(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Lze to písemně, pane poslanče? Nebo mi to napsat. Nezachytil jsem.

Teď bych poprosil pana poslance Kapouna. Připraví se Miloš Melčák. Nyní pan poslanec Kapoun. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Poprosil bych, aby se vzalo v úvahu, že u bodu 43, jsou to pozemní komunikace, který se vlastně týká mýtného, je zpravodaj pan poslanec Hojdar momentálně v nemocenském stavu a nemůže se zúčastnit, aby byl tento bod pevně zařazen na 29. 11. jako pátý bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Na 29. 11. jako pátý bod bod 43. Dobře.

Prosím pana poslance Melčáka.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedo, děkuji za udělení slova. Dovolte mi, abych v návaznosti na kolegu Kapouna požádal, abychom bod 17, vládní návrh zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 1076, druhé čtení, a bod 18, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 1077, druhé čtení, zařadili jako šestý a sedmý bod na úterý 29. 11., to znamená pevně za bod…

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To už snad nejde. Jde? Mně se zdálo, že už tam nějaké body byly zařazeny.

 

Poslanec Miloš Melčák: Teď naposledy pan poslanec Kapoun navrhoval jako pátý bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy jste navrhoval jako šestý a sedmý. Už to chápu.

 

Poslanec Miloš Melčák: Já jsem navrhoval jako šestý a sedmý. Následně bod 41, vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení, tzv. koncesní zákon, sněmovní tisk 1078, druhé čtení, a bod 42, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona, sněmovní tisk 1079, druhé čtení, abychom zařadili hned za body, které jsem uvedl, čili osmý a devátý bod našeho programu.

Děkuji všem za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď bych požádal pana poslance Bartoše. Pan poslanec Walter Bartoš. Připraví se pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych také přednesl jeden návrh na pořad schůze, a to je návrh na přeřazení bodu 68 - Návrh poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, sněmovní tisk 1136, prvé čtení. Zařadit ho chci za bod 44, tedy jako první bod prvního čtení. Chci doufat, že Poslanecká sněmovna, respektive kolegové z vládní koalice, neuplatní princip, který uplatňují jakoby z orwellovských knížek, kdy některé návrhy jsou rovné a druhé jsou si rovnější, a tento návrh bude zařazen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 68 za bod 44. Děkuji.

Pan poslanec Talíř je další přihlášený. Připraví se pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl vypuštění bodu 23, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření, archivování audiovizuálních děl, druhé čtení, z programu této schůze. Odůvodňuji to tím, že tento zákon má vazbu na zákon o Státním fondu pro podporu české kinematografie a tento zmíněný zákon náš výbor zatím neprojednal a odložil ho na další schůzi Sněmovny. Bylo by dobře, aby oba dva tyto zákony byly projednávány společně. Zároveň také navrhuji vyřadit příslušné třetí čtení, kterým je bod 155. Činím tak po dohodě s Ministerstvem kultury. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Papeže. Připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu 63, což je sněmovní tisk 1021, první čtení, jako první bod bloku prvních čtení, tedy za bod 44.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolik je číslo bodu, o který se vám jedná?

 

Poslanec Jiří Papež: 63.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 63 jako první bod.

 

Poslanec Jiří Papež: Mé zdůvodnění je relativně jednoduché a stručné. Návrh zákona řeší posunutí tzv. restituční tečky, která je dle platného znění zákona do konce letošního roku. Aby mohl návrh zákona mít smysl, musí proběhnout jeho schválení ještě do konce letošního roku. To se dá stihnout jedině v případě jeho urychleného projednání ve Sněmovně, o což jsme se ostatně marně pokoušeli již několikrát. Věřím, že tentokrát budete vstřícnější. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana poslance Ludvíka Hovorku. Připraví se Jan Klas.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na minulé schůzi Poslanecké sněmovny jsme přerušili projednávání bodu - sněmovní tisk 839 ve druhém čtení. Je to vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platů a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvodem tohoto přerušení bylo nedoprojednání v příslušných výborech. Vzhledem k tomu, že byla stanovena lhůta pro doprojednání zákonů 30. listopadu a 1. prosince, tak se domnívám, že nic nebrání tomu, aby příslušné výbory tento sněmovní tisk projednaly.

Aby mohl být projednán ve druhém čtení, zařazuji návrh na zařazení druhého čtení na úterý 6. prosince jako první bod, případně po pevně stanovených bodech, a současně zařadit případné třetí čtení na pátek 9. prosince po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, číslo je kolik?

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Jedná se o sněmovní tisk 839.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Který je to bod?

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Tento bod nebyl zařazen na současnou schůzi Poslanecké sněmovny, tudíž nemá číslo bodu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tisk je 839. Kdybyste mi to mohl dát. Děkuji.

Prosím pana poslance Jana Klase jako posledního přihlášeného. Ještě potom pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl a požádal vás o vypuštění bodu 26 z návrhu programu, kde důvod je zcela jednoduchý. Jedná se o vládní návrh zákona o Vojenské policii, kde garančním výborem byl výbor pro obranu a bezpečnost. K dnešnímu dni tento návrh zákona nebyl projednán. I když pan předseda ohlásil, že příští týden 30. listopadu a 1. prosince bude věnováno jedno odpoledne a jedno dopoledne na projednávání zbylých zákonů, po dohodě s předsedou výboru jsme dospěli k názoru, že není časový prostor pro to, projednat tento návrh zákona, protože potřebuje velice značné přepracování. Proto navrhuji vyřazení bodu 26.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP