Stenografický zápis 51. schůze, 21. prosince 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


245. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 904/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Opálka
Senátor Josef Novotný
Poslanec Josef Janeček


238. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 957/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Sehoř
Senátorka Soňa Paukrtová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


143. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno na 5 minut.)

Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


144. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Vojtilová


141. Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 10.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Alena Páralová


142. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


147. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - třetí čtení


(Jednání přerušeno v 11.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Miloš Melčák
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Taťána Fischerová


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloš Melčák
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


155. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloš Melčák


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 975/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec František Pelc
Poslanec Zdeněk Koudelka


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Soňa Marková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


160. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení

Poslanec Petr Kott
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Opálka


161. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 17.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP