Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. června 2005 v 9.04 hodin

Přítomno: 155 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, vítám vás na pokračování 45. schůze. Začnu tím, že přečtu jména těch, kteří jsou omluveni. Zároveň vás požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, popř. mi sdělili, kdo má jakou náhradní kartu.

Takže omluveni jsou pan poslanec Petr Kott, Laštůvka, Beneš, Exner, Kužvart, Lachnit, Lobkowicz, Melčák, Němcová, Vojíř. Z vlády je omluven předseda vlády, dále Libor Ambrozek, Pavel Dostál, Pavel Němec, Cyril Svoboda - to dopoledne, dále Zdeněk Škromach a Milan Urban.

Na dnešní dopoledne jsme zařadili bod č. 33, který ale nelze projednat, protože usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dosud nebylo rozdáno. Proto budeme pokračovat projednáváním dalších pevně zařazených bodů, kterými jsou body č. 47 a 67. Pak budeme projednávat body z bloku prvních čtení.

Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slavnostní slosování. Písemné interpelace tento týden nejsou.

Jako první vystoupí v tuto chvíli pan poslanec Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu č. 99, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony. Je to sněmovní tisk 822. To pevné zařazení mám na mysli jako první bod ve třetích čteních ve středu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Vlček, dále pan poslanec Skopal a pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu - prosím jde o tisk 835 - a to na pátek 1. 7. jako první bod. Je to dohodnuto i se zpravodajem a s panem předkladatelem. Je to z důvodu, že pan ministr financí zde příští středu nebude, takže bychom to zařadili na pátek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O jaké číslo bodu se jedná? (85.) Děkuji, jde o bod č. 85.

Nyní hovoří pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte i mně, abych požádal o pevné zařazení bodu č. 33, sněmovní tisk 885, jako první bod zítra po obědě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hovoří pan poslanec Kasal, místopředseda Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, roční úsilí podvýboru organizačního výboru pro státní vyznamenání by mělo být završeno na této schůzi tím, že Sněmovna projedná návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání. Organizační výbor včera k tomu přijal příslušné usnesení. Navrhuji, aby tento bod, to znamená návrh na propůjčení a udělení státních vyznamenání, byl zařazen jako první bod příští středu odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi požádat vás o to, aby bod č. 95, třetí čtení vládního návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 265, bylo možno zařadit na středu do bloku třetích čtení jako druhý bod. Děkuji

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tedy jako druhý bod. Děkuji.

Sděluji, že pan ministr a poslanec Petr Zgarba má náhradní kartu č. 1.

Dámy a pánové, věřím, že jste všichni přihlášeni, takže mě prosím pozorně sledujte, abychom v hlasování, která za chviličku provedeme, nezapomněli na žádný z vašich návrhů.

Pan poslanec Bartoš navrhuje, aby bod č. 99, což je třetí čtení, byl zařazen jako první bod ve středu, tedy jako první bod příští středu mezi třetími čteními.

Ještě zjišťuji, že se hlásí pan poslanec Petr Pleva. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nechci hlasování, jen informaci.

Bod č. 33, druhé čtení zákona… Promiňte, už to tu bylo řečeno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan poslanec Novotný má náhradní kartu č. 2.

Děkuji tedy panu poslanci Petru Plevovi a budeme pokračovat v projednávání návrhu pana poslance Bartoše.

Pan poslanec Pleva se znovu hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Pardon, já si teď uvědomuji, že kolega Skopal tady spáchal věc, která je proti jednacímu řádu. Od rozdání usnesení výboru je určitá lhůta, která je v jednacím řádu, a ta rozhodně nebude splněna v pátek odpoledne. Prosím tedy, aby bod č. 33 nebyl pevně zařazován, ale aby byl projednán tehdy, až bude splněna příslušná lhůta.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Slovo má pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já si myslím, že to není nic proti ničemu. Když nebude splněna lhůta, bod nebude projednáván a to je v podstatě zcela jasné.

Myslím tedy, abychom tento bod byli schopni projednat ve třetím čtení, pak buď ho projednáme v pátek, pak to třetí čtení bude možno uskutečnit příští týden. Myslím si, že během dnešního dopoledne by mohl být tento tisk rozmnožen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP