Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. prosince 2005 v 9.00 hodin

Přítomno: 153 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám hezké čtvrteční ráno. Všechny vás srdečně vítám v Poslanecké sněmovně. Čeká nás pravidelný rituál, to znamená, že vás požádám, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

Sledujte spolu se mnou jména těch poslanců, kteří jsou uvedeni, jako že se omluvili. Jsou to: paní poslankyně Eva Dundáčková, pan poslanec Kužvart, Mikuta, Recman, paní poslankyně Talmanová, pan poslanec Vokáč. Z vlády se omlouvá pan předseda Paroubek, pan ministr Jandák, Němec, Rath - z překvapujících pro mě důvodů: účast na schůzi Senátu, dobře, je to tady napsáno (poznámky z pléna - veselost), pan ministr Sobotka, ten také bude odcházet do Senátu, pan ministr zahraničí Cyril Svoboda a pan ministr a místopředseda vlády Škromach z důvodu neodkladných pracovních aktivit.

Nyní jsou přihlášeni v tuto chvíli s obvyklým pořadem pan poslanec Talíř, Ostrý a Kraus.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych si v tomto čase dovolil navrhnout nové pevné zařazení bodu 42, což je novela zákona o pozemních komunikacích, je to sněmovní tisk 1052. Žádám, abychom hlasovali o jeho zařazení na dneska, na čtvrtek, to je 8. 12., na odpoledne po interpelacích jako čtvrtý pevně zařazený bod.

Jak odůvodnění naléhavé potřeby změny pořadu uvádím to, že tento tisk se vztahuje k tomu, aby mohlo být v České republice realizováno ono mýtné, na které všichni tak čekají, a jestliže chceme splnit všechny legislativní lhůty, které mohou doprovázet tento zákon, tak je nezbytně nutné, aby vstoupil v účinnost v prvním pololetí příštího roku. Proto je nezbytné, abychom ho ve druhém a třetím čtení projednali ještě na této schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vlastimil Ostrý a potom pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych i já předložil návrh na pevné zařazení následujících bodů, a to na středu 14. 12. odpoledne po pevně zařazeném bodu, to znamená jako body následující, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Je to bod 28 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 975.

Odůvodnění. Je potřeba bezprodleně reagovat na novelizaci zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, která byla provedena zákonem č. 284/2004 Sb.

Za další: Bod 46 - Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., sněmovní tisk 1159.

Plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, transpozice směrnice Rady č. 204/80 Evropského společenství, termín pro transpozici uplyne 1. 1. 2006, proto je nutné tento bod co nejdříve projednat.

Bod 47 a 48 - Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti a Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti.

Odůvodnění: Plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, transpozice nařízení 1435 z 22. 7. 2003, o statutu evropského družstva, a směrnice Rady 2003 z 22. 7. 2003, doplňují statut evropského družstva s ohledem na zapojení zaměstnanců. Blíží se konec transpoziční lhůty.

Za poslední. Bod 49 - Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích, sněmovní tisk 1192.

S odůvodněním - součást kodifikace insolvenčního práva, je nutné, aby všechny tři návrhy zákonů upravující insolvenční právo nabyly účinnosti ve stejný den. Návrh hlavního insolvenčního zákona byl přitom projednán již na minulé schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážený pane předsedající, navrhuji, aby body 28, 46, 47, 48, 49 byly pevně zařazeny na středu 14. 12. jako druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý bod odpoledního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Ostrému. Body 28, 46, 47, 48 a 49 by se měly stát posléze body středečního odpoledního jednání.

Nyní hovoří pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, já mám jednoduchý návrh. Doporučuji, abychom teď, dnes, před všechny pevně zařazené body znovu pevně zařadili původně bod 27 našeho programu, druhé čtení zákona o registrované partnerství.

Zdůvodnění: Tento bod již byl přeřazen z minulé schůze. Na této schůzi již byl třikrát pevně zařazen a vždy nebyl projednán vzhledem k tomu, že si některé politické kluby vzaly přestávku na projednávání svých problémů. Domnívám se, že tento zákon zcela nespravedlivě již několikrát byl odložen, a doporučuji, aby byl dnes, teď, jako první bod zařazen na jednání schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, rozhodne o tom samozřejmě Sněmovna. Pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já požádal Sněmovnu o zařazení bodu 152, což je zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jedná se o to, že v současné době již probíhá výběrové řízení na digitální provozovatele. Máme již multiplexy, ale nemáme k tomu zákon. Takže by bylo dobře, kdybychom tento zákon projednali, a pokud by to šlo, tak jako třetí bod v úterý 13. 12., pokud nebyl zařazen již další bod, já vím, že byly dva body určitě zařazeny, takže jako další bod po pevně zařazených bodech, myslím si, že je to bod třetí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím s vámi. První bod je Státní zemědělský intervenční fond, druhým bodem je dotační program zemědělství. (K situaci před mikrofonem:) Pánové, počkejte, slovo budu udělovat já.

Hlásí se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já jenom technicky, já jsem samozřejmě řekl třetí čtení, jinak je to bod 23 - druhé čtení. Nebudeme zařazovat třetí čtení, ale druhé čtení. Děkuji za opravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, čili bod 23, ne 152. Tak je to. Děkuji panu poslanci Koníčkovi za pomoc.

O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já rozumím tomu, jak tady pan poslanec Kraus navrhoval zařazení bodu myslím 27 s tím, že už třikrát byl tento bod zařazen pevně, ale je třeba si uvědomit, že dneska máme pevně zařazené body, které už také třikrát byly zařazeny, a přesto se snaží pan poslanec Kraus předřazovat bod stejné hodnoty. Takže pokud by změnil svůj názor pan poslanec Kraus na to, aby to bylo jako sedmý bod, tak v tom případě navrhuji já, abychom dnes potvrdili, že prvním až šestým bodem budou body 230, 81, 92, 45, 64 a 29. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, nicméně o tom není třeba hlasovat. Protože hlasovat o tom, abychom potvrdili to, co je v tuto chvíli usneseno, mi nepřijde dost dobře možné. Hlasujeme o změnách programu, ty změny tady zaznívají. Poslanecká sněmovna rozhodne o tom, zda ty změny jsou nebo nejsou akceptovatelné.

Takže dávám vám ještě slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP