(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi. Další přihlášenou je paní kolegyně Táňa Fischerová a po ní bude hovořit paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládám dva pozměňovací návrhy na navýšení dvou programů kapitoly Ministerstva kultury, a to ve dvou alternativních zněních.

Alternativa první - první návrh: Navrhuji snížení kapitoly veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, o 80 milionů a navýšení kapitoly Ministerstva kultury, program Podpory orchestrů, divadel a sborů, o 80 milionů. Alternativa jedna - druhý návrh: Navrhuji snížení kapitoly veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, o 220 milionů a navýšení kapitoly Ministerstva kultury, program Kulturní aktivity, o 220 milionů. Celková navržená částka je tedy 300 milionů Kč.

Alternativně podávám ještě jeden návrh, kde je navrhována snížená podpora jak programu Kulturní aktivity, tak i programu Podpory divadel, orchestrů a sborů. U této varianty je ale důležité upozornit, že některé významné aktivity zaniknou.

Navrhuji tedy - alternativa dvě, první návrh: Snížení kapitoly veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, o 20 milionů a navýšení kapitoly Ministerstva kultury, program Podpory orchestrů, divadel a sborů, o 20 milionů. Alternativa dvě - druhý návrh: Navrhuji snížení kapitoly veřejná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva, o 80 milionů a navýšení kapitoly Ministerstva kultury, program Kulturní aktivity, o 80 milionů. Celková částka této varianty je tedy 100 milionů.

Děkuji vám. (Potlesk z galerie hostů.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím nyní paní kolegyni Ivanu Levou, po ní bude hovořit pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, navrhuji, aby do státního rozpočtu do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa byly zařazeny tyto položky: Jako první je Rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Starý Plzenec, dávám dvě varianty - jednou 14 milionů a ve druhé variantě 11 milionů.

Chtěla bych říci, že v naší republice jsou školy, které mají plavecké bazény, mají tenisové kurty, fotbalová hřiště, haly a mimo jiné také moderní, krásné, prostorné jídelny. Děti ve Starém Plzenci nemají ani hřiště, tělocvična je tak maličká jako jedna třída a ve školní jídelně, která má velikost jedné třídy, bývalé učebny, se vystřídají při obědě žáci z 18 tříd! Maličké děti - zkuste si představit, když se dostanou mezi velké děti, ty už jim netrpělivě strkají do židlí, aby spěchaly atd. Pro malé dítě je oběd v takové jídelně traumatem. Já vás tedy prosím, abyste vyhověli, pokud jenom maličko budou peníze, i když jsem tady slyšela, že nemáme zdůvodňovat, že to máme říci novinářům - já novinářům nechci nic říkat, já naopak chci, aby to slyšeli členové rozpočtového výboru s panem ministrem v čele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím pana kolegu Josefa Víchu, po něm pana poslance Milana Bičíka.

 

Poslanec Josef Vícha: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetl nejdříve několik legislativně technických poznámek, respektive upřesnění. V položkách akcí 31/59, což je k usnesení rozpočtového výboru, 31/64, 31/72, 31/86 a 31/142 doplnit za název akce "okres Tábor".

Za druhé v položce 31/104 na str. 20 doplnit za název akce "Domov důchodců", respektive "DD Chýnov".

V usnesení rozpočtového výboru položka 30/22 - Město Červený Kostelec, okres Hradec Králové - správně "Město Červený Kostelec, okres Náchod".

V usnesení rozpočtového výboru položka 42/6 - obec Moraveč - správně "obec Moravec, okres Žďár nad Sázavou".

V položce 42/1 rozpočtového výboru doplnit "Uherské Hradiště".

V usnesení rozpočtového výboru položka 35/38 - Obecní úřad Červený Kostelec - správně "Město Červený Kostelec, okres Náchod".

A teď několik pozměňovacích návrhů.

Z kapitoly veřejná pokladní správa 4 miliony, obec Vlachovice, IČO 284670, na rekonstrukci ZŠ a MŠ, 3 miliony Kč z VPS obec Hovězí, okres Vsetín, výstavba obecního úřadu, 10 milionů z VPS město Rosice u Brna, rekonstrukce zimního stadionu, 1 milion z VPS obec Dolní Moravice, okres Bruntál, rekonstrukce místních komunikací a chodníků, 1 milion, 3 miliony Kč městská část Brno-Žebětín, rekonstrukce a přístavba MŠ Žabka.

Dále pak k usnesení rozpočtového výboru pořadové číslo 36/9 Bully aréna - dostavba - národní hokejové centrum, snížit o 15 milionů Kč a zařadit nové položky: obec Vřesina u Hlučína, rekonstrukce kulturního domu 10 milionů Kč, obec Hlubočec, okres Opava, odstranění havarijního stavu místní kaple 1 milion, Město Albrechtice, rekonstrukce kuchyně 4 miliony Kč.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Já poprosím o trpělivost pana kolegu Bičíka, protože teď za mnou přišla ještě paní poslankyně Ivana Levá, která mluvila před chvílí a zapomněla na jeden pozměňovací návrh, tak vás požádám o možnost dát jí nyní slovo. Děkuji vám za pochopení.

 

Poslankyně Ivana Levá: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale ještě jsem chtěla načíst položky - pro Českou televizi 30 milionů a pro Český rozhlas 20 milionů na digitalizaci archivů.

Už jsem na to upozorňovala v loňském roce, že digitalizovat archivy bude velice drahá záležitost, a proto pro Českou televizi 30 milionů jako kompenzaci za zrušené poplatky, to jsou odpuštěné poplatky pro školy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní tedy požádám pana kolegu Bičíka, který zahajuje čtvrtou desítku. V ní je toto pořadí: pan kolega Bičík, Seďa, Smýkal, Böhnisch, Pešán, Mallotová, Hrnčíř, Bauer, Urban, Chytka. Nyní má tedy slovo pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte abych z přehršle doporučení, návrhů a žádostí ze strany územně správních celků předložil aspoň tři pozměňující návrhy.

Prvním pozměňovacím návrhem je návrh na zařazení nové investiční akce jako nové výdajové položky do kapitoly 398 veřejná pokladní správa, a to akce Město Havlíčkův Brod, rekonstrukce veřejného sportoviště Plovárenská ulice. Jedná se o částku 7 milionů Kč na vrub snížení vládní rozpočtové rezervy. Zdůvodnění předám zpravodajskému stolku písemně.

Druhým pozměňovacím návrhem je opět návrh na zařazení nové výdajové položky v kapitole 398, a to zařazení do programu 235210 Ministerstva zdravotnictví, Podpora a reprodukce majetků regionálních zdravotnických zařízení - Nemocnice Havlíčkův Brod, dodávka technologického souboru vyšetřovacích zařízení pro nukleární medicínu. Jedná se o obnovu planární gama kamery, rozpočet je velmi přesný, jedná se o částku 20,816 mil. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP