Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Maršíček)

Jsem přesvědčen, že by bylo prospěšné ukončit někdy příliš lacinou kritiku řady policistů a více se zaměřit na opatření, která by policii v podobných akcích pomohla, a tím by se předešlo problémům, ke kterým při CzechTeku došlo.

O co zejména jde. Sice jsou vydávány interní normativní akty, které upravují činnost pořádkových jednotek, ale tyto postrádají právě specifické taktiky. Specifikaci taktiky v tom, že neobsahují psychologické aspekty technařů, jejichž znalost by mohla v mnoha případech předejít střetovému prostředí. Jde o velice složitou otázku, ale jsem přesvědčen, že zadání si umí Policie České republiky zpracovat.

Dále pak stojí za zmínku tvrdé nastavení práv a povinností magistrátů a obecních úřadů v oblasti oznamovací povinnosti. Tato spolupráce se rodí vždy velice pozdě a obyčejně v době, kdy je nutno již použít výzvy "jménem zákona" k rozpuštění nedovoleného shromáždění. Mělo by z hlediska zákona o obcích jít o samozřejmost, ale tato samozřejmost není funkční. Tedy jde o oboustrannou spolupráci. Z toho plyne i otázka, že by bylo vhodné, aby na úrovni obcí s rozšířenou působností byl třeba pracovník zabývající se těmito otázkami. To se jeví jako velice potřebné, jelikož zákonitě, většinou z řad pracovníků obce, tito neznají problematiku pořádkové služby a v jejich vědomí je v mnoha případech mýtus, že policie je při těchto akcích jakousi policejní, ale víceméně pořadatelskou službou.

Policie České republiky na úrovni okres je jakkoliv bezzubá. Neexistují, pokud mám informace, třeba typové plány právě pro oblast celkem zvláštní, kterou je konání techna. Tyto typové plány by v sobě obsahovaly všechny shora uvedené aspekty, ať se jedná o úsek spolupráce, tak samotnou činnost Policie České republiky, tedy využití sil a prostředků, když si vezmeme, že okresní ředitel Policie České republiky je doslova chudák, jelikož nemá ihned k dispozici potřebnou živou sílu včetně otázky materiálního zabezpečení. Tady mám na mysli třeba vozidla apod. Přitom dojezd krajských pořádkových jednotek je řádově v hodinách a to je již mnohdy pozdě. Z toho plyne, aby bylo posíleno postavení okresních ředitelství v tom, že na jejich úrovních se zřídí početně menší pořádkové jednotky, jejichž základem budou policisté ze snížených stavů krajských pořádkových jednotek. Vždyť v tom je přece logika, nemluvě o tom, že dojde i k finanční úspoře.

Policisté zařazení do pořádkových jednotek mají sice výcvik týkající se razantnosti zákroků apod., ale chybí jim, a to není obsaženo nebo se vůbec neprovádí, aktivní příprava z hlediska jejich psychologického vybavení. Při takovém nasazení policistů přece musí ihned fungovat logistický servis např. z hlediska jejich pitného a stravovacího režimu a ten v těchto případech není anebo je bílou vránou. A k tomu došlo i při akci CzechTek.

Závěrem se domnívám, že by bylo vhodné k těmto otázkám se zeptat třeba ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia, který možná rád vysvětlí, proč vedení Policejního prezidia zrušilo a následně přeorganizovalo odbor, který se ve své činnosti na vysoké úrovni zabýval internetovou protiprávní činností. Mám na mysli porno, divácké násilí apod. Pravděpodobně se dostane odůvodnění, že tento odbor byl nevýkonný. Ale opak je pravdou. Právě jeho pracovníci dokázali na internetových stránkách i v zahraničí včas avizovat např. přípravy techna apod.

Tolik mé připomínky a zároveň mi dovolte přednést následující návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby posoudila současný platný právní rámec pro pořádání akcí typu CzechTek a v případě, že je nedostatečný, urychleně předložila Poslanecké sněmovně potřebné novely zákonů na následující schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná by bylo dobré, kdybyste ještě tento návrh pak předložil v podrobné rozpravě, kdy se budeme zabývat návrhy na usnesení.

Ještě uvažuji, že by ještě bylo dobré, kdyby některý z poslanců se ujal zpravodajování. Mohl bych požádat pana místopředsedu Langera, který vystoupil jako první, že by se ujal této role? Dobře, děkuji.

Nyní prosím pana poslance Karáska, který je dalším přihlášeným.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, nejprve bych chtěl ujistit, že mi nejde o nějaký politický boj mezi opozicí a koalicí, že na této události, která se stala při CzechTeku, že mně jde opravdu pouze o hudbu, o svobodu shromažďovací, o věci, které jsme já a moji přátelé postrádali v minulém režimu, a bojíme se toho, že by něco podobného se mohlo tak plíživě vracet i do dnešních praktik. Jde mi o to, aby tato událost nepřišla do zapomnění, aby nebyla zasunuta, ale abychom šli dál k tomu, aby byla naše demokracie kvalitnější a aby nedocházelo k takovýmto excesům.

Od té doby se konaly tři akce, od té doby před šesti nedělemi, kdy byl CzechTek. Já sám jsem se zúčastnil technoparty v Curychu, kde byl milion účastníků, a bylo to v tradičním solidním městě. Lidé nebyli pobouřeni tak jako zde na louce u Tachova. Dále jsem sledoval dvě technoparty, které prošly bez konfliktu.

Vynořuje se otázka, kdo nebo co rozhodne o roli policistů. Jestli bude tento zásah pod jednotným velením, anebo nebude. Kdo a co rozhoduje. Já si představuji, že jsem v roli policisty a najednou napjatě čekám, jestli mně bude určena role mlátičky, anebo beránka, pomocníka pořadatele, který s úsměvem na tváři pomáhá organizovat akci. Kdo a co tedy rozhoduje. Na komplexní zprávu vlády vypracovala skupina, iniciativa Policejní stát výhrady k materiálu předkládanému vládou. Přečtu jenom jeden odstavec předkládací zprávy. Tuto celou zprávu máte na svých stolech a můžeme si ji přečíst.

"Námi shromážděná videodokumentace a další materiály z policejního zásahu na festivalu CzechTek 2005 a právní materiály k této kauze dokládají, že zvolené opatření bylo při hlubší znalosti situace nepřiměřené, a proto tedy i nezákonné. Zdůrazňujeme, že nezbytnou podmínkou oprávněnosti policejního zásahu je a priori jeho úměrnost situaci. Tento neadekvátní způsob zásahu vedl v důsledku k mnohonásobně většímu a zároveň závažnějšímu zásahu do lidských práv, než jakému měl čelit, a vedl také k mnohonásobně větším ekonomickým ztrátám. Škody a jiné negativní dopady způsobené policejním zásahem jsou podstatně větší než ty, které snad mohly hrozit v důsledku normálního průběhu akce a jimž mělo být zásahem zabráněno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP