(13.00 hodin)

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že otázka č. 12, která definuje předmět vyšetřování vyšetřovací komise, se jmenuje role ČKA a Fondu národního majetku v procesu privatizace Unipetrolu prohlašuji, že pan kolega Tlustý zde prohlásil evidentní lež. (Potlesk části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, další - nevidím žádnou… Už vidím, pan poslanec Hovorka nejdříve. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych tady prohlásit na svou čest a své svědomí, že nejsem s předmětem vyšetřování této vyšetřovací komise ve střetu zájmů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Pan poslanec Škopík se ujme slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Škopík: Vážený pane místopředsedo, i když mně trochu vadí, že už dopředu někteří se považují za větší odborníky a jiné za menší odborníky, přesto prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmů a jsem připraven vykonávat funkci, která mně bude svěřena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Škopíkovi. Pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi rovněž, abych se vyjádřil ke střetu zájmů. Mám stejný problém, nebo stejnou výhodu jako kolegyně Zuzka Rujbrová, čili nejsem ve střetu zájmů v této kauze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní jsem viděl pana poslance Vokáče a pana poslance Pelce. Prosím pan poslanec Vokáč.

 

Poslanec Robert Vokáč: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Když všichni, tak všichni. Já tady prohlašuji, že si nejsem vědom, že bych byl v nějaké spojitosti ve střetu zájmů s předmětem, kterým se bude zabývat vyšetřovací komise, do níž jsem navržen za člena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Pelc. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Dovoluji si tady prohlásit, že jsem nikdy nebyl součástí rozhodovacích procesů, které se týkají této vyšetřované kauzy, a nejsem v žádném konfliktu a střetu zájmů předmětu vyšetřované kauzy týkající se Unipetrolu. To říkám na svou čest. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo další zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím a žádám pana předsedu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Jsem nucen konstatovat, že za prvé nebyl navržen jiný způsob hlasování než hlasování veřejné. Za druhé, že byl podán návrh na to, aby kandidáti prohlásili před Sněmovnou, že nejsou ve střetu zájmů. Dále musím konstatovat, že jeden z kandidátů toto prohlášení nepředložil, a je to tuším z toho důvodu, že není přítomen na jednání Sněmovny. Je to poslanec Miroslav Kapoun za ČSSD.

Ještě bych chtěl doplnit, že žádný zákon ani žádný předpis pro jednání vyšetřovací komise neukládá a neříká, že pokud někdo je ve střetu zájmů, že nemůže být členem vyšetřovací komise. Je to věc vědomí a svědomí každého poslance, který bude hlasovat o členech vyšetřovací komise, a proto můžeme zahájit hlasování volbou veřejnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže po jménech.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat tedy po jménech. Jako první podle abecedy Pavel Hojda, KSČM.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 176 pro 171. Návrh byl přijat. Další jméno.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále Ludvík Hovorka, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 176 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále Miroslav Kapoun, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 177 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dále František Pelc, US-DEU.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 177 pro 170, proti jeden. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Hojda: Zuzka Rujbrová, KSČM.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 176 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Hojda: Martin Říman, ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 177 pro 99, proti 12. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jan Škopík, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 177 pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vlastimil Tlustý, ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je tady požadavek na odhlášení, tak vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci.

 

Zahájil hlasování pořadové číslo 176. Ptám se, kdo je pro Vlastimila Tlustého. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 176 ze 166 přítomných pro 88, proti 19. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já se omlouvám, bohužel, jak jsem si zapisoval, přeskočil jsem Miroslava Svobodu. Takže o Miroslavu Svobodovi budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Miroslav Svoboda. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 175 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: A naposledy Robert Vokáč.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 175 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP