Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)
(pokračuje Vojíř)

To znamená, ten podnikatel o to požádá a nechť je mu to vystaveno, provedena kontrola a řečeno - ano, v těchto podmínkách, za těchto podmínek můžete podnikat. Neboli cítím, že ten servis ze strany státu a případně správních organizací není takový, jaký bych si uměl představit. Takto by se určitě dalo pokračovat dál.

Jaké formy podpory by mohly ještě přicházet v úvahu, když ne investiční? Já myslím, že - a představitelé vlády to vědí - že dochází k tomu, že například vytipování vhodného území pro investice je věc velmi důležitá a že participují následně na zasíťování nebo přípravě toho území jak obec, tak kraj, tak i stát. Ano, toto je něco, co si umím představit, že ze státního rozpočtu může i nadále v určité míře fungovat, a ta určitá míra znamená, že by tady měl být předpoklad, že do té lokality, do toho území, investor přijde, nebo resp. že tam toho investora potřebuji.

Co dál by bylo zapotřebí? Kolik času a kolik seminářů už jsme strávili nad tématem, které se tak jednoduše jmenuje podpora malého a středního podnikání. Všichni v této Sněmovně v podstatě víme, že to je základ ekonomiky. Ale co to znamená, ta podpora? V mých očích to znamená zjednodušení veškerého přístupu k podnikání a potom nechť existuje volný trh, ale není to to, že bych vydával na granty nebo na nějaké podpůrné projekty více a více zdrojů, protože stejně zase dojdu k té myšlence, že je to zase diskriminační, protože jeden je menší, druhý je větší, jeden nesplní to, druhý nesplní ono. Takže zase je to jiný pohled na tu problematiku malého a středního podnikání, z pohledu podpory.

Otázka také zní, a je to možná na širší diskusi, jestli máme podporovat výrobní podniky stále a v takové míře, anebo jestli díky naší poloze se nemáme zaměřit spíše na turistiku nebo na věci, které jsou spojeny i s volným časem, ale samozřejmě produkují mnoho prostředků. Je logické, že dneska ve výrobě dojde k tomu, že když máte opravdu velmi moderní výrobu, tak při vysokých výnosech potřebujete relativně málo pracovní síly, protože ta linka, ta výroba je vysoce automatizovaná nebo řízená počítači. Kdežto v tom hotýlku potřebujete pořád ty tři číšníky, ty dva kuchaře, nějakou pokojskou a zjistíte, že při mnohem menším obratu zaměstnáváte daleko více lidí. To znamená, jestli chceme řešit opravdu vážně problém nezaměstnanosti, tak já jsem přesvědčen o tom, že je to cesta v oblasti služeb, kde ve službách daleko více potřebujete lidi než ve výrobě, protože ten trend ve výrobě bude stále takový, že se bude čím dál tím více automatizovat a kybernetizovat.

Další myšlenka, která určitě je na stole a je o ní možno diskutovat. Kdyby to byla skutečně vážně investiční podpora pro všechny, musel by to být jednorázový, okamžitý odpis zrealizované investice, ale rozumím tomu, že v takovýchto případech by mohl havarovat nejen státní rozpočet, ale samozřejmě rozpočty obecně. Muselo by tady dojít k jiné struktuře daní a na to nejsme momentálně připraveni a myslím si, že to teď není na pořadu dne. Ale je to myšlenka v rovině teorie - okamžitý odpis investice, tudíž budu kumulovat zisk tak dlouho, než naplním do nuly, ale otázka by zněla, jak řešit potom státní rozpočty - ty úzké, ale přece jenom jsou věci, které musíte financovat, ať už jde o armádu, bezpečnost, jak jsem zmínil, infrastrukturu, ale samozřejmě i správu věcí veřejných.

Já myslím, že takto by se dalo určitě hovořit dál. Já myslím, že ministr financí bude v nejbližší době asi řešit i otázku, kde vzít dostatek prostředků, které budou nutné na to, aby se vydaly jako spoluúčast na získání finančních dotací z EU, resp. z fondů EU. Nemáte-li tuto spoluúčast, ty druhé zdroje k vám nedoputují, i kdybyste byli připraveni a projekty měli. A zákon o investičních pobídkách s tím souvisí tak, že v podstatě budeme-li dál vydávat investiční pobídky, protože si myslím, že v momentě, kdy ta společnost splní všechny parametry, které jsou v tom zákoně uvedeny, tak - berte to v uvozovkách - se stává nárokovým příjemcem této investiční pobídky a samozřejmě logicky chce využít všech těch parametrů, které v zákoně jsou uvedeny, včetně toho, že deset let neplatí daně a na druhé straně získá prostředky na pracovní sílu a příp. její rekvalifikaci.

Já myslím, že takto by se dalo hovořit opravdu dál a dál, ale protože si nejsem jist, jaká je vůle Poslanecké sněmovny diskutovat o tomto zákonu a případně modifikovat některé oblasti investičních pobídek a diskutovat o 15procentní dani pro právnické osoby jako prvním kroku, tak bych v této fázi obhajobu zrušení zákona o investičních pobídkách a nahrazení 15procentní daní pro právnické osoby skončil, a pokud bude možno, tak bych reagoval na případná vystoupení ať už členů vlády, nebo vás kolegyň a kolegů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj pro první čtení, kterým byl určen pan poslanec Josef Hojdar. Protože je řádně omluven, mám zde uvedeno, že bych vás měl požádat o to, abyste svým hlasováním rozhodli o tom, že zpravodajem bude pan poslanec Jaromír Schling. Bohužel nevím, zdali pan poslanec Schling o této své poctě ví, takže poprosím, zdali by mu tuto informaci někdo poskytl. (Poslanec Schling vchází do jednacího sálu.) Už je tady.

 

Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci a v hlasování, které má pořadové číslo 87, rozhodneme, zdali pan poslanec Jaromír Schling může být zpravodajem pro prvé čtení. Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 90 poslanců, 78 bylo pro, 1 byl proti. Přesto byl návrh přijat a pan poslanec Jaromír Schling se stává zpravodajem pro první čtení, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh je svým způsobem velmi zajímavý, protože navrhuje zrušit něco, co mimo jakoukoliv pochybnost má lví podíl na tom, že naše hospodářství se dostalo z hospodářské krize, kterou prošlo v letech 1996 a 1997, a vlastně už na začátku roku 1999 se z této krize dostalo. Investiční pobídky, to je nástroj, který používají všechny státy kolem nás. Je to nástroj osvědčený a rušit ho bych považoval za něco, co těžko může napadnout někoho, kdo opravdu má zájem na rozvoji našeho hospodářství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP