Neautorizováno !


 

Začátek schůze Poslanecké sněmovny
14. června 2005 ve 14.06 hodin

Přítomno: 188 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 45. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám příjemné odpoledne.

Tato schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 2. června 2005. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 3. června 2005.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 2. (Zvonek.)

Chtěl bych vás, vážení kolegové, v této chvíli požádat, abychom minutou ticha uctili památku zesnulé poslankyně Jarmily Boháčkové. (Poslanci povstali a drží minutu ticha.)

Děkuji vám.

Ještě než přistoupíme k určení ověřovatelů 45. schůze Poslanecké sněmovny, dovolte, abych umožnil našemu kolegovi složit poslanecký slib.

Pan poslanec Josef Smýkal má náhradní kartu č. 3.

Vážené kolegyně a kolegové, úmrtím paní poslankyně Jarmily Boháčkové zanikl její poslanecký mandát, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance. Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 9. června 2005 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Jarmile Boháčkové, a to podle ustanovení § 6 písm. d) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 24. schůzi dne 14. června 2005 přijal usnesení č. 34, ve kterém konstatoval, že paní Jarmile Boháčkové mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný mandát nastupuje náhradník pan František Koníček.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanec František Koníček poslanecký slib a přijme osvědčení o vzniku mandátu.

Prosím vás, vážení kolegové, abyste umožnili přijetí složení slibu novému panu kolegovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím vás, abyste vyhověli oprávněnému a naléhavému přání paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Děkuji.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Žádám poslance Františka Koníčka, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance a předal mu osvědčení o vzniku mandátu. Děkuji. (Poslanci povstali.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Poslanec František Koníček: Slibuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kolegyně, kolegové, jménem nás všech mezi námi vítám pana poslance Františka Koníčka a přeji mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Poslanec František Koníček: Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Beneše a poslance Vlastimila Ostrého. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1. Přítomno 157, pro hlasovalo 131, proti nula. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františka Beneše a Vlastimila Ostrého.

 

Nyní sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci. Omlouvá se pan poslanec Petr Kott pro nemoc až do 17. 6. Do 17. 6. se také omlouvá poslanec Petr Lachnit, který je v zahraničí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP