(18.20 hodin)
(pokračuje Rath)

A to už jsem na té nejhorší variantě. Čili i když připustím, že IZIP je veden takovými neuměteli, že nakoupí počítačovou techniku v dané chvíli v takovém objemu za co nejvyšší peníze, tedy na horní hranici rozptylu, okolo 2, 6 milionu korun, a přičtu k tomu těch 40 %, tak pořád nejsem na 8,3 milionu. Ať počítám, jak počítám. Možná pana poslance Doktora učili jinou matematiku.

Otázka pana doktora Sojky. Opět, chcete-li citovat dopisy, citujte je všechny. Já nepopírám, že v roce 2001 mně projekt přišel jako zajímavý, ale to jsem ani nevěděl, že existuje projekt konkurenční. Ten byl záhy zadušen přímo na VZP, aby náhodou nekonkuroval IZIPu, jak jsem vám tady četl. Přečtu vám abdikační dopis pana doktora Sojky z roku 2003, čili relativně záhy, co IZIP začal fungovat:

"Neočekával jsem však, že tento projekt bude hrazen z veřejných zdrojů, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení či soutěže. Předně jsem se dozvěděl, že tento projekt je každoročně podporován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to nemalými částkami. Tato podpora se mi zdá neúměrná tomu, co projekt přináší, a je naprosto nemravná v okamžiku, kdy VZP neplatí v termínu zdravotnickým zařízením za ošetřování nemocných lidí. Netušil jsem, že jsou tyto peníze vynakládány bez řádného výběrového řízení. Mám nepříjemný pocit, že zde dochází ke střetu zájmů, kdy poslanec Parlamentu Ouzký a Cabrnoch, člen správní rady VZP, se současně podílí na realizaci soukromého projektu z peněz VZP, byl spoluzakladatelem projektu IZIP a i dnes tento soukromý projekt podporuje. Je předsedou rady projektu. Jednatel společnosti IZIP dr. Ouzký je také poslancem Parlamentu za ODS stejně jako doktor Cabrnoch, člen výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Účast těchto poslanců mně nevadila do okamžiku, než jsem se dozvěděl, že je projekt hrazen z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny bez obchodní soutěže." To je text jeho rezignačního dopisu z roku 2003. Tak citujte přesně a ne jenom to, co se vám hodí!

Dámy a pánové, jak jsem říkal, výhrad zaznělo hodně. Snad bych řekl, nejsilnější káva je to, když se začíná s určitými kazuistikami a přitom se neví, oč tam jde. Já chápu, že pan poslanec Kučera není lékař, ale chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího mu vzkázat, aby raději ty své historky žádným lékařům nevyprávěl. Budou se mu smát. Protože pokud nemocnice neléčí pacienta jen proto, že obvodní lékař je na dovolené a není přístupná karta, tak prosím vás, dámy a pánové, vzkazuji poslancům, a nejenom poslancům, ale občanům této republiky: do takové nemocnice prosím nechoďte! Lékař musí léčit samozřejmě, i když nemá dokumentaci. Od toho je lékař, k tomu je vzdělán a musí si vědět rady v každém okamžiku. Já vám mohu říci, protože mám za sebou 15 let praxe se službami nejenom na záchrance, ale se službami v Motole, na jednotce intenzivní péče, kde byli pacienti v bezvědomí, nejtěžší pacienti, pracoval jsem řadu let na akutním interním příjmu, kam vozili z celé Prahy těžce nemocné lidi v bezvědomí, o kterých jsme nevěděli ani čárku. Samozřejmě, že jsme je museli léčit, a léčili jsme je dobře a věděli jsme si s tím rady. A mohu vám říci, že v devadesáti procentech jsme ani žádnou dokumentaci nepotřebovali. Ano, je to někdy lepší, když dokumentace je. To nezastírám. Někdy je to lepší, ale lékař si musí vědět rady v každém případě. Jestli někdo řekne, že neléčí pacienta v nemocnici proto, že jeho obvodní lékař má zamčenou kartotéku, tak je to hodně zábavná historka.

Dámy a pánové, nechci tady zacházet do takových věcí, co říkal tady pan předseda Kalousek, koho si váží, neváží, protože bychom se dostali do vzájemného osočování a to si myslím, že na půdu této Sněmovny nepatří, protože bychom se triumfovali, kdo koho si za co víc neváží nebo váží.

Dámy a pánové, opakovaně tady zaznělo, jaká je koncepce, jaký je další vývoj. Dámy a pánové, tato diskuse je o zdravotně pojistném plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny na rok 2005, tedy na letošní rok. Navíc jsem k tomu, a cítil jsem to jako povinnost, když tento bod nebyl schválen paní poslankyni Talmanové, tady podat i zevrubné širší vysvětlení důvodů, které vedly úředníky Ministerstva zdravotnictví k tomu, aby rozhodli o uvalení nucené správy. Výsledkem je ne diskuse o těchto bodech, ale diskuse o tom, jaký je David Rath lump. Ano, je to legitimní právo Občanské demokratické strany. Ani já si o vaší straně nemyslím nic lichotivého, takže si myslím, že vzájemné vřelé vztahy a vzájemná úcta je zde jasná. Myslím si, že je dobře, že si nemusíme nic nalhávat. Ano, nemáme se rádi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Beneš, potom pan poslanec Vojíř, pan poslanec Kučera. Než se pustíte do faktických poznámek, tak bych vám rád řekl, že tady jsou přihlášky čtyř poslanců, pak chce vystoupit paní ředitelka Musílková. Já věřím, že to v průběhu dnešního večera všechno hravě zvládneme, takže nepočítejte s tím, že bychom skončili v 19 hodin. Pojedeme do konce rozpravy.

Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane místopředsedo. Pane předsedo vlády, pane ministře. Vy jste tady hovořil na téma, že se nepustíte do žádných osobních urážek. Vaše vystoupení bylo opravdu úžasné. Použil jste tady krásné výzvy, na co se máme ptát. Pane poslanče Kopecký, prostřednictvím pana předsedajícího, my se budeme ptát, na co budeme chtít. Česká veřejnost se bude ptát, na co bude chtít. Vy nebude nikomu diktovat, na co se vás bude kdo ptát.

Vážený pane bývalý prezidente České lékařské komory, udělal jste ostudu českému lékařskému stavu a věřte, že český lékařský stav si dá velmi pozor, zda kroky, které jste podnikal, jsou regulérní a byly regulérní. A konečně, použil jste tady příměr, že Česká lékařská komora prostřednictvím nakladatelství Meditempus vydává časopis Tempus Medicorum zadarmo. Vy si opravdu myslíte, že existuje něco takového, jako je oběd zadarmo. Vy jste opravdu tak naivní? Tomu já nevěřím. Ta vydává onen časopis za to, že někdo organizuje schůzky s vámi. Ty schůzky s vámi neorganizuje pro vaši krásnou tvář, ty organizuje proto, že zastupujete jejich zájmy. Kde a jak, to já nevím. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Miroslav Beneš. Nyní vystoupí pan poslanec Oldřich Vojíř s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, nebudu se zdržovat, jelikož je faktická a mohl bych přijít o čas.

Já jsem položil panu ministrovi sedm regulérních otázek. On neseděl zde, seděl tam v té chvíli, diskutoval s kolegou, možná si je nepamatuje. Já mu sdělím, že na tři z nich jistou formou, a teď je jedno, jestli s tím souhlasil nebo nesouhlasil, odpověděl. Ale neodpověděl na to, zda skutečně, a to je jednoduchá odpověď, má tu svou geniální koncepci zdravotnictví hotovou. Tvrdil, že ano. Tak ať nám ji například zítra sem pošle, zařadí se bod a budeme o tom legitimně diskutovat. Jestli ji má hotovou, zítra tu může být. To byla jednoduchá otázka.

Druhá otázka, na kterou neodpověděl, byla: Co se stalo za šest dní, kdy - teď momentálně za mnou sedí - pan premiér napsal dopis paní ředitelce, kde jí děkuje za součinnost a za práci a že doufá, že do budoucna se vztahy trochu zlepší? Legitimní dopis, nic proti tomu. Za šest dní nastupuje ministr Rath a de facto okamžitě jde po krku paní ředitelce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP