Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

V hlasování pořadové číslo 96 rozhodneme, zdali přikážeme tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, z nichž 75 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 97. Kdo souhlasí, aby návrh zákona projednala také stálá komise pro bankovnictví, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, 66 pro, 3 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Končím první čtení této předlohy.

 

Budeme se věnovat bodu

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních
prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech
(zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 967/ - prvé čtení

 

Hovořit bude opět místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Tato novela zákona byla připravena z podnětu Evropské komise. Umožní především vydávat elektronické peníze v České republice určitým finančním institucím podle přesně stanovených podmínek.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Mládek.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již řekl pan ministr, je to zákon o elektronických penězích. Má lépe řešit tuto problematiku a zajistit, aby elektronické peníze kromě standardních komerčních bank mohla vydávat také Česká národní banka a spořitelní a úvěrní družstva.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Sdělím vám následující informaci. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Můžete tento návrh doplnit či zpochybnit.

 

Pokud tomu tak není, tak v hlasování pořadové číslo 98 rozhodneme o tom, kdo souhlasí, aby se touto vládní předlohou zabýval rozpočtový výbor. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 103 poslanců, 77 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat a první čtení skončeno.

 

Bod

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

 

Hovořit bude opět místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Tento návrh zákona by měl zjednodušit administrativní a schvalovací procesy, které se týkají převodu vybraného majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů a současně odstraní zdroj určitých aplikačních problémů v souvislosti s určováním okruhu majetku, při jehož převodu je schválení smlouvy podmínkou její platnosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo vlády a ministře financí. Hovořit bude zpravodaj pro prvé čtení a tím je pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, tato novela, která je předkládána, je jednoduše řečeno technickou novelou, která v zásadě zjednodušuje komunikaci mezi Ministerstvem financí v procesu správy majetku. Nevidím problém s tím, aby tato novela šla do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Svobodovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor doporučuje Sněmovně schválit návrh, aby se tímto návrhem zákona zabýval rozpočtový výbor. Má někdo jiný návrh?

 

Pokud ne, zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 99. Kdo souhlasí s tím, aby předlohu projednával rozpočtový výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců, 83 pro, nikdo proti. Toto doporučení bylo přijato. Rozpočtový výbor bude projednávat tento návrh zákona.

 

Bodem, který má pořadové číslo 43, je

 

43.
Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí
/sněmovní tisk 1007/ - prvé čtení

 

Hovořit bude opět pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné, abych navrhl spojení rozpravy k těmto dvěma bodům 43 a 44, protože spolu bezprostředně souvisí. Pouze z legislativních důvodů na základě návrhu Legislativní rady vlády byly rozděleny do dvou zákonů, které jdou v těsném sledu po sobě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, můžete to navrhnout. Samozřejmě rozpravu můžeme spojit, bude-li s tím Sněmovna souhlasit, na což se zeptám ihned.

 

Hlasování má jubilejní pořadové číslo 100. Kdo souhlasí se spojením rozpravy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců, 78 pro, nikdo proti. Sněmovna vaší žádosti vyhověla.

 

Můžete pokračovat.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Cílem této normy je zpřesnění ustanovení, tak aby bylo možno z pohledu příslušného finančně-analytického útvaru Ministerstva financí operativně zasahovat v případech podezření na porušení omezení, která vyplývají z přímo účinných sankčních právních aktů Evropských společenství, tedy z rozhodnutí Rady nebo Komise.

Bod č. 44 se týká navazujících změn, které bezprostředně souvisí s implementací těchto ustanovení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Hovořit bude zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Mládek, který je zpravodajem k oběma těmto bodům.

 

Formálně zahajuji projednávání bodu

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetí zákona o provádění mezinárodních sankcí
/sněmovní tisk 1008/ - prvé čtení

 

Měl jsem tak učinit asi před třiceti sedmi vteřinami, ale doufám, že mi bude prominuto.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon, respektive změny dalších zákonů mají zajistit, aby sankce, které vyhlásí Evropská unie, respektive Rada bezpečnosti, byly řádně zajištěny uvnitř České republiky, protože sice tato rozhodnutí EU jsou bezprostředně závazná, ale ne nutně by muselo dojít k řádnému vykonání, a to má zajistit tento vnitrostátní předpis plus novely, které s ním souvisejí.

Děkuji. Navrhuji pustit oba tisky do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám společnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže tuto rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrzích přikázání. Organizační výbor u jednoho i druhého návrhu doporučuje pro jednání rozpočtový výbor. Má někdo jiný názor?

 

Pokud ne, budeme hlasovat o tom, že tisk 1007 bude projednávat rozpočtový výbor.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 101. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 106 poslanců, 84 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání tisku 1008.

 

Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk projednal rozpočtový výbor, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 102, které jsem zahájil. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, 76 pro, nikdo proti. I toto přikázání se obešlo bez problémů. Návrh byl přikázán rozpočtovému výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP