Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Další hlasování by se týkalo technicko-legislativních oprav, pak bychom hlasovali o zákonu jako o celku a poslední hlasování by se týkalo návrhu doprovodného usnesení, které navrhl pan kolega Bičík.

Tolik moje procedura, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Domnívám se z mého pohledu, že bychom měli hlasovat nejprve o stažení pozměňovacích návrhů pana kolegy, a teď nevím, Bičíka nebo Antoláka. Pan kolega Antolák navrhl stáhnout část svých pozměňovacích návrhů. To by mělo být první hlasování podle mne. (Souhlas.) A teď prosím, pane zpravodaji, doplňte si to do vaší procedury.

Paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já navrhuji, aby o bodu G3 se hlasovalo odděleně, tedy ne G1+G3, ale G1, G2, G3 a zbytek. Děkuji.

 

Poslanec Walter Bartoš: Dobře, takže to ještě upravíme. V tom případě hlasování G1 bude zvlášť a G3 bude také zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím další připomínky k proceduře. Žádné nevidím. Domnívám se, že můžeme přikročit k jednotlivým hlasováním. Vzhledem k tomu, že byla pouze jedna připomínka a z výrazu tváří kolegyň a kolegů vidím jen a jen optimismus a pozitivní energii, domnívám se, že není třeba schvalovat proceduru jako takovou.

Prosím první návrh.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Antoláka stáhnout body E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 a E9 v jednom hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 440. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím teď jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní další hlasování se týká bodu I1 - návrh poslanců Taťány Fischerové a Svatopluka Karáska. Byť nejsem radikální humanrightista, říkám, tentokrát zpravodaj tento návrh podporuje. (Ministryně: Nesouhlasím.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 441. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 62, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Radima Chytky pod písmenem H1. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 442. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 74, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šojdrové pod písmenem G1. Stanovisko zpravodaje je mírně pozitivní. (Ministryně: Souhlasím. - Po zahájení hlasování ministryně gestikulací oznamuje změnu stanoviska.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 443. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 42, proti 84. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl přijat, předpokládám, že paní ministryně nechce zpochybňovat výsledek hlasování. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Aniž bych zpochybňovala hlasování, chtěla jsem říci, že došlo k omylu, že jsem měla k tomuto návrhu neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zvítězilo negativní stanovisko - návrh nebyl přijat. Prosím, další návrh.

 

Poslanec Walter Bartoš: Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šojdrové, který je skryt pod písmenem G3. Stanovisko zpravodaje je mírně pozitivní. (Ministryně: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jste si jista tentokrát? (Ano. - Smích v sále.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 444. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z 178 přítomných pro návrh 123, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šojdrové pod písmenem G2, tak jak to navrhl pan kolega Antolák. Stanovisko zpravodaje je záporné. (Ministryně: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 445. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 118, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o zbývajících návrzích paní kolegyně Šojdrové pod písmeny G4, G5, G6, G7, G8. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministryně: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 446. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 121, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Aleny Páralové pod písmenem F1. Stanovisko zpravodaje je samozřejmě pozitivní. (Ministryně: Stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 447. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 70, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o jediném nestaženém návrhu pana poslance Antoláka skrytém pod písmenem E4. Stanovisko zpravodaje je výrazně negativní. (Ministryně: Stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 448. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 38, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Tluchoře a paní poslankyně Dundáčkové pod písmeny D1+D8. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Nesouhlasím.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 449. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 53, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o zbývajících pozměňovacích návrzích paní poslankyně Dundáčkové a pana poslance Tluchoře. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 450. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 44, proti 57. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP