Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)
(pokračuje Čurdová)

Co se týká pana kolegy Římana, dovolte mi, abych měla tu drzost - doporučila bych mu studii Herberta Schambecka Rodina v evropském zákonodárství.

A když budu hovořit o potřebách dítěte, pak to dítě potřebuje pomoc teď a tady, protože ono nemůže jet na ten výlet, ono se potýká ve škole s různými nástrahami svých spolužáků - a nebudeme tady přece zastírat, že sociální rozdíly v této zemi existují a že jsou.

Vážené kolegyně a kolegové, já nebudu více rozebírat a reagovat na příspěvky kolegů, které se týkaly tzv. nevymáhatelnosti, nedobytnosti, vlivu na tzv. tradiční rodinu, protože tam bych musela jedovatě říci, že pokud bychom zavírali oči nad současným společenským vývojem, tak pak bychom museli přistoupit k takovým normám, jako je zákaz rozvodu a povinné dědění chudoby. Domnívám se, že veškeré připomínky, které tady zazněly, lze vyřešit v rámci procesu druhého čtení a lze tento návrh zákona samozřejmě uvést do souladu s nově připravovaným zákonem o životním minimu a hmotné nouzi, který má být předložen do Parlamentu. Proto bych si dovolila požádat, aby byla prodloužena lhůta ve druhém čtení na 90 dnů.

Vážené kolegyně a kolegové, dokažme také jednou, že nám není cizí každodenní život, že známe problémy a že víme, jaká je realita normálního života. Podpořme tedy tento zákon a propusťme ho do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Čurdové. Slovo má zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vladimír Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jen shrnu obecnou rozpravu. V obecné rozpravě vystoupilo celkem 17 poslankyň a poslanců, z toho čtyři s faktickými poznámkami. Byly podány dva návrhy, a to dvakrát návrh na zamítnutí - paní poslankyní Talmanovou a Páralovou - a paní navrhovatelka navrhla prodloužení projednávání na 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji.

Dámy a pánové, přistoupíme tedy k hlasování. Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci, a v následujícím hlasování rozhodneme o návrhu paní poslankyně Talmanové a Páralové na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 372. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 125 poslanců, 43 bylo pro, 73 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme tedy o návrzích na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh. - Paní poslankyně Zuzka Rujbrová navrhuje petiční výbor? (Ano.) Dále slyším návrh stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Ano, rozhodneme o těchto návrzích hlasování.

 

Nejprve tedy o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zahajuji hlasování pořadové číslo 373. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 129 poslanců, 117 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu přikázat návrh výboru petičnímu. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 374 skončilo. Hlasovalo 128 poslanců, 75 pro, 26 proti. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Třetí hlasování o přikázání se bude týkat přikázání stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 375. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 128 poslanců, 87 pro, 20 proti. I tento návrh tedy byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu paní navrhovatelky na prodloužení lhůty pro projednávání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 376. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 128 poslanců, 112 pro, 2 proti, takže i tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu v prvním čtení.

Vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin. Prvním bodem odpoledne bude návrh zákona o advokacii, jak jsme rozhodli ráno, druhým bodem bude zákon o registrovaném partnerství.

 

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP