(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za vaše vystoupení. Táži se, kdo ještě chce vystoupit. Předseda klubu ODS pan Vlastimil Tlustý a pak se zdá, že se hlásil pan poslanec Nečas a pan poslanec Vojíř. Viděl jsem správně? (Ano.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, není prostor na vyvrácení všech nepravd a bludů, které jste jako tradičně uvedl. To, že politická kultura v této Sněmovně je na velmi nízké úrovni, dokazuje to, že ODS vyčítáte malou aktivitu v předkládání návrhů zákonů. Ale na to je docela jednoduchá odpověď. Sám za sebe vám mohu vyjmenovat za toto funkční období přibližně deset poslaneckých návrhů, všech jednoduchých na jednu stránku, všech evidentně prospěšných. Jen z těch posledních uvedu návrh zákona o rezervě na nepředvídané kalamitní situace, návrh zákona na předurčení výnosů z privatizace na důchodovou reformu. Pane ministře, všechny návrhy zákonů, které ODS a já osobně jsme předložili, jste vy a tato vládní koalice bez jakéhokoli projednání zamítli v prvém čtení. Není pravda, že my návrhy nepředkládáme. My je předkládáme, ale vy je bez jakéhokoli posouzení, jen proto, že je navrhuje opozice, zamítáte. A sázíte na to, že jednou, za dva, tři nebo sedm let, už si nikdo nebude pamatovat, co jsme vlastně navrhovali a co jste nám zabránili realizovat. Přesně stejně, jako to děláte dnes se snižováním daní.

Vy si prostě myslíte, že tento národ jsou hlupáci, kteří si nepamatují, že pro vás snižování daní je něco odporného, nepřijatelného a v rozporu s vaším programem, jak to tady přesně řekl předseda KDU-ČSL. Vy si prostě myslíte, že si toho lidé nevšimnou, nezapamatují, že je prostě obelžete, že jsou to úplní hlupáci. Možná tady takoví jsou, ale určitě jich tady není 51 %.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tlustému. O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Nečas, potom pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, my jsme zde byli svědky docela zajímavého exkurzu do ekonomie, např. opětovného obhajování oné známé špidlovské teze, kdy cestou k bohatství a prosperitě je vysoká daňová zátěž. Jinými slovy naprosto absurdního dokazování, že čím vyšší zdanění, tím větší blahobyt. To se opravdu pan ministr financí zcela zjevně neodklonil od této základní teze, se kterou špidlovská sociální demokracie šla do voleb v roce 2002.

Já bych chtěl ale upozornit na některé další protimluvy, které zazněly ve vystoupeních pana ministra financí, např. na velmi důležitou větu, kterou pan ministr financí řekl ve svém úvodním slově, a sice že nastal zvýšený výběr daní z příjmů právnických osob. Jinými slovy, přestože klesla daňová sazba u daně z příjmů právnických osob, vzrostl výběr této daně, což je základní argument proti představám sociální demokracie o její daňové politice. Jinými slovy, že snížení daňové sazby neznamená automatické snížení výnosu daně z příjmů. Jinými slovy, pane ministře financí, Lafferova křivka funguje, přestože já doufám, že na rozdíl od situace v roce 2002 teď už aspoň víte, co je to Lafferova křivka, protože v té době jste, jak prokázal časopis Týden, byl jediný ministr financí v celém civilizovaném světě, který jednu z těchto základních ekonomických zákonitostí teorie veřejných financí neznal.

Za další. Pan ministr financí tady zpochybňoval, že v České republice je vysoká míra zdanění. Já bych si dovolil ocitovat z následujícího dokumentu, a chci podotknout, že je to vládní dokument, nikoli opoziční materiál, ale vládní dokument číslo jednací 412/40812, předkládaný do vlády - dívám se - podepsaný Mgr. Bohuslav Sobotka. A v tomto dokumentu se říká - je to zpráva OECD o stavu české ekonomiky: "Česká republika v současnosti patří mezi země s velkým daňovým zatížením, které přesahuje průměr zemí OECD s nízkými příjmy o více než 5 procentních bodů HDP. Vysoké daně, které deformují ekonomické prostředí a snižují motivaci k podnikání i k práci, by proto měly být sníženy."

Jinými slovy, pane ministře, bylo by dobré, abyste četl aspoň materiály vlastního ministerstva, když jste pod nimi podepsán, a pak tady nefabuloval, že naše země je země, která nemá vysoké zdanění, když vaše vlastní materiály říkají něco jiného.

Dalším velmi vážným problémem, o kterém je třeba se zmínit, je, že všechny daňové změny, které prováděla tato vláda a tato vládní koalice v minulých letech v oblasti daně z příjmů fyzických osob a které provádí i dnes, jsou daňové změny, které prohlubují daňovou progresi v České republice. Že se k tomuto kroku hlásí sociální demokracie, to mě nepřekvapuje. Koneckonců, oni to mnohokrát otevřeně řekli, že chtějí prohloubit daňovou progresi. Že se na těchto krocích, které prohlubují daňovou progresi, podílejí i další dvě koaliční strany, které se za socialistické nepovažují, aspoň tedy ony samy, tedy Unie svobody a KDU-ČSL, je pro mě překvapením.

To, o čem tady mluvil pan ministr financí, a sice o bonusu za děti. Není pravda, že to snižuje daně rodinám s dětmi. Férové je říci, že některým rodinám ano, ale některým rodinám ne. Naopak některým rodinám zavedení tohoto daňového bonusu dokonce zvedlo daňové zatížení. Jinými slovy, v této zemi jsou desetitisíce rodin, jimž se daňové zatížení zrušením této odpočitatelné položky od základu daně a převedením na přímou úlevu daně, kterým se zvedlo daňové zatížení.

Abychom si udělali úplně jasnou představu o tom, jak vysoká míra progrese daně z příjmu fyzických osob v České republice je, dámy a pánové, tak - opět podle odhadu Ministerstva financí, nikoli podle odhadu opoziční ODS - první dvě daňová pásma zahrnují zhruba 83 % daňových poplatníků, kteří zaplatí každý rok 58 mld. Kč. Druhá dvě daňová pásma, která zahrnují zhruba 17 % poplatníků, zaplatí 53 mld. Kč. Jinými slovy, jedna šestina daňových poplatníků v České republice platí více než 45 % celkového výnosu daně z příjmů fyzických osob. Jestli toto někdo nepovažuje za dostatečnou míru progrese, tak já nevím, kam ještě mají tyto kroky směřovat. Já chci podotknout, že podle propočtů, které jsou udělány, další daňové změny, které navrhuje vláda, to znamená zrušení odpočitatelných položek od základu daně a jejich převedení na přímý odpočet z daní, nadále prohloubí daňovou progresi, a podle některých propočtů se ukazuje, že tato jedna šestina daňových poplatníků bude platit dokonce možná až 60 % celkového výnosu daně z příjmů fyzických osob. A chci znovu podotknout, že mezi těmito daňovými poplatníky, kteří zaplatí více na daních, jsou i desetitisíce rodin s dětmi včetně rodin s více dětmi.Takže není pravda, že je to prorodinná politika. Je to politika pro některé rodiny proti některým rodinám s dětmi.

Chtěl bych také velmi zdůraznit, že sociální demokracie si chce tímto krokem hrát na reformy daňového systému, ale popravdě řečeno se mění pouze některé parametry stávajícího daňového systému. Označovat tento krok za daňovou reformu je absurdní, protože tento krok neodstraňuje základní chronické nemoci našeho daňového systému, to znamená komplikovaný daňový systém, celkové vysoké daňové zatížení. A znovu opakuji, citoval jsem z vládního materiálu, který jasně řekl, že je u nás vysoké daňové zatížení. A tyto skutečné chronické nemoci českého daňového systému tyto jemné parametrické změny, které provádí vládní koalice, neřeší. Čili Česká republika potřebuje jasnou, čitelnou a zřetelnou daňovou reformu, ale cesta, kterou jde sociální demokracie, touto cestou k této reformě není.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP