Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 11.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, porada klubu KDU-ČSL skončila. Věřím, že ostatní si už také vyhodnotili pozměňovací návrhy a mají jasno, jak budou hlasovat. Zaujměte svá místa.

Před závěrečným hlasováním ještě požádal o slovo předkladatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, bereme na vědomí, že Sněmovna je přesvědčena, že 2,5násobek diet je naprosto přiměřený koeficient a nechce se toho vzdát, bereme na vědomí, že Sněmovna je přesvědčena, že k plné náhradě na dopravu proplácení letenek je naprosto přiměřená náhrada a nechce se toho vzdát. Z tohoto hlediska konečný návrh se nedá nazvat úplně návrhem Miroslava Kalouska. Nicméně vzhledem k tomu, že Sněmovna nepřijala návrh poslance Vymětala, který k té poslední části, souběh cestovních náhrad a naturálního plnění, přidával 15 %, alespoň v tomto prokázala Sněmovna zdrženlivost a nepřidala si, je možné, byť takto redukovaný, návrh zákona schválit. Budeme pro něj hlasovat s určitou lítostí, že jsme možná promarnili šanci vzdát se některých privilegií, která jsou nepřípadná. Děkuji.

(Velký hluk v sále, smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Konstatuji, že o všech návrzích bylo hlasováno. Zpravodaj mě jistě ještě doplní, jestli jsme někoho náhodou nevynechali. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Nechci nic doplňovat, jenom trošku napravit to, co tady říkal kolega Kalousek. Jestli jsem dobře pochopil, pozměňovací návrh kolegy Vymětala, který jsme nepřijali, se netýkal všech poslanců, ale jenom těch, kteří se budou rozhodovat, jestli si nechají kartu CCS, nebo budou chtít náhrady, čili zhruba 10 až 12 lidí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 849, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 367 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 367 z přítomných 165 pro 118, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 102 a předávám řízení schůze panu místopředsedovi Kasalovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, odhlasováním tohoto zákona jsme jako Sněmovna samozřejmě od těchto témat neodešli. Já jenom připomínám usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda o přípravu a předložení komplexního návrhu, který by řešil odměňování a náhrady všech, kdo jsou placeni z veřejných peněz, a připomínám, že se velmi blíží konec termínu, který Poslanecká sněmovna svým usnesením, tuším 126 hlasy, vládě dala. Jakmile bude přítomen pan premiér, to znamená příští týden, hodlám se jej na stav přípravy tohoto návrhu zeptat. Připomínám proto všem, že se těmito tématy budeme zabývat dále.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Možná dostane odpověď záhy, protože se o slovo přihlásil ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já bych chtěl jenom krátce reagovat, protože vláda schválila stanovisko k této problematice. Myslím si, že tak jak to zadání bylo podáno, je v podstatě nerealizovatelné, jak vyplývá ze závěru, protože jednotný systém odměňování ve státní a veřejné správě je v současné době nereálný, protože postupně, jak vznikaly tyto systémy, vznikaly samozřejmě za určitých podmínek a myslím, že se na tom podepsali i mnozí poslanci a senátoři ať už současní, tak minulí.

Je samozřejmě možné o této věci hovořit a tento materiál je k dispozici pro poslance a poslankyně. Může se rozhodnout, co s tím. Ovšem to, že by v tuto chvíli bylo možné zavést jednotný systém odměňování ve státní a veřejné správě, je představa velmi utopistická.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, i vám děkuji. Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik chce opět vystoupit.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, bylo dobře, že jsem připomněl tuto otázku, protože jak jsem slyšel z odpovědi pana místopředsedy vlády Zdeňka Škromacha, vláda zřejmě nepochopila smysl a obsah toho usnesení. Nikomu nešlo o jednotný systém odměňování ve státní a veřejné správě, ale o systémové řešení odměňování všech, kteří jsou placeni z veřejných peněz.

Odpověď mě neuspokojila, a proto se příští týden zeptám pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po této informaci můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

141.
Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň
/sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pan ministr obrany Karel Kühnl - kterého ovšem v tuto chvíli nevidím. Chci se zeptat, zdali pan ministr Kühnl je v dosahu mikrofonu a dostane ode mne informaci, že by bylo žádoucí, aby přišel do sněmovny, protože budeme projednávat bod, který on má odůvodňovat za navrhovatele.

(Předsedající chvíli čeká.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP