(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím pana předsedu volební komise. Nyní doufám opravdu jako předsedu volební komise ho mohu pozvat k mluvicímu pultíku.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Ano, jako předseda volební komise, protože byl schválen bod "změny v orgánech Sněmovny", vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů na změny v orgánech Sněmovny, a to do zítřka do čtyř hodin odpoledne. Návrhy prosím podávejte tajemníkovi volební komise.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Sdělení je jasné.

Prosím pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké odpoledne, paní a pánové, budeme se věnovat bodu

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., a zákona č. 562/2004 Sb.
/sněmovní tisk 863/3/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, máme k dispozici jako sněmovní tisk 863/4. Zástupce senátorů je omluven. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan ministr kultury Vítězslav Jandák. (Nesouhlasný šum v sále.) Je písemná omluva, takže pan ministr Jandák zde není. Ptám se, zda za vládu někdo se chce ujmout slova? (Výkřiky ze sálu.)

Já bych vás poprosil, dámy a pánové, abychom se chovali normálně, to znamená, abychom na sebe nepokřikovali. Nepostupuji svévolně, postupuji tak, jak mi ukládá jednací řád. Pokud máte někdo problémy s jednacím řádem, dejte návrh na změnu tohoto zákona a budeme to projednávat.

Pan ministr tady není, takže se ptám paní poslankyně Anny Čurdové, která je uvedena jako zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže má slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádala, aby byl návrh zákona podpořen ve znění tak, jak jej přijala Poslanecká sněmovna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za vystoupení paní poslankyni Anně Čurdové. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Jaromír Talíř, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně a kolegové, nebudu dlouho mluvit, jenom připomenu, že klub KDU-ČSL nepodpoří původní sněmovní znění tohoto zákona, stejně tak, jak ho nepodpořil už při posledním hlasování. Doporučuji vám, abyste se podívali na stanovisko Senátu. My se také domníváme, že zákon je v rozporu s naší ústavou. Senátoři KDU-ČSL jsou připraveni podat ústavní stížnost.

Chtěl bych se ale pozastavit nad tím, že zde pan ministr kultury při projednávání tohoto zákona není, neboť několikrát prohlásil, že tento návrh zákona považuje za zbytečný. Nevím tedy, proč je vyzývána Poslanecká sněmovna, abychom potvrdili původní usnesení Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Michal Kraus, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, vy jste tady hovořil o jednacím řádu a způsobu projednávání zákona, ale mám skoro pocit, že projednáváme zákon zamítnutý Senátem. To znamená, že pokud by v tuto chvíli tady někdo měl cokoliv zdůvodňovat, pak je to zástupce Senátu, který by nám měl sdělit stanovisko, proč Senát zamítl tento návrh zákona, nikoliv ministr kultury. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nikdo nechce reagovat, rozpravu končím. Budeme hlasovat. Přečtu návrh na usnesení. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je potřeba 101 hlas, takže prosím, abyste zaznamenali, že patřičné kvorum je nastaveno.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., a zákona č. 562/2004 Sb., podle sněmovního tisku 863/3."

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 51. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 180 přítomných hlasovalo 98 pro, 36 proti, takže konstatuji, že jsme nepotvrdili své původní stanovisko a vyhověli jsme Senátu.

 

(Neklid v sále. Probíhá kontrola hlasování.)

Hlásí se paní poslankyně Hana Orgoníková, takže jí dávám slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale hlasovala jsme pro, a na sjetině, jak jsem byla právě informována, mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 52. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Hany Orgoníkové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo pro 112, proti 8, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování. Chce někdo, abych znovu přečetl usnesení? Předpokládám, že ne.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 180 hlasujících byl pro 101, tedy právě patřičné kvorum.

 

Pokud kontrola hlasování, která se dá očekávat, dopadne tak, že všichni jsou…

Paní poslankyně Eva Dundáčková se přihlásila o slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dovolte, abych zpochybnila hlasování. Hlasovala jsem ne, a na hlasovacím zařízení se rozsvítilo znaménko ano. Zpochybňuji toto hlasování a prosím, aby bylo opakováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP