(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ředitelce Musílkové za její vystoupení. Nyní se o slovo přihlásil předseda Sněmovny pan Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, než se rozpoutá debata nad VZP, dovolte mi, abych řekl jen několik vět na způsob, jakým by ta diskuse měla být vedena, protože... (Protesty z lavic ODS.)

Prosím o klid!

Podívejte, je samozřejmě pěkné, když přijde host a řekne, že si nesmírně váží toho, že může ve Sněmovně vystoupit. To zní pěkně, ale připadá mi, že je problém, pokud celé vystoupení je vedeno tak - vy, kdo kritizujete, zmeškali jste svou příležitost mlčet. A nelíbí se mi, když se v té debatě tak často používá slov lež a lhář.

Proč to říkám? Protože před časem, když byl ministrem Jozef Kubinyi, tak si vzpomeňte, že když přišla paní ředitelka Musílková, tak ve svém vystoupení, v textu, který jsme dostali, kolikrát bylo napsáno lež a lhář? Pan ministr je lhář. Dnes jsme slyšeli, že to byl slušný odborník, který byl dobrým partnerem paní ředitelky. (Potlesk z lavic ČSSD.)

To, co říkám, jsou přece jenom fakta. Já tvrdím, že není možné v této Sněmovně takto snadno a lehce shazovat. Problematika VZP je těžká, nedobereme se v debatě ničeho, pokud budeme partnera takovýmto způsobem likvidovat a častovat. Já prostě tvrdím, jestli tedy Jozef Kubinyi byl tehdy slušným, tak dejme možnost mluvit dnešnímu ministrovi jako někomu, s kým se vede slušná debata.

Problém, který jsme tady odhalili, je vážný a netýká se jenom paní ředitelky Musílkové. To, co se debatuje kolem pana poslance Ouzkého a Cabrnocha, v jakémkoliv parlamentu na světě, pokud si ústavní činitel udělá firmu a vytvoří projekt a čerpá peníze z veřejných prostředků, tak je to před veřejností neobhájitelné. Nikde to nebude obhájitelné. Možná na to není zákon, ale eticky je to nepřijatelné. Byl bych rád, aby i toto se stalo součástí té debaty. Anebo v této zemi tohle bude normál? Prostě ústavní činitel může kromě toho, že má ústavní funkci, také podnikat se státem? Byl bych rád, když se mluví o etice a o podobných věcech, abychom si tuto věc tady ujasnili. Debata o VZP je k tomu příležitost. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Velmi vítám slova pana předsedy Sněmovny. Je mi líto, že stejný názor neměl včera. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Jinak řádně je přihlášen pan ministr, který má přednostní právo a uplatnil ho.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Problém vystoupení pana předsedy Zaorálka je věrohodnost. Kde jste byl, pane předsedo Zaorálku, v případě pana bývalého ministra Zgarby? Kde jste byl, pane předsedo, když pretendent na ministerskou funkci urazil a urážel prezidenta republiky? Kde jste teď, pane předsedo Zaorálku? Proč jste tehdy mlčel, proč jste tehdy ze stejného místa neodmítl tohoto člověka jako arogantního hulváta, který udělal něco, co po listopadu 1989 neudělal žádný politik? Proč jste tohoto člověka neposlal do propadliště dějin, když tak hulvátským způsobem se vyjadřoval na adresu prezidenta republiky? (Dlouhý potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan předseda Lubomír Zaorálek vystoupí. Já bych jen chtěl panu místopředsedovi Langrovi připomenout, že poslanci se neoslovují přímo. On to dobře ví, ale mojí povinností je to připomenout, protože se dopustil nesouladu s jednacím řádem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě o jednu věc, dámy a pánové, bych rád požádal. Ta debata také nebude mít smysl v případě, že budeme používat ten styl debaty ad hominem. Rozumíte, pan Ouzký, když odpovídal v novinách, že je problém s jeho podnikáním, tak rozebíral a dělal psychologické portréty osobnosti pana Ratha a pana premiéra. Paní Musílková také začala tím, že nám líčí obraz a osobnost, charakteristické rysy. Víte, buď je tady věcný problém a řešme jej, anebo budeme my sami o sobě říkat, jací jsme zlotřilci a nemáme právo vůbec mluvit, nejsme věrohodní, nemáme právo ani zmínit slovo etika. Prosím vás, to je také debata k ničemu! Jaký má smysl, abych já teď odpovídal na to, že si myslím, že profil toho, který tady mluví, nemá právo mluvit o morálce? Domluvme se, že budeme mluvit o věci samé. To je jediná možná odpověď na to, co tady zaznělo. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Josef Janeček, potom pan poslanec Oldřich Vojíř. Připouštějí se pouze faktické poznámky, protože jinak jsou řádně přihlášení členové vlády.

 

Poslanec Josef Janeček: Domnívám se, že ta věc se stylem vystupování je věc v podstatě známá. Pokud jsou mé informace pravdivé, tak je pravda, že pan dr. Rath už jednou byl v souvislosti se svým chováním pravomocně odsouzen. Může to potvrdit či vyvrátit?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážně jen faktická, prostřednictvím vás, pane předsedající.

Pane předsedo Sněmovny, my jsme přece nikdy neotvírali otázku morálky či nemorálky, protože bychom se možná někteří hodně moc divili, kdo je a kdo není z pohledu české kotliny morální a nemorální. My jsme se chtěli bavit o tématu. Vy jste s tím začal, tak se nedivte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Nyní vystoupí předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, musím říci, že po vystoupení pana místopředsedy Sněmovny Langera jsem opravdu zděšen. Já jsem sem přišel hovořit o faktech, ne vést osobní spory. Jestliže někdo hovoří o ministru Zgarbovi, jestli za něco zaplatil, tak nikoliv za korupci. Slovo korupce bych možná použil v souvislosti, možná, nevím určitě, to budeme prošetřovat, protože padne několik trestních oznámení ze strany nového ministra, v souvislosti s pány poslanci vaší strany, v souvislosti s Pozemkovým fondem a pozemky, s poradci pana prezidenta, ale ne s panem Zgarbou. Jestli se něčím provinil, tak liknavostí a zaplatil za to křeslem ministra.

Pokud jde o urážky, nehovořme jenom o jedné straně. Nota bene, nepovažuji ty věci za šťastné ze strany pana ministra. Ale jaksi jste pozapomněli, že pracovníci Kanceláře prezidenta republiky častují mě jako premiéra - já chápu, že jsou politicky někde jinde - naprosto pravidelně svými urážkami. Chcete je vidět? Není to problém. (Pobavení v lavicích ODS.) Není problém je předložit. Já bych se nesmál, smějete se vlastní hlouposti.

Pokud jde o ten konflikt zájmů, ta silná rétorika, kterou tady někdo používá a bude používat - a já doufám, že to nebude pan ministr Rath, protože snahou některých lidí je ho vyprovokovat tak, aby se nechal odvést od faktů - ne, držme se fakt. Pánové Ouzký a Cabrnoch provedli něco za co, kdyby to provedl někdo ze sociálních demokratů v rozsahu titěrném, kdyby to bylo 500 tisíc korun nebo 250 tisíc korun, tak by ho část tisku ukřižovala, a zcela oprávněně. Oni mají zakázku z veřejných peněz, podle mých za 370 mil. Kč, jestli je to za 304 mil. Kč, tak je to také jedno. To je prostě nehoráznost a ti lidé by měli odejít minimálně ze svých vysokých funkcí!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP