Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o návrhu Petra Bratského pod písmenem C1. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 451. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 66, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bratského pod písmenem C2, neboť C1 nebyl schválen. C2 je tudíž hlasovatelné. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 452. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 73, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní se vyrovnáme s pozměňovacím návrhem B1 pana poslance Vladimíra Čady. Tento návrh je hlasovatelný, neboť nebyl přijat návrh I1 pana poslance Karáska a paní poslankyně Fischerové. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Ministryně: Souhlasím. )

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 453. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 116, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: V dalším hlasování se vyrovnáme se zbývajícími pozměňovacími návrhy pana poslance Čady pod písmeny B2 a B3. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 454. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní se vyrovnáme s návrhem usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to s písmeny A1 a A2. Hlasování bude dohromady. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Stanovisko je kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 455. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Protože nebyl přijat návrh paní poslankyně Šojdrové pod písmenem G1, je hlasovatelný návrh výboru A3, vložená část 7. Stanovisko zpravodaje je mírně pozitivní. (Ministryně: Stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 456. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 42, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom se vyrovnali se zbytkem části A3 usnesení výboru, to znamená z částí osmou a devátou. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 457. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Další hlasování se týká legislativně technických oprav, gramatických chyb a písemných nebo tiskových chyb. Stanovisko zpravodaje samozřejmě kladné. (Ministryně: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 458. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, zda má někdo pocit, že o některém z návrhu nebylo hlasováno. Nevidím žádnou námitku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod číslem 476/2004 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 822, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 459. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Ze 178 přítomných pro návrh 122, proti 5. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Walter Bartoš: Ještě máme poslední hlasování o doprovodném usnesení. Prostřednictvím předsedajícího bych se zeptal pana poslance Bičíka, zda na něm trvá, neboť pozměňovací návrhy, na které reagovalo, nebyly přijaty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Bičík: Vzhledem k vývoji hlasování a jeho výsledkům se domnívám, že návrh tohoto usnesení je velmi potřebný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Domnívá se někdo, že mám nechat hlasovat o stažení? Nikdo se nedomnívá. Končím projednávání tohoto návrhu zákona.

Pan kolega Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Omlouvám se, možná mi nebylo rozuměno, ale říkal jsem , že se domnívám, že návrh tohoto usnesení je velmi potřebný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Velmi se omlouvám já, pane kolego. Rozuměl jsem, že vzhledem k vývoji hlasování návrh usnesení není potřeba. Je to mezi námi drobné nedorozumění.

Omlouvám se kolegům a prosím, aby ještě neodcházeli ze sněmovny. Budeme rozhodovat o návrhu doprovodného usnesení. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Walter Bartoš: Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Stanovisko ministryně je neutrální, a to z následujícího důvodu. Na jednu stranu by bylo velmi potřebné posílit kapitolu 333 Ministerstva školství, na druhou stranu jsem si jako členka vlády vědoma, že rozpočtová rezerva nemá dostatek finančních prostředků na toto navýšení. Dávám stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 460. Kdo je pro tento návrh doprovodného usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 116, proti 4. Konstatuji, paní ministryně, že ať máte nebo nemáte peníze, Poslanecká sněmovna chce, abyste přidala.

 

Tím končím projednávání návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP