(16.40 hodin)

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych načetl několik pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku Státní rozpočet na rok 2006.

Za prvé by to bylo do kapitoly VPS, programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, doplnit akci Odstranění havarijního stavu kuchyně Základní školy v obci Kamenice u Jihlavy, kraj Vysočina, ve výši 5 mil. Kč. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Za druhé. V kapitole VPS, programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, doplnit akci Rekonstrukce Mateřské školy Mozaika, ulice U Dlouhé stěny, Jihlava, kraj Vysočina, ve výši 10 mil. Kč. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

V kapitole VPS, za třetí, doplnit akci Oprava místních komunikací a veřejných prostranství, město Jemnice, kraj Vysočina, ve výši 7,9 mil. Kč a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

A konečně za čtvrté, v kapitole VPS doplnit akci Oprava místních komunikací a ostatních ploch, obec Vratěnín, ve výši 5,6 mil. Kč a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost a prosím o vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Slova se ujme paní poslankyně Mallotová, připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila následující pozměňovací návrh, týkající se instalace šikmé schodišťové plošiny pro imobilní občany, návštěvníky Modřanského biografu a Modřanské scény, ve výši 300 tisíc korun. Dovolte mi, abych tento pozměňovací návrh také odůvodnila.

Modřanský biograf a modřanská scéna plní v této původně okrajové obci Prahy a nyní okrajové městské části funkci jediného kulturního a společenského centra od roku 1919. V roce 2002 byl ale objekt při povodních zaplaven do výše dvou metrů, zcela zničen a poté jako nenahraditelný velkými náklady rekonstruován. V lednu 2005 byl pronajat Pražské umělecké společnosti, která v něm ihned začala pořádat vedle promítání filmů i loutková a divadelní představení, koncerty, výstavy, besedy a přednášky určené pro školní mládež, a stejně tak i kulturní akce pořádané pro seniory z celé Prahy, například ve spolupráci s nadací Život umělce.

Modřanský biograf má velmi dobré tramvajové spojení s centrem Prahy a vzhledem k tomu, že na tuto trasu bude v nejbližších měsících nasazena nejmodernější bezbariérová tramvaj, určitě zájem o toto kulturní zařízení mezi handicapovanými občany ještě vzroste. V Modřanech je navíc řada základních a středních škol, které mají v programu integraci postižených dětí a které jsou proto již schodišťovými plošinami vybaveny. Pro tyto děti i pro handicapované občany Pražská umělecká společnost v současnosti uvádí do provozu takzvanou smyčku pro sluchově postižené, a to na vlastní náklady. Vybudovat šikmou schodišťovou plošinu je ale nad její možnosti.

Pokud se podaří z tohoto kulturního střediska vytvořit důstojné bezbariérové zařízení nejen pro 60 tisíc občanů Modřan, ale i pro řadu občanů z jiných částí města, umožníme imobilním návštěvníkům podílet se na kulturních a společenských akcích v podmínkách, které jsou pro vyspělé evropské země normou.

Žádám proto o poskytnutí finanční částky ve výši 300 tisíc korun, a to z vládní rozpočtové rezervy, a současně o navýšení kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku tutéž. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mallotové. Slova se ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vám předložil pozměňovací návrh trochu jiného charakteru, než tady doposud většinou zaznívalo. Moji kolegové předřečníci se většinou dožadovali jakéhosi soucitu vládních poslanců a pana ministra, aby byly podpořeny jejich projekty, které řešily vždycky nějakou zcela určitě potřebnou záležitost v té které obci či městu.

Já se nebudu dožadovat vašeho soucitu, já se budu dožadovat vaší zodpovědnosti a vašeho odhodlání plnit vládní sliby určené vládou této republiky. A tím slibem bylo to, že vláda bude snižovat náklady na provoz státu snižováním výdajů a na počet pracovníků, a to vždy o dvě procenta ročně. Vybral jsem si symbolicky pozměňovací návrh, neboť nemohu, samozřejmě, z pozice poslance řešit kompletní státní rozpočet. Vybral jsem si tu kapitolu, která je symbolická a od níž by se zcela určitě mělo začít. Tou kapitolou je Úřad vlády.

Dámy a pánové, takovýto pozměňovací návrh vám přednáším. Snížit výdaje kapitoly 304 Úřad vlády, položka platy zaměstnanců v pracovním poměru, o 13 025 000 korun a položku pojistné placené zaměstnavatelem o 5 436 000 korun a navýšit výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury o 18 461 000 korun na program 234310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturních dědictví.

Tato čísla byla vytvořena tak, že jsem výdaje v těchto položkách na letošní rok pokrátil o 2 procenta, tak jako bylo usnesením vlády řečeno, a dal jsem je na vybraný projekt, který jsem považoval pro vás za atraktivní. Cílem není navyšovat položku Ministerstvo kultury, ale naopak upozornit na určitý problém, který zde je, a tím je neplnění vládních slibů.

Dovolte, aby vám vybilancoval nebo předvedl, jakým způsobem se vyvíjely počty pracovníků na Úřadu vlády. V roce 1998 zde pracovalo 315 zaměstnanců, v roce 2001 539 zaměstnanců, v roce 2005 556 zaměstnanců a na rok 2006 je stanoveno 558 zaměstnanců. Jak vidíte, počty pracovníků se neustále zvyšují, přesto je v důvodové zprávě tvrzeno, že snižování počtu pracovníků na tomto úřadu se děje o 11.

Dámy a pánové, kdyby to byla pravda, navrhnu premiéra Paroubka na Nobelovu cenu. Pracovníků neubývá, naopak přibývá, a přece je tvrzeno, že naplňování usnesení vlády je plněno. Takto šmudlit bychom mohli snad se závazky brigád socialistické práce před rokem 1989, ale s usnesením vlády by se mělo nakládat mnohem zodpovědněji.

Dámy a pánové, sliby se mají plnit, a ne trapně obcházet. Předpokládám, že to svým hlasováním dáte najevo.

Dámy a pánové, druhý pozměňovací návrh se týká usnesení rozpočtového výboru, a to vypuštění položky 4617 DTJ Prostějov, výstavba Sportovního střediska mládeže v boxu. Nepovažuji toto sportovní středisko za natolik vhodné podpory státního rozpočtu, abychom jej podporovali. A samozřejmě, že o tuto položku, o těch 8 milionů, bude navýšena vládní rozpočtová rezerva.

A třetí pozměňovací návrh. Zaujal mě tady pozměňovací návrh pana poslance Holáně, který navrhl podpořit rekonstrukci rodného domku Sigmunda Freuda v Příboře. Pokud vezmu v úvahu slova pana zpravodaje, pana poslance Krause, chtěl bych navrhnout, aby v případě, že nebude přijat návrh pana poslance Holáně, aby tato položka byla řešena z vládní rozpočtové rezervy, bylo hlasováno o návrhu, aby tento záměr byl řešen na úkor kapitoly Úhrada úroků státního dluhu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi za jeho velmi zajímavý příspěvek, včetně vzpomenutí brigád socialistické práce. A nyní se slova ujme pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan poslanec Ladislav Urban. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP