriktivní zákon. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hovořit bude pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Oldřich Němec.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, myslím, že není tajemstvím, že pro poslanecký klub KDU-ČSL nikdy nebyly registrační pokladny s fiskální pamětí hitem, který by vzbuzoval nějaké výrazné nadšení. Nikdy jsme nezastávali názor, že to je instrument, který významným způsobem pomůže k výběru nepřímých daní. Koneckonců je to opřeno o skutečnost, že v žádné zemi, kde registrační pokladny byly zavedeny, neexistuje seriózní analýza, která dokládá výrazné zlepšení výběru nepřímých daní v souvislosti se zavedením fiskálních pokladen. Leč dovolte mi, abych připomněl zásadní důvod, proč křesťanští demokraté tuto předlohu podpoří a budou pro ni hlasovat.

Bylo to ještě v období vlády Vladimíra Špidly, kdy strany vládní koalice uzavřely dohodu při diskusi o tzv. zákonech proti šedé ekonomice. Uzavřely dohodu, ze které vyplýval závazek, že křesťanští demokraté podpoří registrační pokladny s fiskální pamětí výměnou za to, že sociální demokraté přestanou trvat na plošných majetkových přiznáních. To byla dohoda, která byla uzavřena v září 2003. Znovu opakuji - ještě za vlády pana dr. Vladimíra Špidly. Sice od té doby uběhl nějaký čas, mnoho vody a vystřídalo se i několik vlád, leč i za vlády Jiřího Paroubka vzhledem k tomu, že se jedná o stále stejné vládní strany, se křesťanští demokraté cítí touto dohodou vázáni, a proto tuto předlohu podpoří, protože jsme přesvědčeni, že dohody, které byly uzavřeny v jednom volebním období, se mají dodržovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Hovořit bude pan poslanec Oldřich Němec.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane senátore, vážená vládo, navržená předloha zákona o registračních pokladnách, kterou Senát zamítl a vrací se znovu k nám do Poslanecké sněmovny, má podle mého názoru velký význam v našem právním řádu na úseku správy daní a na úseku živnostenského podnikání. Je nutné zdůraznit, že vláda, ať vláda minulá či předminulá, jak tady již padlo, touto předlohou plní jeden z dalších kroků, ke kterým se zavázala ve svém programovém prohlášení. Na rozdíl od pana senátora jsem přesvědčen o tom, že je právě sto plus jedna důvodů, proč tuto předlohu přijmout.

Diskuse o vhodnosti či nutnosti zavedení registračních pokladen v maloobchodě a v hostinské činnosti je vedena jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi podnikateli a jednotlivými podnikatelskými svazy již řadu let. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by registrační pokladny byly zavedeny počátkem devadesátých let v souvislosti s přijetím buď zákona 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, či s přijetím zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, dnes bychom byli opět o krok dál. Podnikatelé by již dávno byli s registračními pokladnami smířeni, dávno by je nebrali pouze jako nutné zlo, stát by měl o jednu starost méně.

Povinnost zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí skutečně vyloučí krácení zdanitelných příjmů. Tím jednoznačně pomůže zpřehlednit situaci pro kontrolní činnost pověřených kontrolních orgánů a pomůže také ke zvýšení ochrany zákazníka spotřebitele. Pomůže však také podnikatelům samotným, protože zjednoduší přehled realizovaných obchodních obratů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP