Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2005 ve 14.03 hodin

Přítomno: 158 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, přeji příjemné odpoledne a prosím vás, abyste se nahrnuli do jednací síně. Zahajuji devátý jednací den 51. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo potřebuje vydat kartu náhradní. Ještě jednou prosím všechny, aby se dostavili do jednací síně.

Přečtu vám omluvy nejdřív. Omluvy jsou: paní poslankyně Dundáčková na pracovní cestě do Namibie, Robert Kopecký u lékaře, stejně Vladimír Laštůvka nemocen, stejně nemocen Josef Mikuta a Robert Vokáč. Ve stálé delegaci do shromáždění ZEU v Paříži jsou poslanci Oldřich Němec, Eva Nováková a Miloš Titz. A pak jsou tady poslanci, kteří se snad během odpoledne vrátí z Kazachstánu a ještě se tady objeví. To jsou poslanci Petr Bratský, Jiří Karas, Vladimír Koníček, Václav Mencl, Jaroslav Plachý, Marie Rusová a Vlastimil Tlustý.

Pan ministr Cyril Svoboda má náhradní kartu číslo 8.

Teď prosím ještě omluvy členů vlády. - Pan ministr Svoboda ruší náhradní kartu číslo 8 a vrací se ke své původní kartě, protože našel tu kartu, kterou ještě před chvílí postrádal. Doufám, že je to všem jasné. Pan Svoboda jede na původní kartu.

Omlouvám pana premiéra Paroubka, který v poledne odcestoval do zahraničí. Stejně tak je na cestě až do 8. prosince ministr kultury Vítězslav Jandák v Rusku. Pan ministr Pavel Němec je mimo hlavní město. Omlouvá se také paní ministryně Dana Bérová a Milan Šimonovský, kteří zahajují provoz pendolina. Tolik omluvy ministrů.

Vážení kolegové, ještě než přikročíme k dnešnímu jednání a k programu, tak bych chtěl umožnit našemu novému kolegovi, aby složil poslanecký slib. Prosím o klid. (Zvoní.)

 

Slib poslance

 

Pan poslanec Jan Mládek se v pátek 2. prosince svým prohlášením vzdal poslaneckého mandátu a tím jeho mandát zanikl. Žádám nyní pověřeného zástupce mandátového a imunitního výboru, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, aby nám představil nového poslance a pak přečetl ústavou předepsaný slib, který poslanec složí do mých rukou.

Prosím onoho pověřeného zástupce, je to pan poslanec Záruba. Ještě jednou vás prosím o klid. (Opět zvoní.) Pan poslanec Záruba nás seznámí s postupem mandátového a imunitního výboru.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dne 2. prosince 2005 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Mládkovi podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 27. schůzi dne 2. prosince 2005 přijal usnesení číslo 37, ve kterém konstatoval, že panu Janu Mládkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný mandát nastupuje náhradník pan Miroslav Máče. V souladu s usnesením a ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanec Miroslav Máče poslanecký slib a obdrží z rukou předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám poslance Miroslava Máče, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

Prosím všechny přítomné, aby povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanec Máče: Slibuji.)

(Poslanci tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní pánové, jistě jménem nás všech mohu panu poslanci Máčemu pogratulovat k jeho opětovnému vstupu do našich řad a popřát mu, aby zbytek volebního období strávil v aktivitě, která mu je tak vlastní.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 3.

Jestli dovolíte, ještě než bychom vyslyšeli návrhy změn programu, tak bych vás chtěl seznámit se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP