(16.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Připomínám usnesení, které pan zpravodaj Titz před chvilkou přednesl. Pokud se nikdo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení a připomínám, že je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 hlasů, pro to, aby toto usnesení bylo Sněmovnou schváleno. Zvu všechny, kteří jsou v blízkosti jednacího sálu, aby vešli, zaregistrovali se a hlasovali o usnesení.

 

Připomínám, že budeme hlasovat o usnesení, které je obsahem sněmovního tisku 1014/1, které před malou chvilkou zde přednesl pan poslanec Titz jménem výboru pro obranu a bezpečnost. Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Ano.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 45. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, 116 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Děkuji panu ministru Karlu Kühnlovi, panu zpravodaji Miloši Titzovi.

Pane ministře? Je ještě něco k projednání? (Ministr Kühnl hovoří mimo mikrofon.) Dobře.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

 

Místo Františka Bublana jako navrhovatele zaujme místo ministr Karel Kühnl a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Pavel Severa. Jsme ve třetím čtení. Poznámka, kterou učiním, se v tuto chvíli možná bude jevit jako nadbytečná. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou pod sněmovním číslem 1002/2.

Otevírám rozpravu. Jako první se ujme slova Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, reaguji na připomínku pana kolegy Plevy. Měl úplnou pravdu v tom, že v rámci tohoto zařazeného bodu v tuto chvíli podávám podmiňující návrh na znovuotevření druhého čtení. Pokud tento návrh bude přijat, v tu chvíli bych rád, aby ten podmiňující návrh zněl, že druhé čtení se bude opakovat ihned. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, obávám se, že takovýto návrh je mimo literu jednacího řádu. Na opakování druhého čtení můžete podat návrh ve smyslu § 95 odstavec 2. Není tu žádný podmiňující návrh.

 

Poslanec Pavel Severa: Dávám návrh na opakování druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, to je návrh, který může zaznít v rozpravě ve třetím čtení. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Odhlásím vás, poprosím o novou registraci. Povolám všechny, kteří se chtějí účastnit hlasování o opakování druhého čtení. Je to návrh, který zazněl v rámci rozpravy ve třetím čtení projednávání této předlohy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 46. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Pavla Severy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování končím. Hlasovalo 140 poslanců, 132 je pro, 2 proti. Návrhu pana poslance Severy bylo vyhověno. Vracíme tuto předlohu do druhého čtení.

 

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Pavlu Severovi za jejich aktivní účast při projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Nyní přistupujeme k bodu

 

3.
Informace vlády o průběhu privatizace Unipetrolu

 

Na minulé schůzi jsme přerušili projednávání tohoto bodu a odročili ho do doby předložení výsledků vyšetřovací komise polského Sejmu, nejpozději však do 15. října. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal jako zpravodaj poslanec Martin Říman.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Písemné přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám, takže se chci zeptat, kdo hodlá vystoupit v rámci obecné rozpravy. Bude to pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka nebo někdo další? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy písemně rovněž nemám žádnou přihlášku. Takže ani zde nezazněl žádný návrh, takže končím podrobnou rozpravu.

Protože nezazněl žádný návrh, není o čem hlasovat, tak končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů
v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu

 

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 45 poslanců. Návrh na usnesení v písemné formě nemám k dispozici a prosím, aby se pověřený zástupce této skupiny, kterým bude pan předseda poslaneckého klubu Michal Kraus, ujal slova.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi tlumočit návrh poslanců, kteří předali písemný návrh na zřízení vyšetřovací komise pro vyšetření věci veřejného zájmu, kterým v tuto chvíli je otázka privatizace českého petrochemického průmyslu. Doporučujeme, aby Poslanecká sněmovna zřídila podle § 48 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro zjištění role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP