(16.10 hodin)
(pokračuje Říha)

A já vůbec nejsem přesvědčen, že v hospodaření pojišťovny je všechno ve stoprocentním pořádku. Byl jsem opakovaně dotazován sdělovacími prostředky, jaký mám názor na uvalení nucené správy. Já jsem opakovaně řekl, že pro vyslovení názoru nemám dostatečné podklady, protože nebyly relevantně předloženy. To byl můj důvod, pro který jsem zaujal takovýto postoj ve správní radě, že jsem očekával písemné podklady, které by byly jasné a dokládající k tomu, že je třeba v tuto chvíli se nějak rozhodnout.

Správní rada přerušila své jednání v pátek s tím, že došlo potom ke shodě, že bude pokračovat 16. prosince.

Dnešního dne se sešlo společné zasedání správní a dozorčí rady, které bylo už předtím svoláno a které mělo projednávat doplněk ke zdravotně pojistnému plánu, a sice ten, o kterém pan ministr hovořil, že ministerstvo vyzvalo pojišťovnu k jeho zpracování. Doplněk byl zpracován, my jsme ho dostali a dnešního dne jsme na společném zasedání správní a dozorčí rady o něm diskutovali s tím, že jsme dostali vyjádření ekonomické rady k tomuto materiálu. Správní rada nakonec o tomto doplňku nejednala s poukazem zástupců státu, že doplněk bude muset být ještě přepracován, protože se připravuje na ministerstvu úhradová vyhláška pro první pololetí příštího roku, takže vlastně materiál, o kterém bychom jednali, stejně není hotový.

Co mi ale není vůbec jasné: Proč předseda dozorčí rady byl včera adresátem telefonátu, který ho vyzýval, aby vůbec nesvolával dnešní dozorčí radu? Jestliže doplněk ke zdravotně pojistnému plánu může přejít na ministerstvo teprve po projednání v orgánech pojišťovny, a pan ministr zde zdůraznil určitý časový tlak nebo pochybnost, zda pojišťovna předá tento materiál na ministerstvo tak, aby mohl být projednán v termínu stanoveném legislativním plánem vlády, není mi vůbec jasné, proč takovéto okolnosti provázejí zasedání orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nevnímám to vůbec v rovině politické, jde mi opravdu o věcné řešení. Jestliže se pak vyslovují v médiích pochybnosti o činnosti těch orgánů, nemám nejmenší problém v tom, abych dal své místo ve správní radě k dispozici, protože mi opravdu jde o věcné řešení. Souhlasím s kolegou tuším Kubinyim, který hovořil o tom, že úvaha nad reformou systému zdravotnictví by měla být společnou úvahou všech subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Byl bych velmi nerad, kdyby se potvrdilo - a dnes ráno to hlásila BBC, je to i na webových stránkách BBC, že BBC přijala informaci pana předsedy Topolánka, že členové správní a dozorčí rady VZP mají odposlouchávané telefony. Chtěl bych, aby se k tomu kompetentní orgány vyjádřily, protože si nejsem jist, proč je kolem této kauzy takové drama ve chvíli, kdy opravdu je uvalena nucená správa na pojišťovnu, kdy řekl bych je již zajištěno to, aby se tam neděly žádné ekonomické zločiny. Nucený správce kontroluje každý krok ředitelky. Proč tedy je okolo toho takové drama? Proč je naléháno na předsedu dozorčí rady, aby dozorčí radu, která byla dlouhodobě plánována na dnes, zrušil? Proč se objevují zprávy, že naše telefony jsou odposlouchávány? Kdo k tomu dal příkaz? Kolik nás je odposloucháváno? Prosím, aby kompetentní orgány na to daly odpověď. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi a společně s ním i s vámi věřím, že kompetentní orgány na to odpověď dají. Teď bude hovořit Petr Tluchoř a připraví se paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, byl bych velmi rád, kdyby naší diskusi mohl být přítomen některý z místopředsedů vlády a hlavně ministr zdravotnictví David Rath.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Znamená to, že chcete, abych přerušil jednání do doby, než někdo z nich přijde? (Ano.) Takže prosím příslušné pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby informovali některého z místopředsedů vlády, případně předsedu vlády, a v každém případě pana ministra zdravotnictví, že jeho účast na jednání Sněmovny při projednávání zdravotně pojistného plánu VZP je žádoucí a žádaná. (Krátká pauza. Přichází ministr zdravotnictví.)

Tak aspoň část vašeho přání, pane poslanče, je splněna.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Věřím, že to nebude dlouho trvat.

Takže ještě jednou. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, to, před čím jsem ve čtvrtek varoval a čemu se někteří z vás usmívali, se stalo naprostou realitou. Bohužel, pan ministr Rath na žádné z mých otázek ve čtvrtečním vystoupení neodpověděl, proto musím na některé věci upozornit znovu.

Realitou se stalo to, že na základě pokynu Davida Ratha bylo odmítnuto ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny uhradit zdravotní péči poskytnutou v říjnu občanům Středočeského kraje v nemocnicích Mělník, Beroun a Nymburk. Cituji: "Vážený pane řediteli, v důsledku změny vedení Ministerstva zdravotnictví České republiky došlo k takové změně podmínek, kdy na základě politických i právních kroků, které byly ze strany ministerstva učiněny, není možné uzavírat nové smlouvy na poskytování úhrady zdravotní péče bez předchozího výběrového řízení…" a tak dále, a tak dále… "a není možné tuto péči hradit." Podepsán ředitel územního pracoviště VZP České republiky. Věřím, že pochopíte, že jeho jméno zde v dnešní době policejních a estébáckých praktik, o kterých mimochodem mluvil můj předřečník pan poslanec Říha, nebudu číst.

Nebudu se pouštět ani do žádných právních tahanic s panem ministrem. Chci jen říci: Vaše politické hrátky, pane Rathe, už bezprostředně ohrožují životy a zdraví občanů Středočeského kraje, a já jsem přesvědčen, že i celé České republiky! (Potlesk poslanců ODS.)

Včera odpoledne se sešli zástupci poskytovatelů zdravotní péče ve Středočeském kraji a dovolte mi, abych přečetl jejich prohlášení: Zástupci poskytovatelů zdravotní péče ve Středočeském kraji na svém setkání konstatují, že postup ministra zdravotnictví vážně ohrožuje poskytování zdravotní péče ve Středočeském kraji, a to tím, že zpochybnil a omezil úhradu této péče Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. V zájmu ochrany práv pacientů VZP na dostupnou zdravotní péči vyzývají premiéra Paroubka, aby odvolal ministra zdravotnictví Davida Ratha a naplnil svůj veřejný slib osobně se zdravotnictvím ve Středočeském kraji a v Praze zabývat.

Faktury za péči v říjnu byly vráceny, jak už jsem říkal, třem nemocnicím ve Středočeském kraji - v Berouně, v Mělníce a Nymburce. Pane ministře, ptal jsem se již ve svém vystoupení ve čtvrtek - opravdu chcete tyto nemocnice zavřít? Je tomu opravdu tak?

Přidám další otázku, která se týká bohužel velké řady dalších nemocnic.

Dnes jsme měli projednávat sněmovní tisk 810, tisk, který se týká veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Příloha číslo 1, která figurovala k tomuto tisku ještě předtím, než jste ho stáhli z dnešního projednávání, obsahovala seznam nemocnic, které se stávají veřejnými neziskovými ústavními zařízeními a které tvoří základní síť veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení podle § 33 odst. 6, a mají tedy nárok na platbu z veřejného zdravotního pojištění. Je to dlouhý seznam. Já vás však upozorňuji, že seznam, který vyplývá z rozdílu tohoto seznamu a seznamu dnes existujících nemocnic, je podobně dlouhý. Já jsem zde ve čtvrtek ocitoval tuším tři nebo čtyři tyto nemocnice, které v tomto seznamu nejsou. Ptal jsem se, jestli se opravdu chystáte tyto nemocnice zrušit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP