Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, uplynula doba, kterou si na přestávku pro poradu svého klubu vyžádal poslanecký klub České strany sociálně demokratické.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 82, kterým je

 

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 879/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů, je-li zde, zaujal místopředseda vlády Martin Jahn a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Plachý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 879/2.

Otvírám rozpravu, do které se hlásí pan kolega Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Pane místopředsedo, chtěl bych upozornit na jednu legislativně technickou opravu v mém pozměňovacím návrhu pod písmenem D, kde v odstavci 2 se vkládá nový odstavec 10 a ve třetí větě je slovo "platu". Správně má být slovo "plat". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se hlásí další do rozpravy? Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Dobrý den. Dámy a pánové, já bych chtěl také požádat o legislativně technickou úpravu v mém pozměňovacím návrhu, kde jsem se přeřekl a místo správného textu "odkaz na poznámku 18b)" jsem vyslovil "19b". A potom v další poznámce, kde je text "odkaz na poznámku 18c)", a ta poznámka 18c) zní: "§ 71 správního řádu", jsem tento text neuvedl.

Takže jsou to dvě legislativně technické úpravy. Místo chybného "19b)" má být "18b)" a poznámka 18c) zní "§ 71 správního řádu". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jako zpravodaj bych si dovolil upozornit na jeden pozměňovací návrh, který podle svého názoru považuji za nadbytečný a škodlivý. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Kořistky pod písmenem B I. Tento pozměňovací návrh obsahuje několik stran textu týkajícího se jiného zákona než zákona, který novelizujeme. Jedná se o zákon o elektronických komunikacích, který v současné době je projednáván Sněmovnou, je tedy otevřen, a to pod číslem tisku 960, je to bod 43 pořadu jednání naší schůze. Jsem hluboce přesvědčen, že v zájmu zvýšení transparence naší legislativy by bylo na místě, aby tento soubor, a docela velký soubor pozměňovacích návrhů, byl zařazen do otevřeného zákona o elektronických komunikacích a nebyl zařazen do zákona, kterým se novelizuje zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Proto žádám pana kolegu Kořistku, aby zvážil tuto možnost a případně přeřadil své pozměňovací návrhy do otevřeného zákona o elektronických komunikacích. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP