(17.20 hodin)
(pokračuje Krajíček)

Rozdíl mezi nimi je ten, že ti úspěšní stráví daleko více času vytvářením a udržováním sítě známostí a snaží se být vidět, kde to jen trochu jde. Efektivní manažeři zatím usilovně pracují ve svých firmách.

Pokud zavedu předpoklad, že funkce ministra je podobná manažerské funkci, a ono to tak v mnoha ohledech je, pak bych si velmi přál, abyste byl ministrem efektivním a ne jen úspěšným. Tím byste skutečně našemu zdravotnictví a pacientům mohl být prospěšný. Dosavadní vaše kroky mě spíše přesvědčují, že jste se rozhodl být pouze ministrem úspěšným.

Pane ministře, pouze uvalení nucené správy na VZP není dle mého názoru zdárným začátkem cesty, která by mohla vést ke zlepšení stavu českého zdravotnictví a ani k efektivitě nakládání s veřejnými finančními prostředky, zejména s těmi, které jsou ve vaší správě.

Na závěr vás musím požádat slovy rčení, která rád doporučujete jiným: Pane ministře, zameťte si nejdříve před svým vlastním prahem.

Nevěřím vám, že vaším prioritním zájmem je zlepšení stavu zdravotnictví. Do dnešního dne nebyla vládou projednána a schválena koncepce zdravotnictví, a ani vy se k tomuto kroku nechystáte.

Nevěřím vám, že vaším zájmem je zdravotní péče. Do dnešního dne, to je již pět let, ministerstvo nepřijalo a neschválilo ani základní parametry investičního záměru, který by řešil vážnou situaci v dětské fakultní nemocnici. Ani nejvíce potřební, ti nejmenší pacienti, nedokázali přimět Ministerstvo zdravotnictví ani vládu ke skutečnému řešení tohoto problému.

Nevěřím vám, protože lež je pro vás přijatelná pro dosažení vašich osobních cílů.

Vážené dámy a pánové, pane premiére - nepřítomný - činnost, či lépe nečinnost Ministerstva zdravotnictví v oblasti investiční politiky připravila systém zdravotnictví za volební období 1998 až 2002 a 2002 až do dnešního dne o miliardy korun - možná desítky - jejich neefektivním vynakládáním. V této své neefektivní činnosti či nečinnosti pokračuje dodnes. Důkazem toho je státní rozpočet schválený Poslaneckou sněmovnou na rok 2006. A to je pro mne důvodem, pane premiére, abych vás požádal o uvalení nucené správy nejen na Fakultní nemocnici Motol, ale zejména na samotné Ministerstvo zdravotnictví. Ušetříte nám všem miliardy. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Hlásí se Oldřich Vojíř za klub ODS.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen o tom, že tato diskuse byla nutná. Byla jednou z nejdelších za dobu, kdy já jsem měl možnost ve sněmovně být, a je tomu již devět let. Opravdu to byla jedna z nejdelších diskusí, pominu-li ryzí obstrukci kdysi přítomné strany republikánské, která opravdu neměla nic jiného za úkol než zdržovat.

Tato diskuse nicméně odhalila několik dle mého soudu a dle našeho soudu nedostatků a problémů, které ve zdravotnictví existují.

Za prvé je naprosto zřejmé, že ODS opakovaně žádala Poslaneckou sněmovnu, aby byl zařazen standardní bod, který by se jmenoval koncepce zdravotnictví. Neboť mnoho z té diskuse, která zde probíhala, spíše směřovala do oblasti koncepce zdravotnictví a jejího financování. Vláda, potažmo ministr zdravotnictví, učinili krok, že se domnívali, že není zapotřebí diskutovat o koncepci zdravotnictví, ale že je zapotřebí diskutovat o pojistném plánu. O pojistném plánu nikoli pouze Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale chci připomenout, že všech pojišťoven, zdravotních pojišťoven.

A pan ministr, když vystoupil na úvod, prohlásil, že co se týče všech pojišťoven kromě VZP, tak s jistými - nicméně nedefinovanými - výhradami si umí představit, že by tyto plány byly schváleny, nebo že by doporučil Poslanecké sněmovně, aby byly schváleny, a že pojistný plán VZP by schválen nebyl, a to přesto, že vláda projednala všechny tyto dokumenty a vláda doporučila, aby schváleny byly. To znamená, že bych se musel zeptat pana ministra, jestli vláda zasedala a zdali rozhodla jinak. Já si totiž neumím představit, jsme-li v normálním systému, že vystoupí ministr vlády a - berte to v uvozovkách - zruší rozhodnutí vlády a řekne ctěné Sněmovně, prosím vás, já si myslím z nějakého toho a toho důvodu, že nemůžeme hlasovat, nebo nedoporučuji hlasovat o VZP, o schválení jejího pojistného plánu. Proto mě trošičku zaráží ten přístup pana ministra. Nezaráží mě vystoupení jednotlivých členů Sněmovny, ať již je to zleva nebo zprava, kteří se vyjadřují v tom smyslu, že by tady mělo být doporučující stanovisko vlády, a členové se rozhodnou tak, že buďto je podpoří, anebo je nepodpoří. To je legitimní. Neboli já si neumím představit, že budeme hlasovat o nedoporučení. Já si přeci musím představit, že vláda je orgán, který funguje, a že tedy doporučila Sněmovně schválit. Že někdo bude hlasovat proti, někdo se zdrží a někdo stanovisko vlády podpoří, to je legitimní věc, to je legitimní záležitost. Možná že se dočkáme paradoxu, že ODS v této věci vládu podpoří a vládní poslanci a případně opozice levicová vládu nepodpoří, a buď kompletně, nebo selektivně. To je otázka určitě na hlasování jako takové.

Já bych tedy poprosil, až pan ministr bude mít závěrečné slovo, aby nám sdělil, jak si představuje vůbec postup při hlasování.

Co se týče samotného toho plánu, já jsem už několikrát prohlásil, že nejsem člověk, který by se pohyboval ve zdravotnictví. Ale troufnu si říci, že jsem několik společností řídil a řídím. A vím, že když mám schválit nějaký byznys plán, v tomto případě je to dle mého názoru pojišťovací plán, tak ho musím schvalovat včas. Hovořil o tom i kolega Janeček. Když říkám včas, tak alespoň v prosinci předcházejícího roku. Tento plán byl zjevně do vlády doručen v říjnu a listopadu minulého roku a vláda konala tak, že jej projednala v polovině tohoto roku, a do Sněmovny doputoval a je projednáván až ke konci roku. Já se ptám - co chce Sněmovna udělat? Chce říci, že tento plán neschválí u VZP? Tak co bude porovnávat? V normálním obchodě, v normální obchodní společnosti platí, že mohu posuzovat jen to, co jsem schválil, jen to, co jsem nařídil. Nemohu posuzovat fiktivní čísla. Už v roce 2004 s tím byla komplikace a je s tím komplikace v roce 2005.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP