Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, budu výrazně stručnější než můj předřečník a dovolím si jenom podotknout, že kolega Janeček tady naznačil jeden z naprosto legitimních důvodů pro předkladatele tohoto zákona nebo vůbec pro diskusi o těchto věcech. Totiž to, že v naší společnosti nefunguje určitý, z mého pohledu velmi významný segment, totiž odbory, odborové organizace jako takové. Já si uvědomuji, že je velmi složité zde chtít zákonnou normou toto suplovat. Na druhou stranu je to záležitost, která je z mého pohledu potřebná, tak aby v naší zemi právě funkce odborů byla na takové úrovni jako v zemích na západ od našich hranic. Myslím si, že to, k čemu jsme zavázáni jak naší platnou národní legislativou, tak mezinárodními konvencemi, ke kterým jsme jako republika přistoupili, si takovýto krok vynucuje.

Já bych se nechtěl dostávat do polemiky s těmi, kteří hájí nekonečnou svobodu v tom či onom. Naopak mám pocit, že je vhodné si uvědomit, že práva mnohých jsou porušována způsobem, který je nepřijatelný pro vyspělou demokratickou společnost. Toto byl také jeden ze záměrů předkladatelů a myslím si, že by bylo velikou škodou a chybou tuto předlohu zamítat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužvartovi. Nyní vystoupí pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vidím, že v zápalu boje proti jakékoli regulaci si někteří ten zákon ani nepřečetli a hovoří tady o něčem, co v zákonu vůbec není. To mě mrzí.

Já bych chtěl říci, že tento návrh zákona rozhodně není o práci v neděli, o víkendech, což bylo zneužito především předtím, než vůbec byl předložen, k velké mediální politické kampani.

Tento zákon není o propouštění zaměstnanců, ale spíše o rozšíření zaměstnanců v těch prodejnách, které by prodávaly v době, kdy budou zavřeny prodejny v řetězcích.

Tento zákon v podstatě není ani výrazně proti omezování prodejní doby, protože jestliže prodejní doba je od 6 do 22 hodin včetně sobot a nedělí, tak si myslím, že hovořit o výrazném omezení podnikání v prodejní době není na místě.

Tento zákon není ani o pracovních podmínkách, jak zde bylo bouřlivě z tribuny řečeno. To opravdu mají řešit kolektivní smlouvy. Pokud je v důvodové zprávě něco k této problematice, tak je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ale rozhodně ne pracovní podmínky.

Tento zákon je v podstatě v takové dikci, jaká je dneska praxe v Evropské unii, a není v rozporu ani s ústavou, ani se směrnicemi Evropského společenství. Není to ani omezování zahraničních zákazníků, kteří dnes přijíždějí za levnějším zbožím, protože když to zboží je za výhodnější cenu, tak si tento zákazník přijede kdykoli. A pokud hovoříte o tom, že prodejní doba se má změnit i za hranicemi, tak potom výhoda, o které dnes mluvíte, je dočasná.

Tento zákon není ani o snížení obratu. Chcete mi snad říci, že když dneska plánovaných 500 Kč neutratíte, tak je zítra hodíte do kanálu a neutratíte je v jiné prodejně? Vždyť to nemá žádnou logiku, prosím vás!

Počítali jsme samozřejmě s tím, že v druhém čtení můžou padnout určité návrhy, určité pozměňovací návrhy, pokud není spokojenost s tím, co je předloženo v naší předloze. Pokud tomu tak nebude, je to samozřejmě i signál. Já chci jenom říci, že jsem dostal nepřebernou řadu dopisů různých drobných podnikatelů, a nejen zaměstnanců v těchto řetězcích. Myslím si, že nejen pro předvolební kampaň bude zajímavé udělat brožurku ze stenozáznamu o jednání k tomuto bodu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Další přihlášky v písemné podobě nemám, nicméně hlásí se z místa pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Já si nemohu odpustit reagovat na vystoupení pana předkladatele. Když jsem poslouchal výčet toho, co všechno ten zákon neobsahuje, tak nechápu, proč se tím zákonem zabýváme.

Musím říci, že argumentace, že tento zákon prospěje drobným podnikatelům - mimo jiné tuto argumentaci obsahuje i důvodová zpráva - mi přijde jako opravdu omračující. Protože já bych chtěl vidět, a moc se těším na ty dopisy drobných podnikatelů, kterým prospěje uzavření nebo zkrácení pracovní doby mezi dvaadvacátou hodinou v noci a šestou hodinou ráno. Já bych chtěl vidět, kolik drobných podnikatelů má v tomto období otevřeno a kterým drobným podnikatelům toto omezení prospěje.

Chtěl bych se jenom lehce dotknout toho, co říkal pan poslanec za KDU-ČSL. Já si také myslím, že jediným drobným raciem tohoto návrhu, o kterém má smysl diskutovat, je ochrana zaměstnanců v případech, kdy opravdu dochází k zneužívání toho, že například podmínkou pracovního poměru těch zaměstnanců je to, že budou mít povinnost sloužit některé noční služby nebo o svátcích. Já si dovedu představit diskusi nad tímto problémem, dovedu si představit diskusi nad nějakými úpravami zákoníku práce, které by toto řešily, ale myslím si, že jít cestou toho, že v zájmu obrany několika jednotlivců docílíme toho, že stovkám jiných zaměstnanců zkomplikujeme pozici a tisícům či desetitisícům spotřebitelů zkomplikujeme možnost například o svátcích chodit nakupovat, to považuji za nešťastné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrbíkovi. Hlásí se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, já bych rád reagoval na svého předřečníka pana poslance Doktora, který uváděl, že ten dopad, který spočítala statistika, by byl přes 5 miliard Kč. Hovořil o poklesu tržeb, pokud jsem dobře rozuměl, o 5,2 miliardy Kč. (Hlas: 25 miliard.) Takže jsem se nepřeslechl, 25 miliard Kč.

Vrátil jsem se k Hospodářským novinám, které 12. ledna letošního roku publikovaly maloobchodní obrat deseti největších maloobchodních řetězců. Na 5. místě je společnost Tesco, která za rok 2004 měla maloobchodní obrat ve výši 21 miliard Kč. Má úvaha vychází z toho, a bylo to publikováno v tisku, že jediný řetězec, kterého se to dotkne, je společnost Tesco. Předpokládám, že maloobchodní obrat ve výši 21 miliard je vytvořen nákupem a prodejem, dejme tomu, že co nakoupím, to prodám, takže dejme tomu tržby z prodeje mám kolem 10,5 miliardy nebo 11 miliard Kč ročně. Pokud si srovnám ten údaj 25 miliard Kč, zjistím, že ani maloobchodní obrat tohoto řetězce, kterého se to jako jediného dotýká, nedosahuje této úrovně, ale pouze 21 miliard, a pokud vezmu, že jde jenom o tržby, je to v podstatě kolem 10 miliard Kč.

Já se přiznám, že v tomto směru jsem trošku na rozpacích, jestli věřit údajům, které publikovaly Hospodářské noviny, a jsou to údaje, které obdržely od těchto řetězců, nebo mám věřit údajům, které zde publikoval pan poslanec Doktor. V tomto směru si myslím, že je pravda někde blíž té situaci v Hospodářských novinách. Já musím z tohoto místa jako jeden z předkladatelů rozhodným způsobem odmítnout takovéto argumenty, které skutečně postrádají logiku, protože pokud se toto týká jenom obchodního řetězce Tesco, tak roční tržba je výrazně nižší než údaje, které zde byly uvedeny. A já si myslím, že to je trochu nefér i vůči předkladatelům, kteří jsou ochotni diskutovat o této problematice, kteří jsou ochotni naslouchat a vést odbornou diskusi, uvádět kvalifikované argumenty.

Musím tento argument ještě jednou odmítnout a chtěl bych vás požádat, abyste propustili tisk do dalšího čtení.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP