Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, já jen k návrhu paní poslankyně Marty Bayerové pod písm. E bych rád čistě z legislativně technického hlediska uvedl, že v případě tohoto pozměňovacího návrhu, pokud by byl přijat pozměňovací návrh pod písm. E3, bylo by nutno v § 55 odst. 3 slova "§ 3 odst. 14" nahradit slovy "§ 3 odst. 13", jinak by to nemělo souvislost a nebylo by to hlasovatelné. Po této opravě bude tento pozměňovací návrh hlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj, dávám mu slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, máme před sebou vládní návrh zákona o ovzduší, který původně řešil asi 21 bodů, které měnil spíše legislativně technicky. Ve výboru a následně ve druhém čtení bylo předloženo celkem 72 pozměňovacích návrhů, z nichž řada měla věcnou podstatu, měnila věcný charakter tohoto zákona.

Dámy a pánové, poslední novelizace tohoto zákona proběhla v březnu letošního roku, kdy vyšla ve Sbírce zákonů v souvislosti se změnou zákona o obnovitelných zdrojích energie i změna zákona o ovzduší a některé z pozměňovacích návrhů mění i ty pozměňovací návrhy, které vyšly letos v březnu ve Sbírce. Znamená to, že neplatily ještě ani tři měsíce, a už k nim přijímáme pozměňovací návrhy. Považuji tento legislativní chaos za nehodný Parlamentu České republiky a takovýto postup v jednání legislativních pravidel pro naše občany, pro naše podniky v žádném případě nepodporuji, a proto v řadě případů mít zdržující se stanovisko.

O tom, jak legislativní proces probíhá chaoticky, svědčí i velká míra legislativně technických připomínek, kterých je velká řada. I já jsem nucen načíst jednu legislativně technickou připomínku týkající se bodu A5:

Pokud by tento bod A5 byl přijat, ruší se znění odst. 11 § 3 a je třeba v bodu 18 vládního návrhu slova "§ 3 odst. 11" zrušit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Přikročíme nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích a poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování. (Velký hluk v jednací síni.) A prosím o klid. (Zvoní.)

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestože pozměňovacích návrhů je, jak jsem uvedl v rozpravě, 72, pokusím se vás provést návrhem vcelku jednoduché procedury.

Navrhuji, abychom hlasovali en bloc o všech pozměňovacích návrzích pod písm. A. To by bylo první hlasování.

Ve druhém hlasování bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Stanislava Fischera pod písm. B.

Následně bychom třetí hlasování provedli o pozměňovacím návrhu pana poslance Josefa Víchy pod písm. C.

Dále bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pod písm. D, přednesených ve druhém čtení poslancem Pavlem Hrnčířem.

Následně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který uvedla paní poslankyně Bayerová ve druhém čtení pod písm. E.

A jako poslední hlasování by bylo hlasování o legislativně technických úpravách, jak zde byly načteny pány poslanci Víchou, Filipem a následně i mnou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zeptám se kolegů, zda má někdo námitky proti tomuto navrženému postupu hlasování. Pan místopředseda Filip se hlásí o slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych jen prosil o legislativně technických úpravách, které byly k jednotlivým bodům, hlasovat dopředu, abychom vlastně zprůchodnili jednotlivé pozměňovací návrhy, protože bez legislativně technické úpravy by některé nebyly kompatibilní na návrh zákona. Prosil bych tedy o legislativně technických úpravách, minimálně u kolegy Víchy a u mě, hlasovat před vlastní úpravou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan zpravodaj má k tomu námitku, alespoň jsem to tak vypozorovala, takže prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, jsem vstřícnost sama a nemám s tím vůbec žádný problém.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Tak já jsem špatně pochopila vaše kroucení hlavou.

Já přece jenom proceduru hlasování nechám schválit. Myslím, že jste vyčerpal už všechny body, o kterých budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s takto navrženou procedurou, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 174 pro hlasovalo 144, proti jeden.

 

Procedura byla schválena a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Paní místopředsedkyně, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích legislativně technického charakteru, které byly předneseny právě před chvíli ve třetím čtení pány poslanci Víchou, Filipem a Hrnčířem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, prosím o stanoviska. (Ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 175 pro bylo 161, proti nikdo. Návrhy byly přijaty.

 

Přistoupíme k dalšímu hlasování.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pod písm. A. Stanovisko neutrální. (Ministr - souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 174 pro bylo 121, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pozměňovací návrh pod písm. B. Stanovisko záporné. (Ministr - neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 175 pro bylo 54, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pozměňovací návrh pod písm. C. Stanovisko záporné. (Ministr - souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 175 pro bylo 115, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Legislativně technické úpravy načtené ve druhém čtení pod písm. D. Souhlas. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 175 pro bylo 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP