Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. října 2005 v 9.02 hodin

Přítomno: 167 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám hezké dobré jitro. Všechny vás vítám na dalším jednacím dnu naší 48. schůze a přeji vám, abyste tento den strávili prací užitečnou a oceněnou.

Prosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami, a já vám přečtu jména těch, kteří se omlouvají. Omlouvá se Martin Kocourek, Milan Ekert a Veronika Nedvědová z řad poslanců a z řad vlády paní ministryně Bérová odpoledne nebude, pan ministr Martínek má služební povinnosti dopoledne. Pan ministr Urban je v Bruselu a pan ministr Zgarba - nezbytná účast na dlouhodobě připravované akci mimo Prahu. Pan předseda vlády Jiří Paroubek je omluven, nebo omlouvá se z dopoledního jednání.

Na dnešní dopoledne jsme pevně zařadili body 224, 232 a 104, poté projednáme body 30, 31, 32, 22 a 94 tak, jak jsme včera rozhodli, před polední přestávkou projednáme bod 107. Jinak se budeme věnovat bodům ve schváleném pořadí.

Připomínám, že je čtvrtek, a to znamená, že nejpozději do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne i slosování. Písemné interpelace na tento týden nejsou.

Rozhlížím se, zdali někdo z vás má nějaký námět, který bychom podrobili hlasování. O slovo se přihlásil ministr a poslanec Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já bych chtěl navrhnout trochu zvláštní krok. Chtěl bych požádal o pevné zařazení bodu 84, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, a to na pátek, na zítřejší den na 13.15 hodin. (Smích v jednacím sále.)

Dovolte mi, abych odůvodnil a vysvětlil tento poněkud zvláštní návrh. Bylo mimo moje síly zařídit, aby druhé čtení tohoto zákona proběhlo dříve než v pátek, na konci pátku minulý týden. Pozměňovací návrhy byly rozdány ve 13.10 hodin v úterý tento týden. Čili lhůta 72 hodin uběhne ve 13.10 hodin v pátek. Proto tento návrh. Já jsem celý příští týden na služební cestě v zahraničí ve Spojených státech, všechny tři jednací dny tady budu nepřítomen, a samozřejmě když by se zákon neprojednal ve třetím čtení, přesunul by se až na příští schůzi a už by se nestíhaly lhůty jeho vstupu v účinnost k 1. lednu příštího roku. Proto tedy tento poněkud zvláštní návrh. Bohužel nelze zkrátit lhůtu 72 hodin. Ten návrh by musel padnout již ve druhém čtení, kde nepadl, protože jsem předpokládal, že bude možné rozdat pozměňovací návrhy již během pondělka. To se bohužel nestalo, nezbývá mi tedy než podat tento poněkud zvláštní návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal. Připomínám, že se nekoná rozprava k těmto záležitostem.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si dovolím dát protinávrh k návrhu mého předřečníka, aby ten bod byl zařazen ve 13.17 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Další návrhy nejsou. Takže jsou tady dva návrhy k jednomu a témuž, oba návrhy se týkají bodu 84. Pan ministr Karel Kühnl tady odůvodnil důležitost svého návrhu, pan poslanec Karel Vymětal trvá na svém návrhu. Jinými slovy bere odůvodnění od pana ministra, protože i jeho povinností by bylo odůvodnit svůj návrh, bere odůvodnění pana ministra? Dobře. Souhlasili byste oba dva pánové s tím, že bych konstatoval, že začne po 13. hodině 15. minutě projednávání toho bodu, abychom…? Dobře. Je jasné, o čem budeme hlasovat. Bod 84 bude projednáván, je to třetí čtení, bude projednáván zítra po 13.15, tak abychom ho doprojednali zítra.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 284. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 122 poslanců, 105 bylo pro, nikdo proti, takže návrhy pánů poslanců Karla Kühnla a Karla Vymětala jsme vzali za své.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

224.
Informace ministra spravedlnosti o řešení konkursů bytových družstev

 

Dne 18. října nám byl rozdán materiál k tomuto bodu a já prosím pana místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti Pavla Němce o úvodní slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP