Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Hojda)

Za druhé - na volbu za náhradníka správní rady. Je to Bohumír Bobák - ČSSD. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 15. června 2005.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu veřejnou hlasovacím zařízením, jak dosud vždy volba těchto funkcionářů v Poslanecké sněmovně probíhala. Volba je dvoukolová.

Zvoleným třem členům započne jejich čtyřleté funkční období dnem volby, čtvrtému zvolenému, který obdrží nejméně hlasů, započne funkční období až dnem 11. července letošního roku. Zvolenému náhradníkovi pak jeho volební období započne také dnem volby.

Nyní bych vás poprosil, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme postupovat podle pokynu předsedy volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože nebyl jiný návrh, bude se hlasovat ve volbě veřejné pomocí hlasovacího zařízení. Jen opakuji, že při neúspěšnosti prvního kola bude následovat bezprostředně kolo druhé, do kterého postupují nejúspěšnější kandidáti z kola prvého, nejvýše však dvojnásobek dosud neobsazených míst. Volit se budou čtyři členové správní rady.

Za člena Správní rady VZP je navržen Stanislav Grospič.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 404. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek - pro 95 ze 169.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena Správní rady VZP je navržen Josef Mikuta.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 405. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, pan poslanec Mikuta dostal 122 hlasů.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena Správní rady VZP je navržen Vladimír Plaček.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 406. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pan poslanec (?) Plaček obdržel 113 hlasů ze 169.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena Správní rady VZP je navržen Vladimír Říha.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 407. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, pro 88.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za členku Správní rady VZP je navržena Lucie Talmanová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 408. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169, pro 78. Tím jsme se vyrovnali s členy.

 

Poslanec Pavel Hojda: To je u členů správní rady. Konstatuji, že zvoleni byli - a budu číst podle počtu hlasů - Josef Mikuta, Vladimír Plaček, Stanislav Grospič a Vladimír Říha s tím, že volební období Vladimíra Říhy započne až dnem 11. července.

Za náhradníka Správní rady VZP je navržen Bohumír Bobák.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 409. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 pro hlasovalo 113.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že náhradníkem Správní rady VZP byl zvolen Bohumír Bobák. Tímto je bod skončen.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a končím bod 117.

Bod

 

118.
Návrh na volbu náhradníka Dozorčí rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Poslanec Pavel Hojda: V dozorčí radě je stále neobsazeno jedno místo náhradníka zástupců pojištěnců, a to od dubna 2003, kdy na 14. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl jeden náhradník zvolen. Ve stanovené lhůtě volební komise od poslaneckého klubu sociální demokracie obdržela tento návrh na volbu náhradníka dozorčí rady, a to na Václava Grünera. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům 15. června tohoto roku.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu veřejnou hlasovacím zařízením, tak jak proběhla i volba před dvěma lety na 14. schůzi Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátu a způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Stane se tak. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Budeme tedy hlasovat veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Za náhradníka Dozorčí rady VZP je navržen Václav Grüner.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 410. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, 116 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že v prvém kole volby byl zvolen náhradníkem Dozorčí rady pan Václav Grüner. Tím je volba skončena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím je volba skončena a bod 118 projednán.

Nyní budeme projednávat bod

 

119.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

Na lavice máme rozdánu kandidátku pro volbu pěti členů Rady České televize, kterou na základě provedeného výběru sestavil volební výbor.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dne 25. 5. 2005 skončilo volební období členům Rady České televize, a to Heleně Fibingerové, Erazimu Kohákovi, Ladislavu Milerovi, Janu Mrzenovi a Aleně Svobodové. Proto máme dnes na pořadu volbu pěti členů Rady České televize.

Dne 10. 5. předložil volební výbor kandidátku pro volbu člena Rady České televize. Jedná se o volbu těchto 15 kandidátů. Jak již konstatoval předsedající, máte je písemně na lavici: 1. Jiří Baumruk, 2. Jindřich Beránek, 3. Milan Bouška, 4. Jan Brandejs, 5. Pavel Drtina, 6. Helena Fibingerová, 7. Richard Medek, 8. Ivan Satrapa, 9. Michal Sojka, 10. Radek Mezuláník, 11. Jan Mrzena, 12. Alena Svobodová, 13. Petr Štěpánek, 14. Jaroslav Šula, 15. Ladislav Miler.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP