Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pokud se nepletu, tak bychom měli nyní, pokud bylo hlasováno o všech návrzích, což se nyní možná právě vyjasňuje… (Zpravodaj se u mikrofonu domlouvá s pracovníky legislativy.)

 

Poslanec Václav Votava: Byl jsem upozorněn legislativou, že jsme nehlasovali ještě bod G1, který je rozdělen na body 4 a 5. A tam je stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: On je rozdělen na body 4 a 5 - a my budeme hlasovat o kterém?

 

Poslanec Václav Votava: O bodu 4 a 5 v bodu G1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dámy a pánové, já jsem tomu rozuměl tak, že jsme hlasovali zvlášť o bodě G1.3 a bylo řečeno, že ostatní body jsou nehlasovatelné.

 

Poslanec Václav Votava: Je názor, že se mají hlasovat tyto body.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Oba dva, 4 a 5?

 

Poslanec Václav Votava: Ano, 4 a 5 pod bodem G1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže body 4, 5 pod bodem G1 bychom měli hlasovat.

 

Poslanec Václav Votava: Moje stanovisko je kladné. (Ministr: Neutrální.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pardon, ještě počkejte, já bych chtěl, aby se to vyjasnilo, že je souhlas s tou procedurou a že v tom není nějaký… (Hluk ve sále.) Mně jde o to, jestli někdo vznáší námitku nebo jestli je tady názor, že se držíme procedury, tak jak jsme ji odhlasovali. O to jde, takže se ptám, jestli s tím můžete souhlasit.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, vznáším námitku, neboť jsme hlasovali v tom smyslu, že v části G1 budeme hlasovat o bodu G3 a ostatní body jsou nehlasovatelné. Tak to zaznělo do mikrofonu a takto jsme hlasovali. Proto pokud by nemělo být postupováno tímto způsobem, byť změněným, neboť teď se dodatečně říká, že budeme hlasovat i o bodech G4 a G5, které byly původním výrokem prohlášeny za nehlasovatelné, tak v tom případě vznáším námitku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě se zeptám zpravodaje na jeho názor, jestli on trvá na svém návrhu hlasovat.

 

Poslanec Václav Votava: Zastávám názor legislativy, že jsme to měli hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže tady zazněla námitka pana poslance Hrnčíře proti tomuto vašemu návrhu. Já nechám o té námitce hlasovat.

Prosím, paní poslankyně Rujbrová se ještě hlásí.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já rozumím námitkám pana poslance Hrnčíře a myslím, že bychom se z této situace mohli dostat revokací hlasování o G3 a následným hlasováním jednotlivě o všech bodech pod písmenem G, které nebyly vyloučeny předcházejícími hlasováními, tedy G3, G4, G5, pokud by s tím pan zpravodaj souhlasil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nezlobte se, ale ta situace musí být nyní pro poslance nepřehledná. Vyhlásím patnáctiminutovou pauzu, aby se legislativa společně s těmi(?) dohodla na postupu. Je 15 hodin 13 minut, vyhlašuji pauzu do 15.30 hodin. V 15.30 hodin pokračujeme.

 

(Jednání přerušeno v 15.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP