Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

Poslanec Alfréd Michalík: Další návrh je na hlasování k bodům A8 a A9. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní navrhovatelko, zapněte si prosím mikrofon. (Stanovisko navrhovatelky kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, z nichž 124 bylo pro, 48 proti. Návrhy 8 a 9 byly přijaty.

 

Nyní 15 a 16. Stanoviska? (Obě stanoviska jsou kladná.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 304. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, 122 pro, 48 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Další bod je A27. Stanovisko kladné. (Navrhovatelka rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 305. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, 124 pro, 48 proti.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Další jsou body A29 a A30. Stanovisko kladné. (Navrhovatelka - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 306. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro 119, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: A nyní můžeme hlasovat o zbývajících bodech pod písmenem A. Stanovisko kladné. (Navrhovatelka rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 307. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, 169 pro, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Tím, že jsme odsouhlasili písmeno A, je nehlasovatelný bod B2, a proto nyní navrhuji hlasovat o B1. Stanovisko negativní. (Navrhovatelka - negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 308. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, 53 pro, 109 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Nyní bychom měli hlasovat o písmenu C1 pana poslance Říhy, ale protože je to ve dvou variantách, doporučuji, abychom hlasovali nejdříve orientačně o variantě I a variantě II, které budou podle pořadí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já souhlasím s panem poslancem Plevou, protože jednací řád předepisuje, kdy se může hlasovat orientačně nebo kdy se musí hlasovat orientačně: liší-li se údaje v čase, množství atd. Toto není ten případ, takže doporučuji, abychom hlasovali nejprve o variantě I, potom o variantě II naostro, takříkajíc.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vycházel jsem z toho, že se věcně jedná o týž návrh, ale souhlasím s tím, že budeme hlasovat variantu I a variantu II. K variantě I je stanovisko negativní. (Navrhovatelka - neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 309. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro 21, proti 92. Varianta I nebyla přijat.

 

Takže varianta II. Stanovisko? (Zpravodaj negativní, navrhovatelka neutrální.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 310. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, pro bylo 25, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o bodu C2. Stanovisko kladné. (Navrhovatelka rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodujeme v hlasování, které má pořadové číslo 311. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 180 poslanců, 168 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Dále bychom měli hlasovat o návrzích C3 a C4 najednou. Stanovisko negativní. (Navrhovatelka neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 312, které bylo zahájeno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, 22 pro, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím, nemýlím-li se, jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých bylo lze hlasovat, a můžeme přistoupit k hlasování o závěrečném usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle sněmovního tisku 850, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro bylo 107, proti 70, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji paní poslankyni Konečné i panu zpravodaji za jejich výkon. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu, který má číslo 122. Je to

 

122.
Návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic,
silnic a tranzitních železničních koridorů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 373/8/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, kterým Senát zamítl tento návrh zákona, máme k dispozici jako sněmovní tisk 373/9. Vítám mezi námi pana senátora Igora Petrova.

Za navrhovatele prosím, aby se k usnesení Senátu vyslovil, chce-li, poslanec Jiří Hanuš. Ale předtím dám slovo panu poslanci Petru Bratskému.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedající, jen pro stenozáznam bych chtěl uvést, že jsem hlasoval proti, a mám na sjetině pro.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: U minulého hlasování.

Chci se zeptat pana Jiřího Hanuše, zda chce vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, znovu bych poprosil o podporu tohoto zákona. Byl jsem přítomen projednávání v Senátu. Samozřejmě byla vznesena řada námitek. Přesto si myslím, že ten zákon si zaslouží pozornost i pro jednu věc - proto, že bylo řečeno, že by skončil u Ústavního soudu. Myslím, že pokud by tomu tak bylo, pomohlo by nám to právě při projednávání nového stavebního řádu, který doufám někdy přijde.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP