(15.10 hodin)
(pokračuje Bílý)

Do kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj přidat částku 2 mil. Kč na účelovou dotaci Oprava místních komunikací - obec Malý Bor, okres Klatovy. V kapitole 398 VPS snížit vládní rozpočtovou rezervu o 2 mil. Kč.

A poslední - rekonstrukce budovy Obecní úřad Hradešice, okres Klatovy, 2 mil. Kč. V kapitole 398 VPS snížit vládní rozpočtovou rezervu o 2 mil. Kč.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. A nyní přečtu deset dalších, kteří budou vystupovat. Tímto vystoupením pana kolegy Jiřího Bílého bylo skončeno prvních deset přihlášek, před námi je celkem 84. Přečtu tedy druhou desítku, kterou zahájí pan kolega Sehoř, pak pan kolega Plachý, Schwippel, Turek, Doktor, Recman, Vávra, Braný, Suchánek, Aubrecht. Pan kolega Aubrecht bude tedy dvacátý.

Nyní prosím o slovo pana poslance Karla Sehoře.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jestli jsem dobře porozuměl slovům pana předsedy rozpočtového výboru, tak rozpočtový výbor postupoval netypicky a prakticky rozpočtovou rezervu zrušil, takže není možné se na ni odvolávat. Proto nároky, které budou potřeba k mým pozměňovacím návrhům, směřují ne na vládní rozpočtovou rezervu, ale na kapitolu Státní dluh - snížení výdajů na úroky.

První můj návrh je jenom změna názvu, v rozpočtovém výboru pozměňovací návrh 44/63 se jmenuje Rekonstrukce kulturního domu v Paskově. Bylo to uvedeno velmi nepřesně a ten název zní - jistě mi to potvrdí i navrhovatelé - Přístavba zázemí kina a učeben Základní umělecké školy v Paskově. Čili to je jenom změna názvu, to je to nejjednodušší.

A teď bych přečetl několik pozměňovacích návrhů.

V programu 234210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení bych chtěl doplnit položku Moravskoslezský kraj a Rekonstrukce hlavní budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně, 45 mil. Kč.

Další návrh je v programu 235210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví, a to doplnit položku Sanatorium Jablunkov, rekonstrukce, hydroizolace a modernizace vodoléčby, 25 mil. Kč.

Dále bych chtěl do programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství doplnit položku Rekonstrukce Základní školy Leoše Janáčka Hukvaldy, přestavba školní kuchyně včetně vzduchotechniky, 4,6 mil. Kč.

Dále je to v programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství Mateřská škola Brno-Ivanovice, rekonstrukce a nástavba, 10 mil. Kč.

Posledním mým návrhem je změna návrhu rozpočtového výboru 28/15, kde rozpočtový výbor navrhuje vzít 196 mil. z výstavby dálnice D47 a zvýšit si tak vládní rozpočtovou rezervu, aby dál mohl tuto spotřebovávat na drobné akce svých členů. Já navrhuji, aby těch 196 mil. Kč bylo zrušeno, aby se to nebralo z dálnice D47. V době, kdy nemáme peníze ani na rozestavěné akce, nemáme peníze ani na vládní priority, máme akutní nedostatek peněz do dopravní infrastruktury a silnice nejsou bezpečné, jezdíme prakticky po oraništích - a v tomto okamžiku brát peníze z dopravní infrastruktury se mně zdá jako velká arogance rozpočtového výboru.

Já tedy navrhuji, aby těch 196 mil. Kč - a jak už jsem poznamenal jako všechny moje položky - se vzalo z kapitoly Státní dluh - snížení výdajů na úroky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Nyní je přihlášen pan kolega Jaroslav Plachý, ale s faktickou poznámkou Jiří Bílý ještě před ním. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní předsedající, děkuji. Pan předseda rozpočtového výboru mě upozornil, že jsem udělal chybu, když jsem načítal pozměňovací návrh. Já bych tedy u toho prvního mého pozměňovacího návrhu - jednalo se o rekonstrukci přístavby Základní školy Nýrsko - chtěl uvést, že by to znělo: Rekonstrukce a přístavba Základní školy Nýrsko, z kapitoly 298210 přidat 6 mil. Kč a v kapitole VPS snížit vládní rozpočtovou rezervu o 6 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukci Nýrsko. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto opravu. A nyní má tedy slovo pan kolega Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych k plejádě pozměňovacích návrhů přispěl také svými dvěma pozměňovacími návrhy.

První se týká kapitoly VPS, do které navrhuji zařadit do programu 298210 položku Rekonstrukce Základní školy Buchlovice, částka 10 mil. Kč.

Druhý pozměňovací návrh: V kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zařadit do programu 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy novou položku, Uherský Ostroh - opláštění zimního stadionu, částka 5,1 mil. Kč.

O výše uvedené částky snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Dovolte mi krátké, ale opravdu krátké, zdůvodnění. K prvnímu pozměňovacímu návrhu: Budova Základní školy Buchlovice je v havarijním stavu a žádá si neodkladnou rekonstrukci, na kterou je obec připravena vynaložit ze svých prostředků 5 mil. Kč. K druhému: Město Uherský Ostroh vložilo do postupné rekonstrukce zimního stadionu v předcházejících letech a v roce letošním celkem 36,5 mil. Kč. Náklady na opláštění jsou kalkulovány ve výši 7,4 mil. Kč. Vzhledem k výši finančních prostředků, které město Uherský Ostroh do rekonstrukce a zastřešení zimního stadionu v minulých letech z vlastních zdrojů vynaložilo, žádá o individuální dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2006 ve výši 5,1 mil. Kč. Vlastní podíl města bude činit 2,3 mil. Kč.

Dámy a pánové, dále mi dovolte, abych v zastoupení pana poslance Petra Nečase načetl i jeho pozměňovací návrhy v rámci druhého čtení. Aby nevznikl procedurální problém, s pozměňovacími návrhy Petra Nečase se plně ztotožňuji.

Pan poslanec Petr Nečas navrhuje do kapitoly VPS vložit nové položky.

Za prvé. Dokončení rekonstrukce Základní školy Valašská Polanka, částka 10 mil. Kč.

Za druhé. Stavba tělocvičny Základní školy Růšťka, 20 mil. Kč.

Za třetí. Stavební úpravy a nástavba objektu sokolovny Ratiboř, částka 5,985 mil. Kč.

Za čtvrté. Oprava komunikací v areálu dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě, částka 5 mil. Kč.

Za páté. Obnova a dokončení rekonstrukce Základní školy Hošťálková, částka 13 mil. Kč.

Za šesté. Rekonstrukce Základní školy Loučka, dokončení, částka 15 mil. Kč.

A za sedmé. Onkologické centrum Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně, částka 60 mil. Kč.

O výše uvedené částky snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plachému. Nyní se hlásí s přednostním právem pan místopředseda Ivan Langer, po něm poprosím o slovo pana kolegu Schwippela.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych předložil dva, resp. tři pozměňovací návrhy.

První dva jsou pozměňovací návrhy k usnesení rozpočtového výboru a jsou fiskálně neutrální, neboť zachovávají celkovou bilanci pozměňovacích návrhů uvnitř usnesení rozpočtového výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP