Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas určený na přestávku jednání klubu byl naplněn, takže vás zvu do sněmovní síně. Zvu vás s informací, že pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 2. (Velký hluk a neklid v sále.)

 

Budeme pokračovat v našem pořadu bodem

 

103.
Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 850/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Kateřina Konečná a zpravodaj výboru pan poslanec Alfréd Michalík. Obdrželi jsme sněmovní tisk 850/4, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Dámy a pánové, v tuto chvíli otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Protože se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Ptám se paní navrhovatelky, zdali hodlá vystoupit. Ano. Prosím pěkně, věnujte pozornost vystoupení paní poslankyně Kateřiny Konečné.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nechci vás dlouho zdržovat, jenom bych chtěla, abyste si všichni před hlasováním o tomto návrhu zákona uvědomili, že tak,jak tato Sněmovna je zvyklá pomáhat určitým skupinám, tak právě tímto zákonem pomůžeme mladým lidem v této republice k tomu, aby měli dostatečné a objektivní podmínky pro to, aby mohli začít žít svůj život a aby ho mohli začít žít tak, že nebudou sedět na úřadech práce, ale že budou pracovat a budou pro tuto společnost vytvářet hodnoty. Pevně věřím, že jsme si to všichni uvědomili, a proto doufám, že vaše rozhodnutí bude v souladu s tímto mým konstatováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní je prostor pro pana zpravodaje a pro nás ostatní, protože se schyluje k hlasování.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, budeme hlasovat podle materiálu, který má číslo označení 850/4. K tomuto procesu navrhuji tento postup. (Stále velký hluk a šum v sále.)

Ze druhého čtení máme před sebou úkol postavit se k návrhu na zamítnutí od paní Páralové. Pak po vyjasnění tohoto rozhodnutí navrhuji tento další postup: hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A. V případě, že tento návrh bude schválen, je nehlasovatelný návrh paní Páralové B2. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Páralové B1. O návrzích pana kolegy Říhy C1, C2, C3 a C4 dohromady. U návrhu C1 bude nutno provést nejdříve orientační hlasování, protože tam jsou dvě varianty znění tohoto pozměňovacího návrhu. Po těchto návrzích a hlasování pak můžeme hlasovat o závěrečném postoji k tomuto zákonu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. K proceduře se hlásí paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, žádám, aby se z komplexního pozměňovacího návrhu hlasovalo zvlášť o návrhu 4, 5, 6 najednou, dále 8, 9 najednou, dále 15, 16 najednou, dále 27 a dále 29 a 30 najednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prvně bychom hlasovali o těchto řekněme vámi označených návrzích, pak o zbytku komplexního pozměňovacího návrhu A. Rozumím tomu správně? Dámy a pánové, zazněl návrh paní poslankyně Páralové. Má pan zpravodaj proti tomuto nějaké námitky? Asi ne.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Přání poslankyně Páralové je pro mě návodem, se kterým souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přesto rozhodneme o vámi sděleném a paní poslankyní Páralovou upraveném způsobu projednávání.

 

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 300. Kdo souhlasí s procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro 157, proti jediný. Takže se budeme držet této procedury.

 

Začneme tím, že budeme hlasovat o návrzích 4, 5, 6 pod písmenem A.

Pardon, omlouvám se - o návrhu na zamítnutí. Děkuji.

 

V hlasování pořadové číslo 301, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí této předlohy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, 55 pro, 97 proti. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Budeme se věnovat dalším návrhům. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Nyní bychom mohli hlasovat o pozměňovacím návrhu A v rozdělení, jak navrhla kolegyně Páralové, čili nejdříve o návrzích A4, 5 a 6. Stanovisko kladné. (Navrhovatelka nebyla slyšet.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dvakrát kladné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 302. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro 124, proti 48. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP