(13.20 hodin)

Poslanec Pavel Hönig: Druhým bodem je bod A2 podle usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. (Zpravodaj souhlasil, stanovisko předkladatele bylo "vstřícně neutrální".)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 349. Kdo je pro, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 125 poslanců, 103 pro, 1 proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hönig: Jako třetí je můj pozměňovací návrh pod bodem B. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 350. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasovalo 125 poslanců, 124 bylo pro, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hönig: Teď se dostáváme k bloku návrhů pana poslance Titze, bude to bod C1. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 351. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců. 125 bylo pro, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hönig: Nyní bod C2. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 352. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, 120 pro, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hönig: Teď se dostáváme k poslaneckému návrhu pana poslance Kühnla D -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nikoli, nýbrž k návrhu C3.

 

Poslanec Pavel Hönig: Pardon. Tedy pozměňovací návrh C3. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 353. Kdo je pro, ať zvedne ruku s stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Děkuji. Hlasovalo 128 poslanců, 125 bylo pro, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hönig: Nyní tedy návrh pana poslance Kühnla D. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 354. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 128 poslanců, 120 bylo pro, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o závěrečném usnesení, které přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1072, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 355. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 129 poslanců, 127 bylo pro, nikdo proti, návrh usnesení byl přijat.

 

Gratuluji panu ministru Karlu Kühnlovi, děkuji panu zpravodaji Hönigovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod č.

 

95.
Návrh poslanců Jitky Gruntové, Kateřiny Konečné, Radko Martínka
a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
/sněmovní tisk 905/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Jitka Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, předložený návrh projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu už prvního června. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže k projednávání máme původní text, který vám byl předložen jako sněmovní tisk 905, jímž navrhujeme dva nové významné dny, a to 7. duben Den vzdělanosti, a 10. červen - Vyhlazení obce Lidice.

Zdůvodnění jsem přednesla v prvním čtení, takže tentokrát už to považuji za nadbytečné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jitce Gruntové. Usnesení výboru, který byl pověřen k projednání tohoto návrhu, tj. výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, je obsaženo ve sněmovním tisku č. 905/2. Prosím, aby se zpravodaj výboru, kterým je pan poslance Bohuslav Záruba, ujal slova.

Ještě k tomu předešlému, promiňte, pane zpravodaji, připomínám, že součástí pozměňovacích návrhů byl i pozměňovací návrh poslance Karla Kühnla, který bude znamenat promítnutí tohoto pozměňovacího návrhu do názvu zákona. Připomínám to jen pro pořádek, kdyby někdo s tím měl v budoucnosti mít problém.

Tak, a teď je prostor pro pana poslance Zárubu.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám přednést usnesení č. 278 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 45. Schůze dne 1. června 2005.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslankyně Gruntové, zpravodajské zprávě poslance Záruby a po rozpravě doporučuje

1. Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu v platném znění, tisk 905.

2. Pověřuje předsedu výboru pana Waltera Bartoše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

3. Zmocňuje zpravodaje poslance Bohuslava Zárubu, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu ze schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - což tímto činím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v písemné formě nemám, nicméně hlásí se paní poslankyně Eva Nováková, takže má příležitost ke svému vystoupení právě teď.

 

Poslankyně Eva Nováková: Já děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v obecné rozpravě odůvodnila svůj pozměňovací návrh, který přednesu v podrobné rozpravě. Můj pozměňovací návrh se týká dalšího dne. Navrhuji doplnit návrh shora uvedené skupiny poslanců, tisk č. 905, o další významný den. Je to den 21. června a byl by to Den Policie České republiky.

Důvodem návrhu je, že v příštím roce uplyne 15 let od chvíle, kdy národní rada usnesla zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Tímto zákonem byl nově konstituován ozbrojený sbor České republiky, plnící úkoly zejména na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Už tím označením "Policie" došlo k navázání na prvorepublikové tradice státní policie a četnictva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP