(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Miloslav Kučera. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Oldřich Vojíř, a připraví se pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, já myslím, že takto rozsáhlá diskuse ještě v této Sněmovně opravdu nebyla, a je to asi důkazem - paní kolegyně opět ruší, ale na to už jsem zvyklý - že tu není vůle ze strany ministerstva předložit alespoň koncept toho, kudy se budeme ubírat. Já vím, že také platí věta, že když nechcete udělat vůbec nic, tak vyžadujte analýzy, vyžadujte koncepty atd., ale také platí věta, že bez konceptu prostě nemůžete tušit nebo předpokládat, v jakém prostředí, v jakém prostoru se budete pohybovat. Obě věty jsou platné, ale my nemáme ani analýzy, ani jednoduchý koncept.

Když jsem slyšel vystoupení v té době ještě čekatele pana dr. Ratha, který očekával, že bude jmenován ministrem zdravotnictví, tak prohlásil, že již dlouho pracoval na konceptu, nebo chcete-li koncepci, což já považuji za další stupeň vývoje, a že ji má, že má mnoho poznatků ze světa - proč ne, byl šéfem lékařské komory, setkával se nejen s doktory a odborníky v komoře, ale předpokládám, že i ve světě - a tak nám ji mohl předložit. Říkal, že ji má připravenou. Já netuším, proč alespoň koncept této koncepce neleží zde na stole, není řečeno "ano, do tohoto konceptu, do této koncepce zapadá i nucená správa, či nikoliv", já to nevím; protože právě tento prvek je přece ojedinělý.

Opakovaně byla Občanská demokratická strana napadena, že i za ní existoval určitý dluh. Když jsem prvně vystoupil, vysvětloval jsem a přiznával, že tento dluh opravdu existoval a že v mých očích byl způsoben tím, že muselo dojít, chtěli-li jsme se dostat na kvalitativně vyšší úroveň, primárně k obměně zařízení. Můžeme diskutovat o tom, jestli moje úvaha je správná, či nikoliv. Já za sebe si myslím, že ano.

Že nerostlo tempo ekonomiky třeba pěti procenty, šesti procenty, že rostlo třemi procenty? Ano, to může být další problém z hlediska mého pohledu člověka, který se pohybuje v ekonomické sféře. To znamená, že tady byly nastaveny určité predikce. Některé se neplnily, některé se naplňovaly. Z toho bylo patrné, že ministři ODS se snažili něco vyřešit, ale nikdy ne tím, že by ovládli takovouto formou, nucenou správou, VZP, která je dnes v pozici, že reprezentuje 70 % trhu v rámci pojišťoven. Toto je přece ten krok, který je nevídaný a nepochopitelný.

Vezmu-li v potaz, že toto bylo v podstatě první okamžité sdělení, že následovalo sdělení, že v momentě, kdy padne hlava ředitelky, tak není důvod, aby ve VZP existovala nucená správa, tak to byl přece další důkaz toho, že neexistovaly žádné faktické zákonné podmínky k tomu, aby byla uvalena nucená správa.

Nebyla také pravda to, co prohlásil premiér ve shodě s ministrem zdravotnictví, že bylo hlasováno o odvolání paní ředitelky a že to dopadlo, jak pan premiér žoviálně říká, 15 : 15, takže je to nedůvěra. I kdyby to dokonce byla pravda - já ve společnostech opravdu sedím a vím, že hlasování musí mít většinu, má-li mít pozitivní charakter - tak kdyby se hlasovalo o odvolání ředitelky a kdyby to nakrásně dopadlo 15 : 15, tak není odvolána. Jestli to pan premiér neví, je mi líto. Tady je vidět, že je to fabulace, že jsou to výmysly. Dokonce to nebyla pravda a veřejnost je klamána, a je klamána záměrně.

My jsme pak osočováni, že chceme vystrašit lidi, že bude nižší zdravotní péče atd. My pouze sdělujeme, co tady ve Sněmovně leží, to znamená zákon a jeho příloha, nikdo nemůže popřít, že to tak je, a jestli se teď sociální demokracie, případně s těmi, kdo to chtějí podporovat, rozhodla, že to nebude, tak ať ten zákon vezmou zpět. Mohou zde vystoupit a požádat o stažení tohoto zákona z projednávání v Poslanecké sněmovně. To bude jediný důkaz, že to opravdu myslí vážně a že chtějí řešit problematiku zdravotnictví jinak než nucenou správou VZP.

Abych dlouho nezdržoval - protože si opravdu myslím, že se trošičku dostáváme do kruhu, ale je to také tím, že pan ministr na vystoupení našeho kolegy z klubu KSČ odpověděl okamžitě (výkřik z levé strany sálu: KSČM!) - KSČM, omlouvám se panu předsedovi - avšak na naše dotazy nereaguje. Aby mohl reagovat, tak mu pár dotazů, které padly ve vystoupeních, zopakuji a připomenu.

Byl tady dotaz, který se týkal řekněme i jeho důvěryhodnosti a serióznosti, který zněl: Je pravdou, že jste, pane ministře, byl pravomocně odsouzen? Neslyšel jsem odpověď.

Druhý dotaz: Co se stalo tak zvláštního, výjimečného a nepřekonatelného, jestliže šest dní předtím, než ministr Rath nastoupil do své funkce, obdrží ředitelka VZP v podstatě pochvalný dopis od premiéra, který říká, že je rád, že spolu mohou spolupracovat, a že naleznou řešení, které - doufejme - povede k výsledku. K výsledku znamená stabilizaci systému financování zdravotnictví.

Další dotaz byl, zdali je pravdou a jakou měrou se dr. Rath podílel na lékové politice především v pozici předsedy lékařské komory.

Další dotaz: Je pravdou, že činí kroky, které mají omezit náklady, a to v tom smyslu, že například co se týče výplat lékařům, tak tam je to preferováno, to znamená, že se říká "tam nešetřete, tam to tak být musí"? To je stará písnička, to on zná ještě z doby, kdy byl předsedou LOK, a u té zůstává. Jestliže systém je omezený a nepřiteče do něj více peněz, logicky vzato musíte někde ubrat a jediné, co vám zbývá, je buď snížit náklady na léky, nebo snížit výkony. Já už jsem tady minule při svém vystoupení říkal, že snížení výkonů je cesta špatná, protože snížíte-li náklady na výkony, nemáte výnosy. To každý ekonom ví. To znamená, musíte ty výkony dělat, ale musíte je dělat racionálněji. To byl další dotaz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP