(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, věnujte mi pozornost. Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Sdělení, které mám, považuji za důležité pro vás, a tudíž se domnívám, že je ve vašem zájmu, abyste mi věnovali pozornost a pozornost tomu, co hodlám sdělit.

Na základě porady zástupců poslaneckých klubů navrhuji, abychom se dále řídili následujícím pořadí bodů: Budeme projednávat body 163, 119, 120 a 126, což jsou třetí čtení návrhů zákonů, které byly pevně zařazeny na dnešní dopolední jednání. Dále bychom pokračovali body 44, 45, 64, 14, 15, 178, 179, 42, 23, 29, což jsou body, které byly pevně zařazeny na včerejší jednání, nicméně nebyly projednány, a přerušený bod 2 a na něj navázaný bod 233 by byly prvními dvěma body našeho jednání příští týden úterý.

 

Ještě jednou tedy tento komplexní návrh - 163, 119, 120, 126, 44, 45, 64, 14, 15, 178, 179, 42, 23, 29. Body 2 a 233 jako první dva body příští týden úterý. Tak zní návrh. Prosím, abychom jej potvrdili hlasováním s pořadovým číslem 161, které jsem teď zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 139, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Tento návrh obsahuje i body 178, 179 - odvolání místopředsedů, členů Pozemkového fondu, respektive členů dozorčí rady a já teď sděluji, že mimo jiné i proto, ale mimo jiné vzhledem i k platném usnesení nemohu nechat hlasovat o návrhu pana kolegy Skopala na pevné zařazení těchto dvou bodů.

Ještě než začneme projednávat první zařazený bod, sděluji, že pan kolega Teplík má náhradní kartu číslo 7.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

163.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1051/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví kolega Antonín Zralý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 1051/2.

Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásí.) Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu tedy končím.

Poprosím pány poslance i pány ministry, aby již ukončili svá jednání, neboť budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana ministra. Nechce vystoupit. Pan zpravodaj - závěrečné slovo? Také ne. Takže prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, jelikož jde vcelku o nenáročnou novelu zákona, navrhuji, abychom se řídili tiskem 1051/2, což jsou pozměňovací návrhy, které jsou vcelku jednoduché. V tomto případě bych nechal hlasovat o obou návrzích společně, poté bychom hlasovali o zákonu jako o celku. To znamená, že bychom přijímali usnesení o vládním návrhu zákona, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů atd.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Přikročíme k hlasování. Jediný pozměňovací návrh je návrh, který je obsažen ve sněmovním tisku 1051/2 a nechám o něm hlasovat. Prosím stanovisko pana ministra. (Doporučuje.) Zpravodaj? (Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 162. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1051, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 163. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 172, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

119.
Vládní návrh zákona trestní zákoník
/sněmovní tisk 744/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec, zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jiří Pospíšil. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 744/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se nejprve kolega Kraus, poté pan kolega Říha, pak kolega Melčák.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, já jenom avizuji, že po skončení rozpravy požádám o krátkou přestávku na klub v délce zhruba 20 minut.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Pan kolega Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, při druhém čtení vládního návrhu trestního zákona, zákoníku, jsem v rámci podrobné rozpravy podal kromě jiného návrh na vypuštění paragrafu 263. Je to pozměňovací návrh E3 v sněmovním tisku 744/3. Na ustanovení paragrafu 263 však bezprostředně navazuje ustanovení paragrafu 266 odst. 3, které zní: Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle paragrafu 263 a jaké je množství větší než malé, větší rozsah a značný rozsah ve smyslu paragrafu 263.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP