(11.50 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Vlčka, který máme na stránkách 12 až 14 podkladu 1061/2. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování.Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 701 z přítomných 175 poslanců pro bylo 169, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2 kolegy Vlčka, který máme na stránkách 14 až 15. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 702 z přítomných 175 pro hlasovalo 165, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B3 pana poslance Vlčka na straně 15. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 703 se z přítomných 175 pro vyslovilo 166, proti 2, návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B4 pana poslance Vlčka na straně 15 až 16. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 704 z přítomných 176 poslanců pro bylo 173, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh je B5 pana kolegy Vlčka na straně 16. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadoví číslo 705 z přítomných 177 poslanců pro bylo 168, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o návrhu D pana poslance Beneše. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 706 z přítomných 177 pro bylo 53, proti 18, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu E pana poslance Pešána. (Stanovisko ministra bylo záporné, zpravodaje kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 707 z přítomných 177 poslanců pro bylo 90, proti 48, návrh byl přijat.

 

Ještě zřejmě ale bude docházet ke kontrole hlasování, takže chvilku vyčkejme.

S největší pravděpodobností bude docházet k námitce… Ano, pan poslanec Kavan se hlásí s námitkou.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se, ale hlasoval jsem ne, ale na sjetině mám A, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji vám mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. O námitce pana poslance Kavana nechám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kavana, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 708 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 136, proti 4, návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pešána. Je tomu tak?

 

Poslanec Martin Kocourek: Jde o pozměňovací návrh E pana poslance Pešána. (Stanovisko ministra bylo záporné, zpravodaje kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 709 z přítomných 176 poslanců pro hlasovalo 89, proti 49, návrh byl přijat.

Zřejmě ale bude znovu docházet ke kontrole výsledků hlasování, takže chvilečku vydržme… Hlásí se pan poslanec Karásek.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Děkuji vám. Kolegyně a kolegové, omlouvám se, chtěl jsem hlasovat ne, a mám tam ano, takže se omlouvám a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Kolegyně a kolegové, prosím o klid, budeme hlasovat o námitce pana poslance Karáska.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 710 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 111, proti 18, návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu E, stanoviska si pamatujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 711 z přítomných 177 pro hlasovalo 88, proti 53, návrh nebyl přijat.

 

Ale znovu ještě chvilku počkáme, než proběhne kontrola výsledků hlasování.

Předpokládám, že je všechno v pořádku, a že tedy můžeme přistoupit k dalšímu hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu F1 pana poslance Filipa. (Stanovisko ministra bylo záporné, zpravodaje neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 712 se z přítomných 177 pro vyslovilo 39, proti 70, návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP