(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro jednání klubů skončil, takže vás všechny zvu do sněmovní síně. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

Prosím, aby místo u mikrofonu zaujal poslanec a předseda několikanásobný Michal Kraus a seznámil nás se svou představou, jak se vypořádat s návrhy, které zazněly.

 

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, předpokládám, že všichni máte před sebou písemné návrhy jak původního návrhu usnesení k vytvoření vyšetřovací komise, tak pozměňovací návrhy k nim. Předpokládám, že měly všechny kluby dostatek času k tomu, aby se těmito návrhy zabývaly.

Chtěl bych se zeptat kolegů Langera a Římana, jestli to, co je v tom obsaženo, skutečně je totožné s tím, co říkali. Já předpokládám, že ano, ale rád bych se o tom ujistil. (Dívá se směrem do lavic ODS.) Je to v pořádku?

Pokud nejsou nějaké připomínky, tak bych doporučoval, abychom se nejprve zabývali těmi pozměňovacími návrhy v pořadí, tak jak byly předloženy. To znamená nejprve otázku změny názvu, potom otázku změny termínu, potom doplnění těch otázek. Je otázka, jestli pan kolega Říman bude chtít nechat hlasovat o celém souboru otázek najednou, případně o jednotlivých otázkách. Najednou? Ne, jednotlivě. Ano, čili jednotlivě. A samozřejmě pokud některé z těchto věcí budou prohlasovány, tak se automaticky promítnou do návrhu usnesení, které bychom potom odhlasovali jako celek. Předpokládám, že takováto procedura by mohla vést ke kýženému účelu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nemám s tím problém. Dámy a pánové, má někdo pocit, že pan zpravodaj, respektive on není zpravodaj, on je navrhovatel, zástupce navrhovatelů, se v něčem mýlí? Pokud ne, myslím, že to vychází v podstatě z jednacího řádu - s tou poznámkou, že co se týká termínu, bude třeba asi váženého hlasování. Ale to jenom na upřesnění, protože máme k dispozici tři návrhy. Jinak je to tak, že je návrh a hlasuje se o protinávrzích a pak o tom, co zbude, jako o celku.

Je s tím souhlas? Nemusím o tom dávat hlasovat? Pokud ne, tak jenom před hlasováním řeknu, že pan poslanec Nájemník má náhradní kartu 32.

Hovoří pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Jako první byl předložen poslanecký návrh panem místopředsedou Langerem, který doporučuje, aby v názvu vyšetřovací komise se slova "restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu" nahradila slovy "při privatizaci společnosti Unipetrol".

Já za navrhovatele tuto změnu nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48. Kdo souhlasí s návrhem prvním pana poslance Langera? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, 46 pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: Dále pan místopředseda Langer předložil dvě alternativy termínu předložení závěrečné zprávy. Předpokládám, že bude nezbytné asi hlasovat nejprve orientačním způsobem, a teprve potom meritorně o případném pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je tomu tak. Začneme hlasováním o vašem návrhu, pak budeme hlasovat o těch dalších. Platí pořadí.

 

Takže kdo podporuje ve váženém hlasování termín 31. leden 2006? (Hlasy ze sálu: To tam není. Jiné hlasy: Původní návrh.) Děkuji.

Hlasování (číslo 49) skončilo. Ze 171 poslanců 115.

 

Kdo podporuje 31. březen, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování, které má pořadové číslo 50. Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, 56 pro.

 

A v hlasování pořadové číslo 51 se táži, kdo podporuje 30. duben 2006. Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 poslance 46 pro.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o termínu 31. leden 2006.

 

Poslanec Michal Kraus: Za navrhovatele tento termín doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, 120 pro, 41 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s návrhy pana místopředsedy Ivana Langera.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano. A teď máme celkem šest návrhů pana poslance Římana. Jsou to jednotlivé otázky, které doporučuje doplnit do zadání vyšetřovací komise.

V prvním bodě navrhuje doplnit vyšetření všech okolností výběrového řízení a prodej Unipetrolu, a. s., zejména skutečnosti, díky nimž byli vyřazeni zájemci o privatizaci, a důvodů nepodání cenových nabídek firmami Shell a MOL.

Já osobně nedoporučuji toto rozšíření.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 53. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, 84 pro, 37 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: Druhý bod, který pan kolega Říman navrhuje, je vyšetření okolností, které vedly k vyslání ředitele kabinetu předsedy vlády Doležela na schůzku s polským premiérem Belkou a funkcionáři PKN Orlen dne 23. 8. 2005.

Za navrhovatele považuji tento bod za nadbytečný, protože v původním zadání je v podstatě v tom širším komplexu. Čili nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Počkáme ještě na kontrolu předchozího hlasování. (Poznámky ze sálu.) Bez komentáře, pánové a dámy, bez komentáře.

Zdá se, že je všechno v pořádku.

 

Budeme hlasovat o tomto návrhu, který pan poslanec Kraus přečetl. Zahájil jsem hlasování 54. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 poslanců bylo pro 102, proti 37, takže tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano, čili o tento bod bude rozšířeno zadání komise.

Třetím bodem je vyšetření okolností, které vedly k rozhodnutí o odkupní ceně akcií Unipetrolu pro minoritní akcionáře Komisí pro cenné papíry dne 26. 8. 2005, zejména možných souvislostí s návštěvou ředitele kabinetu v Polsku.

Opět se domnívám, že původní zadání dostatečně vystihuje i tuto okolnost. Nedoporučuji rozšířit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP