(13.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 525. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 126 pro hlasovalo 111, pět bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste si udělali pořádek na svých místech, neboť tento prostor bude v období, kdy zde nebudeme zasedat, veřejně přístupný a návštěvníci by si mohli podle vašich štítků se jmény udělat neodpovídající dojem o vašich osobách.

V tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin, kdy začíná blok interpelací na předsedu vlády a členy vlády. Upozorňuji přihlášené poslance a interpelované ministry, že po jediné ústní interpelaci na pana premiéra Paroubka budou bezprostředně následovat interpelace na členy vlády, tudíž se dá předpokládat, že se jich projedná více, než bývá obvyklé.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP